Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking  (A2576)

€ 850

Inschrijven

Mogelijk t/m 13 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Voor mensen met een verstandelijke beperking is het aangaan van een seksuele relatie vaak lastig, terwijl ze er net zoveel behoefte aan hebben als ieder ander. In deze cursus ontdek je hoe je hen ondersteunt en begeleidt in het leren kennen en accepteren van hun mogelijkheden en beperkingen op dit gebied. Je oefent met een methodische aanpak, een aangepaste attitude en een aantal specifieke vaardigheden waarmee je pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking houvast geeft.
 
 • Inhoud

  Net als ieder mens hebben mensen met een verstandelijke beperking seksuele gevoelens en willen zij deze gevoelens uiten. Onder cliënten met een verstandelijke beperking is er vaak veel seksuele nood. Een verstandelijke beperking heeft ook op dit levensgebied grote invloed. Met name de afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling stelt beperkingen aan het vermogen om intieme seksuele relaties aan te gaan. Het uitgangspunt in deze cursus is dat begeleiding van mensen met verstandelijke beperking op het gebied van relaties en seksualiteit gericht is op het ondersteunen van cliënten om hun beperkingen en mogelijkheden te leren kennen en er mee om te leren gaan. Het vraagt van jou als professional een methodische aanpak, een aangepaste houding en een aantal vaardigheden. Hiernaast richt deze cursus zich op pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking.

  We besteden aandacht aan:

  • Het vergaren van kennis over de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het oefenen met het in kaart brengen van de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Verkenning van het beleidskader waarbinnen de begeleiding plaatsvindt.
  • Voorlichting en het socioseksuele educatieprogramma. Verschillende vormen van voorlichting en educatie worden gedemonstreerd en besproken.
  • Ongepaste seksuele handelingen: begrip en interventies. Aan de hand van casussen wordt de taak en methodiek van het begeleiden van personen met autisme in deze behandeld.
  • Stellen, intimiteit en seksualiteit. Actuele problemen in de begeleidingen op gebied van seksualiteit en intieme relaties geïnventariseerd en middels intervisiemethode in subgroepen behandeld.
  • Er is tevens ruimte voor het inbrengen van onderwerpen door de deelnemers.
  De cursus wordt sterk gekoppeld aan de praktijk. Je krijgt praktijkopdrachten die passen binnen de actuele begeleidingen. We trainen de methodische vaardigheden met behulp van casuïstiek, rollenspellen en bespreking van praktijkvoorbeelden. Je stelt een eigen leerplan op om in de praktijk te oefenen.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Je bent in staat om de mogelijkheden en beperkingen van cliënten te inventariseren en inschatten ten aanzien van seksualiteitsbeleving en intieme relaties.
  • Je doet ervaring op met het begeleiden van cliënten op methodische wijze en met een aangepaste houding bij hun seksuele ervaringen en relaties.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het voeren van gesprekken met de cliënt over zijn seksuele ervaringen en relaties.
  • Je bent in staat om informatie te geven aan cliënten.
  • Je leert om het inzicht van de cliënt en de acceptatie van eigen mogelijkheden en beperkingen op het gebied van seksualiteit en intieme relaties te bevorderen.
  • Je doet ervaring op met het bevorderen van adequaat gedrag van de cliënt op dit gebied.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Datums

  Datums

  Vr. 17 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 31 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 14 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  Ook een persoonlijk begeleider met hbo denk- en werkniveau is welkom.

 • Docenten
  bc. Mieke Kats

  bc. Mieke Kats

  Mieke Kats is consulent seksuele gezondheid NVVS en geeft sinds 2011 uiteenlopende trainingen op het gebied van seksuele gezondheid en het inschatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast het geven van trainingen werkt Mieke sinds 1997 in de zorg voor mensen met een beperking.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews