Lichamelijke aansturing van emotionele ontregeling  (F2417)

Het belang van een flexibel autonoom zenuwstelsel voor gezondheid en herstel

€ 895

Inschrijven

Mogelijk t/m 12 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Om cognitief goed te functioneren en gezonde relaties aan te gaan, is het belangrijk om heen en weer te kunnen gaan tussen de verschillende toestanden van gespannen zijn. Het autonoom zenuwstelsel speelt daarbij een belangrijke rol. Deze cursus geeft je ervaringen en technieken om cliënten in een gezonder, flexibeler autonoom zenuwstelsel te brengen.
 
 • Inhoud

  Angst, depressie, agressie het zijn allemaal emotionele ontregelingen waar we binnen de GGZ veelvuldig mee van doen hebben. Soms wisselen cliënten heel snel, soms zitten ze langdurig in een specifieke staat van ontregeling.

  Het functioneren van het autonome zenuwstelsel geeft hiervoor een helder verklaringsmodel. Dit deel van ons zenuwstelsel werkt buiten ons bewustzijn om en reageert op signalen van veiligheid en gevaar. Daarbij kan het geen onderscheid maken tussen signalen van gevaar die vanuit ons eigen lichaam (een wond of infectie) komen of signalen vanuit de interactie met een ander of vanuit onze omgeving; de reactiepatronen zijn gelijk. Als er te lang of teveel dreiging is geweest, lukt het niet meer goed om de signalen van veiligheid waar te nemen en ervan te profiteren.

  Een beter begrip van hoe het autonome zenuwstelsel functioneert en welke effecten het op ons heeft, geeft handvatten voor regulatie. Hierin geeft de polyvagaaltheorie van S. Porges ons een verklaringmodel voor emotionele, cognitieve en lichamelijke ontregeling.


  Dag 1

  • Kennismaking met het autonome zenuwstelsel en de Polyvagaaltheorie
  • Waarnemen met zintuigen, interoceptief en neuroceptief

  Dag 2
  • Neuroanatomie van het Social Engagement System
  • Gehechtheid nader bekeken vanuit de polyvagaaltheorie
  • Scheiding lichaam en geest bestaat niet

  Dag 3
  • Vroeg kinderlijk trauma en somatische consequenties
  • Beinvloeden van het autonome zenuwstelsel
  • Integratie van het geleerde in de eigen dagelijkse praktijk

  Wat leer je?

  • Je raakt vertrouwd met het functioneren van het autonome zenuwstelsel, zowel waar het om de patiënt als om jezelf gaat.
  • Je leert het effect van spiegelneuronen en hoe deze een instrument te maken.
  • Je leert de verschillende stadia van activering van het autonome zenuwstelsel herkennen en benoemen.
  • Je leert te kijken naar lichamelijke veranderingen die vertellen waar je client zit
  • Je verwerft ervaringen en technieken om clienten te helpen om invloed uit te gaan oefenen op de verschillende toestanden van activering
  • Je verwerft inzicht in hoe chronische traumatisering impact heeft op het autonome zenuwstelsel 
  • Je wordt meer bewust van de impact van de emotionele reacties van jouw patiënten op jou als therapeut, en je krijgt handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Eindopdracht in de vorm van een casusbeschrijving bekeken door de bril van de Polyvagaaltheorie.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Ma. 16 september 2024 van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Ma. 30 september van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Ma. 21 oktober van 9.30-16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
  drs. Milka van Est

  drs. Milka van Est

  Milka van Est is psychiater en gecertificeerd Sensorimotor therapeut. De splitsing tussen lichaam en geest heeft haar altijd bevreemd. “We hebben geen lichaam, we zíjn een lichaam”. Ze is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor complex trauma en dissociatieve problematiek. Tevens is zij voorzitter van SPIPA-NL, de Nederlandse vereniging voor Sensorimotor Psychotherapy.Lees meer
 • Reviews