Signaleren en begeleiden van trauma in de ouder-kindrelatie (IMH)  (F2408)

Herkennen, erkennen en onderscheiden van trauma en impactvolle gebeurtenissen bij ouder(s) en hun jonge kind

€ 880

Inschrijven

Mogelijk t/m 5 november 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Veiligheid in de ouder-kindrelatie is een belangrijke buffer voor een kind om ingrijpende of traumatische gebeurtenissen en toxische stress te hanteren. In deze cursus leer je hoe jij als jeugdprofessional trauma, (on)veiligheid en stress kunt erkennen en herkennen. Hoe maak je onderscheid tussen een impactvolle en traumatische gebeurtenis? Hoe kun je de veiligheid in de ouder-kindrelatie vergroten en ondersteunen in het herstel? We maken gebruik van modellen uit de Infant Mental Health (IMH).
 
 • Inhoud

  Fysieke en emotionele veiligheid binnen de ouder-kindrelatie is van belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Gelukkig blijkt de meerderheid (60-70%) van de gezonde, thuis opgroeiende kinderen in de leeftijd van een tot twaalf jaar voldoende veiligheid te ervaren in de relatie met hun ouders. 

  Veiligheid is niet hetzelfde als afwezigheid van stress en ingrijpende gebeurtenissen. Ingrijpende gebeurtenissen horen bij het leven en stress hoort bij ontwikkelen en groeien. Veiligheid in de relatie gaat over het stimuleren van de nieuwsgierigheid en de ontdekkingsreis van het kind in ontwikkeling en het daarin hanteerbaar houden, begrijpen en helpen reguleren van stress, emoties en (ingrijpende) gebeurtenissen. Veiligheid is een interactiecirkel met een veilige haven en een veilig baken van waaruit het jonge kind de wereld kan ontdekken en zich kan ontwikkelen. 

  Fysieke en emotionele veiligheid in de relatie is van levensbelang voor het (jonge) kind, omdat het een belangrijke buffer is voor het hanteren van ingrijpende gebeurtenissen en toxische stress. Ingrijpende gebeurtenissen en toxische stress in het leven van jonge kinderen vergroten de kans op problemen in de fysieke en geestelijke gezondheid. 

  Maar wat als ouders en belangrijke anderen in de omgeving van het kind deze veiligheid niet (altijd) kunnen bieden, tijdelijk of structureel? Zo’n 30 tot 40% van de kinderen ervaart niet of in mindere mate veiligheid in de relatie met hun ouders. Wanneer herken je dat als (jeugd)professional en wanneer kan of moet je er iets aan doen? En wat kan en mag je dan doen, oftewel waartoe ben je vakbekwaam? 

  In deze cursus ontdek je als (jeugd)professional jouw mogelijkheden binnen jouw vakgebied om signalen te herkennen van onveiligheid en stress in de interactie tussen het kind en de ouders en de belangrijke anderen in de omgeving van het kind. Je verkent hoe jij hen kan ondersteunen en begeleiden naar een (trauma)sensitievere interactie, met als doel de veiligheid binnen de relatie te vergroten. Je maakt ook kennis met de mogelijkheden van behandeling, zodat je kan bepalen wat er binnen jouw vakbekwaamheid past en wanneer en hoe je beter kunt doorverwijzen naar specialistische hulp. 

  Hoe kun je als jeugdprofessional voelen of zien dat er iets speelt in deze ouder-kindrelatie en dat onder woorden brengen? Hoe kun je aansluiten bij ouder en/of kind om een impactvolle gebeurtenis woorden te geven? Hoe maak je onderscheid tussen een impactvolle en een traumatische gebeurtenis? Hoe kun je door herkennen, erkennen en signaleren de gebeurtenis begeleiden in deze ouder-kindrelatie danwel doorverwijzen als dat nodig is? 
   

  Wat leer je?

  Op basis van de theoretische concepten en casuïstiek leer je:

  • nog beter herkennen, erkennen en signaleren wanneer er sprake zou kunnen zijn van toxische stress in een ouder-kindrelatie
  • het effect van ingrijpende gebeurtenissen relationeel vanuit een IECMH-visie begrijpen
  • het verschil zien tussen ingrijpende gebeurtenissen en (post)traumatische stress
  • wat je kan doen binnen jouw eigen vakgebied om de veiligheid in de ouder-kindrelatie te vergroten en te ondersteunen in het herstel na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen
  • reflecteren op eigen belevingen, reacties en het kunnen bieden van veiligheid in de relatie, bij het herkennen van signalen van onveiligheid in de ouder-kindrelatie
  • het bespreken van dilemma’s die je als professional rondom het thema van toxische stress, trauma en (on)veiligheid in de ouder-kindrelatie tegenkomt, met de ouders, je collega’s en de verwijzer

  Werkwijze

  • Modellen uit de Infant Mental Health gebruiken om traumasensitief naar de ouder-kindrelatie te kijken
  • Inzicht in het transactioneel ontwikkelmodel en de traumatische gebeurtenis
  • Port of Entry als ingang om het vermoeden van trauma in de ouder-kindrelatie te bespreken
  • De methode van de Immediate story gebruiken om de essentie van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis te leren herkennen en erkennen (waar gaat het nou echt over)
  • De essentie van een gebeurtenis tijdens je spreekuur met de ouder en het jonge kind te voelen, niet te duiden en wel in woorden om te zetten zodat duidelijker wordt wat er onder het gedrag (of de interactie) in deze ouder-kindrelatie ligt
  • een ingrijpende of traumatische gebeurtenis inzichtelijk maken, objectiveren en feitelijk maken 

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Casusbeschrijving met reflectie

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Di. 10 december 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 21 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 11 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

  Deze cursus is ook interessant voor de jeugdarts, verloskundige, verpleegkundige neonatologie, kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist, kinderergotherapeut, gezinswerker in buurt- en wijkteams of gezinsteams, IMH-Consulent.

 • Docenten
  drs. Gerinda van Haaften

  drs. Gerinda van Haaften

  Gerinda is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog/Infant Mental Health-specialist/EMDR practitioner. Gerinda heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt sinds 2012 in kleinschalige kinder- en jeugdpsychotherapie praktijken. Ze behandelt de jongste kinderen en hun gezin en zwangeren en jonge ouders met psychische problemen. Daarnaast is ze als trainer verbonden aan het Institute for Chronically Traumatized Children, Babywerk en IMH Nederland. De thema’s trauma en hechting zijn altijd een onderdeel van haar werk geweest.Lees meer
  drs. Yael Meijer

  drs. Yael Meijer

  Yael Meijer is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut, met een specialisatie in Kinder & Jeugd. Daarnaast is Yael IMH-specialist DAIMH, gedrags­thera­peut, super­visor en leerthera­peut VGCt, VKJP en NVP en super­visor NIP K&J. Zij werkt als inhoudelijk leidinggevende in het team 0-6 Amersfoort-Ermelo van Fornhese-GGZcentraal en een dag per week in het DGT team centraal van Levvel. 
  Zij is ook eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Familie thera­pie, met als specialisme regulatieproble­ma­tiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezin­nen, van waaruit zij nu overwegend als docent lesgeeft op diverse nascholings-opleidingsinstituten en leertherapie en supervisie heeft. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP, is zij lid van de wetenschappelijke raad van het kenniscentrum K&J psychiatrie en lid van het college van specialismen GZ en PT.Lees meer
 • Literatuur
  Meijer, Y. (2021) Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. Amsterdam, SWP.
  ISBN 9789088508356
 • Reviews