Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen  (B2541)

€ 1.450

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 14 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als je werkt met kinderen en jongeren, is het belangrijk dat je basiskennis hebt van ontwikkelingspsychologie en psychische stoornissen. In deze cursus ontdek je wat een normale ontwikkeling is en welke psychopathologie het meest voorkomt bij kinderen en jeugdigen. Je leert werken met een schema waarmee je veelvoorkomende psychopathologie in beeld kunt brengen.
 
 • Inhoud

  Voor een ieder die werkt met kinderen bij wie sprake is van (een vermoeden van) een verstoorde ontwikkeling is kennis van de psychopathologie onontbeerlijk. In deze cursus is de normale ontwikkeling daarbij het referentiekader.

  Een voorgaande deelnemer over deze cursus:
  "De docent kan de theorie goed overbrengen. Er is veel ruimte voor inbreng van de groep, wisselend tussen filmmateriaal, cauïstiek en oefeningen."

  Je leert van verschillende leeftijdsgroepen over ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Deze leeftijdsgroepen zijn als volgt:

  De baby, peuter en kleuter:

  • De normale ontwikkeling, door welke factoren wordt deze bepaald?
  • Theorievorming rondom hechting en verstoorde hechting / hechtingsstoornissen
  • Het vraagstuk aanleg en milieu
  • Ontwikkeling van het zelf, de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van een geweten, agressie en angststoornissen
  • De normale ontwikkeling van fantasie, spel, taal, denken en sociaal gedrag
  Kinderen in de basisschoolleeftijd:
  • Het leren op school
  • De ontwikkeling van inlevingsvermogen en moreel gedrag
  • De ontwikkeling van de omgang met leeftijdgenoten
  • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD.)
  • Welke invloed heeft (de aard van) het gezin op deze leeftijd?
  • De gevolgen van gepest worden en misbruik/mishandeling
  • Depressieve stemmingsstoornissen (met aandacht voor bipolariteit)
  • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
  De adolescentie en groei naar (jong-)volwassenheid:
  • De nieuwe plaats die seksualiteit inneemt
  • Identiteitsontwikkeling en individuatie
  • Riskant gedrag, problemen en stoornissen tijdens de adolescentie
  • Persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen
  • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
  • Omgang met leeftijdgenoten en de rol van ouders
  • Inschatting van de ernst van de problematiek

  Wat leer je?

  • Je leert over een globaal overzicht van de ontwikkeling van kinderen van 0-21 jaar en van de psychopathologische beelden die het meest voorkomen bij deze leeftijdsgroep.
  • Je bent in staat om veelvoorkomende psychopathologie systematisch in beeld te brengen via een schema.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
 • Datums

  Omvang

  6 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  21 maart, 4 april, 18 april, 16 mei, 30 mei en 13 juni 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  drs. Jørgen Mous

  drs. Jørgen Mous

  Jørgen Mous is psycholoog. In zijn vrije tijd is hij twijfeldeskundige.Lees meer
 • Literatuur

  Verplichte literatuur:

  • Craeynest, P. (2018). Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie (1e druk). Acco. ISBN: 9789463443814
  • Rigter, J. & Van Hintum, M. (2021). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (4e druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho, ISBN: 9789046907689.
 • Reviews