Datum:

Landelijke terugkomdag trainers Liberman (L1881)

Jubileum

Het is 25 jaar geleden dat Liberman in Nederland werd geïntroduceerd. Vanwege dit jubileum bieden wij je de mogelijkheid om alleen tegen de vergoeding van de catering deel te nemen aan de terugkomdag. Deze dag staat in het teken van 'Omgaan met verslaving'. Wim van den Brink, hoogleraar verslavingspsychiatrie, verzorgt hierover een college. Scherp je vaardigheden aan met opdrachten die aansluiten bij jouw persoonlijke leerpunten. Met de feedback die je op deze dag krijgt kun je je weer verder ontwikkelen.

Kosten: € 24,-

incl. lunch

Inschrijven

Mogelijk t/m 2 maart 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 1 vrijdag van 10.00 - 16.30 uur
 • Datum: 9 maart 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Mw. drs. W.A.P. Blankman
 • Kosten: € 24,-
 • Cursuscode: L1881

Voor wie

Deze dag is bedoeld voor iedereen die werkt met de Liberman Modules.

Accreditaties

Iedere gecertificeerde train-de-trainer Liberman dient eens per drie jaar deze landelijke terugkomdag bij te wonen om gecertificeerd te blijven. Deze studiedag geldt als jaarlijkse terugkomdag voor train-de-trainers die korter dan vijf jaar gecertificeerd zijn.
In het kader van het 25-jarig jubileum is deze dag bestemd voor iedereen die werkt met de Liberman Modules.

Wat leer je?

Kwaliteitstoetsing: kwaliteitsbewaking én verbetering train-de-trainer vaardigheden.

Inhoud

Deze dag staat in het teken van de module 'Omgaan met verslaving' en het programma ziet er als volgt uit:

Ochtend

 • Opening en welkom
 • Inleiding door hoogleraar verslavingspsychiatrie Wim van den Brink, aansluitend ruimte voor vragen en discussie
 • De werkzame principes van de module 'Omgaan met verslaving' in het licht van de voordracht van Wim van den Brink en het erkenningstraject
Middag
 • Opfrissen kennisdelen Liberman-methodiek
 • Uitwisselen ervaringen en oefenen vaardigheden in subgroepen
 • Evaluatie en afsluiting

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Je dient de handleidingen mee te brengen van de modules waarmee je in de praktijk werkt.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: L1881 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl