IMH module 8 (voorheen module 7): Integreren van de IMH visie in werk en persoon  (IM2418)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist

€ 1.280

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 11 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer in deze cursus welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Als bevlogen professional bij de zorg voor de allerjongsten en hun ouder(s) ben je erg gemotiveerd om de IMH-visie binnen jouw team in te brengen. Je staat te popelen om aandacht en oog te hebben voor de ouder-kindrelatie in context. Hoe doe je dat? Weet je waar je gaat beginnen? Hoe motiveer je jouw collega’s tot het bekijken van opgenomen fragmenten? Hoe breng je in teamoverleg in dat je met jouw collega’s via Port of Entry een gezin wil benaderen? En hoe krijg je de handen op elkaar voor de inzet van bepaalde interventies? Hoe voorkom je dat je een roepende in de woestijn wordt? De praktijk laat zien dat je hier tijd en geduld voor nodig hebt. En dat je instrumenten en voorbeelden nodig hebt van andere professionals als opsteker. In deze module gaan we in op de rol van de IMH-professional binnen verschillende organisaties. We staan stil bij de wijze waarop kennis over de IMH-visie geïntegreerd kan worden binnen de werksetting, alsook binnen jezelf als professional.
   
  Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

  • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-consulent 
  • het diploma IMH-specialist
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  Je volgt eerst module 1; daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Module 8 maakt verplicht onderdeel uit van zowel de IMH-consulent route als de IMH-specialist route. Idealiter rond je de route met deze module 8 af. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  Wat leer je?

  Na afloop van deze module:

  • heb je inzicht in hoe je de IMH-visie (de zorg voor de allerjongsten en hun (aanstaande) ouders) kunt integreren in jouw werk. Daartoe heb je tijdens de cursus gewerkt met de inzet van het instrument videofragmenten en de inzet van interventies gericht op (aanstaand) ouder-kindrelatie binnen de werksituatie
  • ben je vaardig in het met je team bespreken van en handelen met de Port of Entry binnen het gezin
  • ben je vertrouwd met de IMH-visie
  • ken je zowel de krachten, valkuilen en uitdagingen van IMH, en ben je je bewust van de invloed die de visie op jezelf en anderen kan hebben
  • heb je de juiste tools in handen en het zelfvertrouwen om de IMH-visie te integreren in jouw werksituatie
  • ben je in staat ideeën te vormen voor implementatie en innovatie van bijvoorbeeld programma’s, werkgroepen en verbeterplannen
  In termen van kennis:
  • ben je vertrouwd met de theorieën en kun je deze gedegen uitdragen, in de vorm van een pitch, presentatie of door het maken van een programma
  • In termen van vaardigheden:
  • ben je in staat te reflecteren en te mentaliseren over jezelf in jouw professionele rol, alsmede te mentaliseren over de context
  • ben je je bewust van voordelen, nadelen en valkuilen die de vergaarde kennis met zich mee kan brengen
  • weet je hier adequaat mee om te gaan en kun je de parallel leggen tussen de motherhood constellation in een therapeutische en een professionele context

  Werkwijze

  De module heeft vanuit de IMH-visie een reflectieve invalshoek. De IMH-visie zal in deze module als spiegel dienen voor de professionele rol die je hebt, binnen de organisatie of de praktijk waar je werkzaam bent. Vanuit het model van de ‘Motherhood Constellation’ van Daniel Stern wordt op een vernieuwende manier gekeken naar jezelf als professional. Er is ruimte voor oefening en het maken van een opdracht is deel van de module.

  De volgende behandelmodellen komen aan de orde:

  • Port of Entry van Daniel Stern: welke wijze past binnen jouw werksetting om het ouder-kind-omgevingssysteem binnen te komen
  • The Motherhood constellation van Stern vanuit een professioneel perspectief
  • Circle of security
  • VoorZorg programma, vertaling van Nurse Family Partnership door David Olds (University of Colorado), Meeleefgezin en eventuele andere behandelmethodieken die al uitgaan van de IMH-visie
  • Gedrag en intern werkmodel/ mentale representaties
  • Overdracht en tegenoverdracht
  • Weerstand
  • Hoe kan ik het IMH DAIMH-lidmaatschap integreren in mijn huidige werksituatie
  • Gebruik van de video, door het maken en bekijken van jouw eigen pitch
  Speciale aandacht besteden we aan het vertrouwd zijn met de theorieën die horen bij de IMH-visie. Hoe vertel je binnen jouw werksetting wat de IMH-visie is in gewone woorden? Hoe kun je de visie integreren in jouw werk of binnen jouw organisatie? Wat is jouw Port of Entry en welke tegenoverdracht kun je als professional verwachten?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.


  - VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
  - Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Let op: wanneer je inschrijft kun je maximaal één kortingscode gebruiken.
 • Datums

  Datums

  Woensdag 16 oktober 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Woensdag 13 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Woensdag 27 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Woensdag 11 december 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 24 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden (b.v. Psychoanalyticus en Arts) mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

 • Docenten
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum 
  • Geenen, G. & Corveleyn, J. Helpende handen (2015). Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. ISBN 9789401434560
   

   

 • Reviews