Startdatum:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) (GT181)

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit inleidende deel van de basiscursus ga je praktisch aan de slag met elementen uit het gedragstherapeutisch proces en oefen je het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Meer weten? Kom naar de open dag op 4 november 2017.

Kosten: € 990,-

incl. digitale literatuur en lunch op dag 2, excl. boeken
Voorbeeld Samen SLIM-prijs: € 800 bij 10 deelnemers

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 5 december 2017

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Feiten

 • Omvang: 3 dinsdagen waarvan dag 1 en 3 van 9.30 - 13.30 uur en dag 2 van 9.30 - 16.30 uur plus 3 keer een online meeting van 19.00 - 19.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: lesbijeenkomsten op 16 en 30 januari en 13 februari 2018 en online meetings op 9 en 23 januari en 6 februari 2018
 • Klassikaal: 16 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 990,-

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Voor het volgen van het inleidende gedeelte (30 uur) is het geen voorwaarde dat je gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut. Het is wel een voorwaarde dat je casuïstiek en ruimte voor oefening creëert, dit kan in je persoonlijke netwerk zijn, bijvoorbeeld met collega's, studiegenoten of bij een werkervaringsplek.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. 


Wanneer je de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen op het gebied van cognitieve gedragstherapie is het goed om te weten dat een voorwaarde voor registratie bij de VGCt is dat er maximaal 1 jaar zit tussen de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Vanaf het verdiepende deel is het een voorwaarde dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie.


Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Dit inleidend deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie besteedt ook aandacht aan het werken met kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar en hun ouders/gezinnen.
De basiscursus cognitieve gedragstherapie (totaal 100 uur) is opgebouwd uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur. Deze delen kunnen zowel los van elkaar als gecombineerd gevolgd worden. Meer informatie over het verdiepend deel vind je hier. Ook is het mogelijk in een keer de 100-urige basiscursus te volgen.
NB Tussen het einde van het inleidend deel en het begin van het verdiepend deel mag niet meer dan één jaar zijn verstreken. Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het VGCt lidmaatschap op de website van de VGCt.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Stroomschema opleiding tot cognitief gedragstherapeut
Hoe word je cognitief gedragstherapeut?

Wat leer je?

In dit inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functieanalyses en therapieplannen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Voor het volgen van het inleidende gedeelte (30 uur) is het geen voorwaarde dat je gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de richtlijnen van de VGCT cognitieve gedragstherapie kunt uitvoeren onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut. Het is wel een voorwaarde dat je casuïstiek en ruimte voor oefening creëert, dit kan in je persoonlijke netwerk zijn, bijvoorbeeld met collega's, studiegenoten of bij een werkervaringsplek.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. 

Wanneer je de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen op het gebied van cognitieve gedragstherapie is het goed om te weten dat een voorwaarde voor registratie bij de VGCt is dat er maximaal 1 jaar zit tussen de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Vanaf het verdiepende deel is het een voorwaarde dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie.


Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

 • filosofische en historische achtergrond van de gedragstherapie
 • leermodel en leerprincipes
 • functie-analyses
 • betekenisanalyse
 • holistische theorie
 • modificatieprocedures
 • overige elementen van het gedragstherapeutische proces zoals: metingen, behandelplan, de relatie therapeut-cliënt en evaluatie van de behandeling.

Elke bijeenkomst start je met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens worden de verschillende thema’s met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen mede-cursisten en met de docent aan de orde gesteld. De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen. Kennis en vaardigheid worden ook tijdens de bijeenkomsten getoetst en beoordeeld op inbreng en functioneren in de groep.

E-learning
De helft van deze 30-urige cursus bestaat uit klassikale lesbijeenkomsten. Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt gebruik gemaakt van e-learning. Deze bestaat uit het online volgen van presentaties en videodemonstraties, en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent, met o.a. een online docentenspreekuur.
 
Naast de 30 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 105 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten).

Toetsen

De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen (Mini N=1). Je krijgt na afloop een certificaat van de inleiding wanneer de casus Mini N=1 voldoende is en wanneer aan de minimale presentieverplichting is voldaan (minimaal 90%).

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd bij o.a. de Amarant Academie te Tilburg.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Korrelboom & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Coutinho.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving. De blended learning bestaat uit het online volgen van mini-colleges presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken, video en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en je laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames met behulp van Zoom. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online docentenspreekuur. De klassikale bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats.

Naast de 30 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 105 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je in voor de wachtlijst.

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
Bij veel belangstelling plannen we extra data.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT181 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl