Basiscursus schematherapie (A1863)

Cognitief gedragstherapeutische en experiëntele technieken

Schematherapie is een effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en een hardnekkige klinische stoornis. In deze cursus leer je deze therapie opzetten en uitvoeren. Je oefent met diverse soorten schematechnieken en met inschatten of iemand ervoor in aanmerking komt. Zo kun je mensen helpen los te komen van gedragspatronen waar ze last van hebben.

Kosten: € 1275,-

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken

Inschrijven

Mogelijk t/m 27 februari 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 4 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 3, 17 april, 8 en 15 mei 2018
 • Locatie: Engels Conference Center, Rotterdam
 • Kosten: € 1275,-

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Gedragstherapeut en Psychiater

Ervaring met cognitieve gedragstherapie is gewenst.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVvP, Register Schematherapie, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Schematherapie is een evidenced based behandeling voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en hardnekkige AS-I klachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel cognitieve als experientiële technieken. De behandelrelatie vormt een essentieel onderdeel van het behandelproces.

Naast de basiscursus bieden wij ook de verdiepingscursus schematherapie aan.

Wat leer je?

Je bent na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor schematherapie en je bent in staat om een schematherapie op te zetten en uit te voeren.

Doelgroep

Ervaring met cognitieve gedragstherapie is gewenst.

Inhoud

 • kennis en vaardigheden ontwikkelen in de schemagerichte therapie
 • casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken
 • leren stilstaan bij schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en deze onderkennen en hanteren
   
Er gaat specifieke aandacht uit naar:
 • het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria
 • het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden
 • het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model
 • oefenen met basale experiëntiële technieken
 • aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie

Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie en houding van de therapeut binnen schematherapie centrale onderwerpen.

Toetsen

Toetsing bestaat uit:
Afname en scoren schemavragenlijst (SV) en schema modivragenlijst (SMI-1) bij jezelf.
Maken van een casusconceptualisatiediagram van een patiënt, waarbij ook een SV, SMI-1, SCL-90 en een zelf te bepalen persoonlijkheidsvragenlijst is afgenomen.
Beantwoorden van open vragen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

 • Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Aanbevolen literatuur:
 • Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J. & Nadort, M. red. (2008). Handboek schematherapie: theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031353040.
 • Van Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J., & Nadort, M. (2012). The Wiley-Blackwell Handbook of Schematherapy, Theory, Research, and Practice. Oxford, Wiley-Blackwell.
 • Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauwer, L. (2012) Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten Herkennen en veranderen. Amsterdam: Nieuwezijds.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1863 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl