Startdatum:

Psychodiagnostiek bij het zeer jonge kind (0-6 jarige) (A1891)

Hoe doe je diagnostisch onderzoek bij zeer jonge kinderen? Deze cursus gaat uit van het idee dat problemen voor een belangrijk deel voortkomen uit de interactie tussen kind en ouders - het gedachtegoed van Infant Mental Health (IMH). Je krijgt zicht op de specifieke kenmerken en middelen voor diagnostisch onderzoek, en verdiept je kennis van ontwikkelingsbeelden en psychopathologie. Daarmee draag je bij aan de vroegtijdige onderkenning en behandeling van psychische problemen van kinderen.

Kosten: € 550,-

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken

Inschrijven

Mogelijk t/m 15 december 2017, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 2 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 19 januari en 9 februari 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 550,-

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Je dient te beschikken over kennis van gedragstherapeutische interventies, ervaring in het werken met groepen en enige kennis van diagnostiek.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Het diagnostisch onderzoek van (zeer) jonge kinderen vraagt een eigen deskundigheid. Bij het onderzoek naar het functioneren van het jonge kind gaan we uit van het theoretisch kader Infant Mental Health (IMH) van de WHAIM/ DHAIM. Hierin staat de relatie tussen ouders en hun (ongeboren) kind in de diagnostiek en/of behandeling centraal, ook wanneer problemen hoofdzakelijk hun oorsprong lijken te hebben bij het kind (ontwikkelingsstoornis) of de ouder (psychische problemen van de ouder). De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Kennis over de ontwikkelingsstadia in deze leeftijdsfase is van belang.

Door de toenemende kennis en ervaring op het gebied van o.a. de ontwikkelingsneurologie, infantpsychiatrie en ontwikkelingspsychopathologie wordt het belang van vroegtijdige onderkenning en behandeling steeds duidelijker. De vragen op het gebied van diagnostiek, classificatie en indicatiestelling bij het (zeer) jonge kind nemen toe. Psychodiagnostiek van kind en systeem worden daarmee belangrijke taken. Het onderzoek van de psycholoog of (ortho)pedagoog zal steeds deel uitmaken van een multidiscipliniare samenwerking.

Wat leer je?

 • Je krijgt oog voor de specifieke kenmerken van het onderzoek van (zeer) jonge kinderen en hun ouders/systemen, de mogelijkheden en beperkingen. Je hebt zicht op de diversiteit aan onderzoeksmiddelen voor deze groep jonge kinderen (om de diagnostische middelen te kunnen uitvoeren moet doorgaans een specifieke training worden gevolgd).
 • Je verbreedt je kennis over een breed spectrum aan ontwikkelingsbeelden, psychopathologie van jonge kinderen en volwassenen.
 • Je bent op de hoogte van de complexheid en veranderbaarheid van ontwikkelingsbeelden en interventiemogelijkheden.
 • Je vergroot je inzicht in de wisselwerking tussen het kind en de ouders, tussen bijvoorbeeld opvoeding/stimulering en hersenontwikkeling.

Doelgroep

Je dient te beschikken over kennis van gedragstherapeutische interventies, ervaring in het werken met groepen en enige kennis van diagnostiek.

Inhoud

Er wordt uitgebreid ingegaan op het theoretisch kader IMH en vandaaruit gekeken naar onderzoek van baby, peuter en kleuter binnen de relatie met zijn ouders. Daarnaast komen verschillende diagnostische middelen aan bod als anamnese, (spel) observaties en interactie-observaties (hechting). Dit wordt ondersteund en toegelicht met demonstratie van testmateriaal, casuïstiek en waar mogelijk video’s. Er wordt aandacht besteed aan verschillende testen die de procesdiagnostiek ondersteunen en verhelderen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Indien je geen/weinig kennis hebt van IMH, diagnostiek van het jonge kind en het theoretisch kader waarvan uit gewerkt wordt, is het de moeite waard het volgende handboek aan te schaffen:
Rexwinkel, M. (Red.), Schmeeds, M. (Red.), Pannevis, C. (Red.), & Derkx, B. (Red.). (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. ISBN 9789023248491.

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1891 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl