Opleiding Dagdroomtherapie Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB), Basistraject  (KB25A)

€ 3.195

Inschrijven

Mogelijk t/m 16 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
In deze opleiding leer je hoe en wanneer je symbolisering via een dagdroom op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling. Zelfervaringsoefeningen verrijken het leerproces aanzienlijk en maken je een veelzijdiger behandelaar of begeleider. Katathym Imaginatieve Psychotherapie & Begeleiding (KIPB), ook wel Symbooldrama of Dagdroomtherapie genoemd, is een behandelmethode waarbij je via imaginatie werkt met innerlijke beelden en symbolen.
 
 • Inhoud

  Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)?
  Katathym betekent bezield, ofwel vol van affect. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met beelden - ook wel dagdromen genoemd - centraal staat. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke en aandachtsgerichte begeleidingsstijl van de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden. Met KIPB kun je onbewuste motivaties, fantasieën, innerlijke conflicten, afweermechanismen etc. blootleggen en bewerken. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek. Het delen van de beelden met een empathisch begeleidende therapeut schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking.

  Hoe werkt het?
  In de praktijk begint een therapiesessie meestal met een imaginatieoefening, die in de regel circa 10 minuten duurt, waarbij de cliënt gevraagd wordt zich een motief uit de natuur voor te stellen. In deze beelden komen onbewuste gedragspatronen symbolisch tot uitdrukking. Tijdens de imaginatie en ook in het gesprek erna wordt de cliënt als vanzelf door dit beeldproces meegenomen. Deze zich ontwikkelende beelden blijven drager van het veranderingsproces, zodat de transformatie op dit beeldniveau is af te lezen. De cliënt tekent of schetst tijdens of na de sessie de beelden uit de imaginatieoefening; dit ter ondersteuning en verdieping van het proces. Gevoelens worden benoemd en doorleefd. Interpretatie en verwerking volgen zo een natuurlijke weg.

  Breed toepasbaar
  K.I.P.B. wordt veel toegepast in de GGZ zowel bij volwassenen als bij kinderen, onder meer bij psychosomatische klachten, bij trauma- en verstoorde hechting alsook bij internaliserende en externaliserende problematiek. De methode kan ongeacht leeftijd worden toegepast. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding ook toepasbaar is in situaties van (kortdurende) begeleiding, coaching, zingevingsvragen en bij ondersteuning in de huisartsenpraktijk.
   

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • theorie, zoals door H.C. Leuner ontwikkeld, en recente theorie-ontwikkelingen;
  • hanteren van symboliseringsprocessen;
  • induceren en begeleiden van aandachtsgerichtheid;
  • aanbieden en opbouwen van motieven;
  • de specifieke begeleidingsstijl*;
  • omgaan met getekende dagdromen en andere verdiepende technieken;
  • ervaring opdoen in zowel de cliënt- als therapeuten/begeleidersrol om zo vertrouwd te raken met het verbeeldingsproces;
  • indicaties en contra-indicaties voor KIPB.

  De specifieke begeleidingsstijl kenmerkt zich door:

  • een goed afgestemde en invoelende attitude op hypnoïd niveau;
  • vertrouwen in het ontvouwen van het beeld;
  • de bereidheid om conflictueus materiaal te helpen ervaren in afwachting van de kracht van de verbeelding hierbij (Wait, watch, wonder);
  • een verkennende, cliëntgerichte houding, zoekend hoe de cliënt met dit motief wil omgaan;
  • de bereidheid om proefhandelen te ondersteunen;
  • met een spiegelende houding en gepast doorvragen.
  Aanvullende leertrajecten mogelijk
  Op www.symbooldrama.nl staat meer informatie over KIPB en over de vrijblijvende kennismakingsworkshops die met enige regelmaat worden aangeboden. Aansluitend op deze opleiding wordt een vierdaags supervisietraject aangeboden. Dit wordt vermeld op de site van Vereniging ter Bevordering van Symbooldrama en is niet inbegrepen bij de opleiding. Bij het samenstellen van de supervisiegroepen wordt rekening gehouden met de werkvelden. Als je je na het basistraject, inclusief de supervisie, de opleiding verder wil voortzetten, is het mogelijk via de vereniging een vervolgtraject tot KIP-psychotherapeut of KIB-begeleider te volgen. Desgewenst adviseren de docenten je tijdens de opleiding graag over een voor jou passende route.

  Wat leer je?

  Je leert in deze opleiding

  • hoe en wanneer symboliseringsprocessen op gang te brengen;
  • de symboliseringprocessen te integreren in de diagnostiek;
  • de symboliseringsprocessen te integreren in het behandeltraject;
  • de basistechnieken (o.a. symboolgevoeligheid, zintuiglijk/lichaamsgericht werken in en buiten de verbeelding);
  • de psychodynamisch georiënteerde theorie toe te passen;
  • onderbouwd een motief te kiezen voor de dagdroom;
  • de specifieke begeleidingsstijl toe te passen, empathisch volgend in het beeld, structuur en veiligheid bieden, verdiepende technieken toepassen;
  • wat het is om ervaringsgericht te werken. Dit door eerst zelf een motief te dagdromen en daarna samen na te denken en te reflecteren over de betekenis;
  • de eigen ervaringen met deze methode middels reflectie en feedback te integreren.

  Werkwijze

  Ervaringsgericht
  De opleiding is theoretisch stevig onderbouwd en sterk ervaringsgericht. Tijdens de lesdagen wordt veel praktisch geoefend, waarbij je je afwisselend verplaatst in de rol van behandelaar/begeleider en de rol van cliënt. Door zelf ook de imaginaties te doorlopen ervaar je het perspectief van de cliënt en het krachtige effect van de katathyme imaginatie.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Datums

  Ma 27 januari 2025 09:30-16:30
  Ma 10 maart 2025 09:30-16:30
  Ma 7 april 2025 09:30-16:30
  Ma 12 mei 2025 09:30-16:30
  Do 5 juni 2025 09:30-16:30
  Ma 30 juni 2025 09:30-16:30
  Ma 15 september 2025 09:30-16:30
  Ma 6 oktober 2025 09:30-16:30
  Ma 3 november 2025 09:30-16:30

  (omvang 54 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • POH-GGZ
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  In de praktijk blijkt dat de deelnemers uit de diverse disciplines elkaar goed aanvullen en op verschillende terreinen van elkaar leren. Ook deelnemers met een andere achtergrond (denk bijvoorbeeld aan KP’er, activiteitenbegeleider, psychomotorisch therapeut, speltherapeut) met de juiste voorkennis en ervaring, zijn van harte welkom.

 • Docenten
  drs. Arina Bakker

  drs. Arina Bakker

  Arina Bakker is GZ-psycholoog. Zij geeft supervisie in cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Verder is zij opgeleid in diverse methoden voor traumabehandeling en symbooldrama (KIPB).

  Zij heeft haar eigen praktijk In Beeld praktijk voor psychologie en supervisie in Utrecht. Arina Bakker GZ psycholoog (psycholoog-inbeeld.nl)

  Lees meer
 • Literatuur

  Verplichte literatuur:

  • Leuner, H. (2012). Katathym Imaginative Psychotherapie: Grundstufe - Mittelstufe - Oberstufe. Uitgeverij Hans Huber. ISBN nummer 9783456851280 
  Het handboek is in het Duits. De docenten bieden je, desgewenst, tijdens de opleiding diverse mogelijkheden om ook via de Nederlandse en Engelse taal de kern van de methode eigen te maken.
 • Reviews