Startdatum:

Feiten

 • Omvang: 11 donderdagen waarvan dag 1 en 3 van 9.30 - 13.30 uur en de overige lesdagen van 9.30 - 16.30 uur plus 11 online meetings van 20.30 - 21.00 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: lesbijeenkomsten op 18 januari, 1 en 22 februari, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 24 mei, 7 en 21 juni en 5 juli 2018 en online spreekuren op 11 en 25 januari, 8 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 17 en 31 mei, 14 en 28 juni 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 2.700

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:

 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus gedragstherapie is het noodzakelijk dat je zelf cliënten behandelt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur). Leidraad en uitgangspunt van de cursus zijn ontleend aan de definitie, die Korrelboom en Ten Broeke vastlegden in de definitie van de 'geïntegreerde cognitieve gedragstherapie' (2004): Een proces waarbij de docent op transparante en met de cursist vooraf overeengekomen wijze, zoveel mogelijk in de wetenschappelijke psychologie verankerde methodes uitlegt en toepast, zodat de cursist de emotionele en/of gedragsproblemen van (toekomstige) cliënten zo goed mogelijk, duurzaam en relevant leert te reduceren.
Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

In deze cursus wordt voor het inleidende deel van 30 uur gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.  

Wat leer je?

Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie doordat je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw handelingsrepertoire.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:
 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus gedragstherapie is het noodzakelijk dat je zelf cliënten behandelt.

Inhoud

Je werkt gedurende het cursustraject aan vier onderdelen die steeds terugkeren:

1. Jouw eigen ontwikkeling tot beginnend cognitief gedragstherapeut
Iin de eerste bijeenkomst stel je leerdoelen op. Gedurende het cursustraject wordt een studielogboek bijgehouden. Hierin houd je jouw eigen ontwikkeling bij. Aan het eind van het cursustraject resulteert dit in een leerprocesverslag aan de hand waarvan geëvalueerd kan worden en een vervolgtraject kan worden uitgezet.

2. De theoretische achtergronden
Aan de hand van de literatuur presenteren de docenten de achtergronden en grondslagen van de gedragstherapie en cognitieve therapie; vervolgens worden de basistechnieken doorgelopen, geoefend en toegepast op casuïstiek.

3. Oefenen van technieken uit het primaire proces, diagnostische vaardigheden en interventies
De cursisten presenteren diverse technieken aan elkaar en oefenen de technieken, zodat ze deze kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk onder supervisie. Participatie en inbreng worden beoordeeld.

4. Beschrijven van casuïstiek
De cursisten presenteren en beschrijven uiteenlopende casuïstiek. Deze omvatten diagnostiek en interventies, toetsing en evaluatie. De casuïstiek wordt ingeleverd en van feedback voorzien door de docenten.

E-learning
Een deel van de contacturen van de basiscursus is omgezet naar flexibele e-elearning. Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt hiervan gebruik gemaakt. De e-learning bestaat uit het online volgen van presentaties en videodemonstraties, en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent, met o.a. een online docentenspreekuur.

Toetsen

Een schriftelijke toets van de theorie is onderdeel van de cursus. Tijdens de afsluitende bijeenkomst wordt er een toets afgenomen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

 • Korrelboom, C.W. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Coutinho. ISBN: 9046903818 of 9789046903810.
 • Ten Broeke, E., Korrelboom, C.W. & Verbraak, M.J.P.M. (2009). Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Coutinho. ISBN: 9789046901335.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT185 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl