Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) (GT186)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen en hun ouders? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Kosten: € 2700,-

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken
Termijnbetaling mogelijk

Inschrijven

Mogelijk t/m 7 maart 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 11 woensdagen waarvan dag 1 en 3 van 9.30 - 13.30 uur en de overige lesdagen van 9.30 - 16.30 uur plus 11 online meetings van 20.30 - 21.00 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: lesbijeenkomsten op 18 april, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni, 12 en 26 september, 10 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2018 (reservedatum: 11 januari 2019) en online meetings op 11 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni, 5 en 19 september, 3 en 31 oktober, 21 november, dinsdag 4 december 2018 (reservedatum: 19 december)
 • Klassikaal: 68 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 2700,-

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:

 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Voor het volgen van het inleidende gedeelte (30 uur) is het niet noodzakelijk dat je gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut. Het is wel een voorwaarde dat je casuïstiek en ruimte voor oefening creëert. Dit kan in je persoonlijke netwerk zijn, bijvoorbeeld met collega's of studiegenoten of bij een werkervaringsplek.

Voor het volgen van het verdiepend gedeelte (70 uur) is het een voorwaarde dat je zelf cliënten behandelt. Je dient gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie besteedt aandacht aan het werken met kinderen en adolescenten en volwassenen. De basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) is opgebouwd uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen leren.

Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.  

Wat leer je?

Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie doordat je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw handelingsrepertoire.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:
 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Voor het volgen van het inleidende gedeelte (30 uur) is het niet noodzakelijk dat je gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut. Het is wel een voorwaarde dat je casuïstiek en ruimte voor oefening creëert. Dit kan in je persoonlijke netwerk zijn, bijvoorbeeld met collega's of studiegenoten of bij een werkervaringsplek.

Voor het volgen van het verdiepend gedeelte (70 uur) is het een voorwaarde dat je zelf cliënten behandelt. Je dient gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. 

Inhoud

De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

Inleiding (30 uur)
In het inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen.
Elke bijeenkomst start je met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens worden de verschillende thema’s met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen mede-cursisten en met de docent aan de orde gesteld. De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen. Kennis en vaardigheid worden ook tijdens de bijeenkomsten getoetst en beoordeeld op inbreng en functioneren in de groep.

Theoretisch komt het volgende aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder wordt aandacht besteed aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van volwassenen en kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding van ouders. 

Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden en de omgeving van het kind en het oefenen met adolescenten en volwassenen. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Verdieping (70 uur)
In het verdiepingsdeel leer je uitgebreid de theorie toepassen op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (angst, stemming) bij verschillende doelgroepen (volwassenen, kind-en adolescenten). Met behulp van evidence based protocollen oefen je verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken en deel je deze opgenomen technieken in je subgroep en met de cursusgroep. Daarnaast wordt ook ruim aandacht besteed aan een gedragstherapeutische houding bij de verschillende stoornissen door aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.

Blended learning 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving. De blended learning bestaat uit het online volgen van mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken, video en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en je laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames met behulp van Zoom. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online docentenspreekuur. De klassikale bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats.

Naast de 100 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 350 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie.​​​​​​​


Toetsen

Inleiding
De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen (Mini N=1). Je krijgt na afloop een certificaat van de inleiding wanneer de casus Mini N=1 voldoende is en wanneer aan de minimale presentieverplichting is voldaan (minimaal 90%).

Verdieping
In de verdieping zullen cognitief gedragstherapeutische vaardigheden worden getoetst. Cursisten plaatsen tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die zij zelf hebben uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de klassikale bijeenkomsten komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteren cursisten de Mini N=1 voor de groep.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

​​​​​​​Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

 • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 • Broeke, E. ten, Korrelboom, K. (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussem: Coutinho 
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1Amsterdam: Boom (ISBN 978 90 895 3713 3) *nieuwe uitgave eind juni 2017*
 • ​​​​​​​Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2Amsterdam: Boom (ISBN 9789089537140) *nieuwe uitgave eind juni 2017*

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT186 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl