Online avondprogramma: Stoornisoverstijgend kijken en handelen bij ouderen  (C2414)

Van categoraal naar transdiagnostisch denken en handelen

€ 195

Inschrijven

Mogelijk t/m 23 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Ouderen met psychologische problemen worden vaak geconfronteerd met complexe situaties die verder gaan dan een enkele gediagnosticeerde stoornis. Dat vraagt om transdiagnostisch denken en behandelen. Tijdens dit seminar leer je de verwevenheid van somatische, psychische en sociale factoren herkennen bij ouderen met psychische problemen. Je begrijpt de transdiagnostische overlap tussen verschillende psychische aandoeningen en de implicaties hiervan voor diagnostiek en behandeling.
 
 • Inhoud

  De problematiek van ouderen met psychologische problemen is soms veel complexer dan een enkelvoudige gediagnosticeerde (angst)stoornis of een duidelijk afgebakende verslavingsproblematiek. Wat als er ook comorbide depressie en cognitieve problematiek wordt vastgesteld? Hoe ziet zo’n depressie er dan uit? Of als er ook nog sprake is van lichamelijke problematiek, hoe verklaren we dan klachten als moeheid of slaapproblemen? En wat weten we eigenlijk over de overeenkomsten en verschillende in klinische presentaties tussen de verschillende psychische aandoeningen zelf? Vinden we bij ouderen niet juist (transdiagnostisch: ‘over de stoornissen heen’) dikwijls aandachts- en concentratiestoornissen bij zowel depressies, psychosen, persoonlijkheidsproblematiek of dementieziekten? Hoe houd je dit uit elkaar en wat betekent dit voor de behandeling? Kan je dan nog gestandaardiseerd met een klachtspecifiek protocol aan de slag?
   
  Transdiagnostisch denken bij ouderen houdt altijd rekening met de complexe verwevenheid en multicausaliteit van klachten, ook bij de behandeling.

  Inhoud
  Na een inleiding over de kenmerken van de gezonde psychische veroudering staan we stil bij de theorie waarin het transdiagnostische, belangrijk bij deze doelgroep, wordt uitgewerkt en wat de consequenties zijn voor onze diagnostiek en behandeling. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk staan centraal en lezingen worden afgewisseld met activerende werkvormen

  Wat leer je?

  • Herkenning van en aandacht voor de complexe verwevenheid van somatische, psychische en sociale factoren bij psychische en neurocognitieve aandoeningen. 
  • Kennis over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende psychische aandoeningen bij ouderen en met name de grote transdiagnostische overlap in klinische presentatie.
  • De kennis over de consequenties die dit heeft voor de (geïntegreerde) behandeling en de noodzaak tot samenwerking.


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
 • Datum

  Omvang

  1 woensdagavond van 19:00-22:00 uur

  Datum

  27 november 2024

  Locatie

  Online
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
  dr. Martin Kat

  dr. Martin Kat

  Dr. Martin G. Kat is (ouderen)psychiater-psychotherapeut en sinds de jaren '80 van de vorige eeuw gespecialiseerd in de ouderenpsychiatrie waaronder dementie. Hij werkte in vele settingen waar ouderen verbleven en was de laatste 18 jaar verbonden aan een huisartsenpraktijk. Voorts is hij docent, auteur, onderzoeker in de ouderenpsychiatrie en consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise.Lees meer
 • Literatuur
  • Kat, M.G. (2019). Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036821063

   Voorbereiding
   Lees hieruit hoofdstuk 2 en 3
 • Reviews