Post-hbo opleiding autismespecialist  (AU241)

€ 4.475

Inschrijven

Mogelijk t/m 21 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het concept autisme is in beweging. Het steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag vraagt zorg op maat. Naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden moeten we ook zoeken naar een passende, herstelgerichte aanpak bij iedere cliënt. In deze compleet vernieuwde specialisatieopleiding brengen (gast)docenten en ervaringsdeskundigen hun expertise en kennis vanuit wetenschap en praktijk. Samen met je cliënt, systeem, team en organisatie leer je deze toepassen in je werkpraktijk.
 
 • Inhoud

  Het concept autisme is dermate in beweging dat we uitgedaagd worden om opnieuw en anders te kijken naar dat concept. Vroeger zagen we autisme als een ernstige stoornis die al op vroege leeftijd duidelijk zichtbaar was. Momenteel zien we veel mensen met subtiele kwetsbaarheden waarbij hun autisme pas gaat opvallen als ze de eisen die hun levensloop hen oplegt niet meer bij houden. Dit vraagt een nieuwe kijk op nieuwe behandel- en begeleidingsvormen die aansluiten bij dit steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag. Er is behoefte aan zorg op maat waarbij naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden, zoals leefstijladviezen, ook gezocht moet worden naar een passende aanpak bij ieder specifiek kind, jeugdige en volwassene. Nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal.
   
  Met deze opleiding ontwikkel jij je binnen je organisatie tot de autismespecialist die de cliënten en hun systeem helpt met onbegrepen gedrag of verstoorde emotieregulatie.
   
  De opleiding heeft een blended opzet: een optimale mix van klassikaal en online leren. Je leert zowel via zelfstudie als in samenwerking, waarbij toepassing binnen je eigen werkpraktijk een belangrijke rol speelt. 
   

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over belangrijke basiskennis over autismeproblematiek en passende behandelinterventies.
  • Je leert verdiepende kennis over (comorbide) aanverwante problematieken.
  • Je doet ervaring op met herstelgerichte en systemische benaderingen.
  • Je bent in staat om met je cliënt, systeem, team en organisatie in te schatten welke hulp nodig is en weet hoe je mogelijke samenwerkingspartners kunt betrekken. 

  Werkwijze

  Intervisie: de online-intervisiebijeenkomsten helpen je om te reflecteren op wat jij tegenkomt in jouw contact met je cliënten. Deze gestructureerde bijeenkomsten geven je inzicht en handvatten waardoor jij nog beter tot je recht komt als autismespecialist in jouw werk met je cliënten en hun omgeving.

  Binnen de post-hbo opleiding autismespecialist krijg je les van twee hoofddocenten, specialistische gastdocenten en ervaringsdeskundigen.
   
  Na iedere lesdag werk je individueel aan je praktijkopdrachten, waarbij je het geleerde direct toepast binnen je eigen werkpraktijk. Je docent leest deze opdrachten mee en geeft gerichte feedback. Daarnaast houd je je eigen ontwikkeling bij in je reflectieverslag. Hierin noteer je na iedere intervisie een korte reflectie op jouw leerdoelen. Ook ga je actief aan de slag met de literatuur. We vragen je voorafgaand aan iedere lesdag een aantal vragen voor te bereiden. Jouw actieve betrokkenheid bij de opleiding zorgt voor diep leren en helpt je om de door jou opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in je eigen werkpraktijk.

  Je hebt minimaal een hbo-bachelor, wo-bachelor of -master afgerond. Heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, maar geen bachelor-diploma? Overleg dan met de RINO Groep over mogelijke toelating. Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau met mensen met een autismespectrumstoornis.
   

  • Diagnostiek en digitaal behandelen
  • Kind en jeugd (twee lesdagen)
  • Angst, dwang en trauma
  • Prikkelverwerking en sensorische informatieverwerking
  • Volwassenen (twee lesdagen)
  • Verslaving
  • Zelfbeeld, stemming, depressie en suïcide
  • Slaap- en eetstoornissen
  • Seksualiteit

  Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De opleiding bestaat uit ontwikkelingsgerichte toetsen en selectieve toetsen.
  • Ontwikkelingsgerichte toetsing
  - Voortgang praktijkopdrachten.
  - Actieve deelname aan intervisie, online meetings en lessen
  • Selectieve toetsing (alle onderdelen worden beoordeeld op de schaal o-v-rv-g)
  - Portfolio opdrachten:
  1. Literatuurvragen en antwoorden
  2. Praktijkopdrachten
  3. Reflectieverslag
  4. Pitch over persoonlijke ontwikkeling, theorie en functioneren in de eigen praktijk

  De eindbeoordeling wordt vastgesteld op basis van de beoordeling op de selectieve toetsing en wordt gegeven op de schaal o-v-rv-g.

  Afronding opleiding
  De opleiding wordt afgerond met een certificaat als de eindbeoordeling minimaal een voldoende is, en de deelnemer minimaal 90% van de (online) bijeenkomsten aanwezig is geweest.

  Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om het certificaat te ontvangen, zoals aanwezigheid bij en voldoende bijdrage aan de (online)lessen.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  - VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
  - Deze scholing is verrijkt met onderdelen uit de GGZ Ecademy. Werk je voor een organisatie die lid is van de GGZ Ecademy dan krijg je € 50 korting wanneer je de kortingscode EcademyLid gebruikt bij je inschrijving.

  Let op: wanneer je inschrijft kun je maximaal één kortingscode gebruiken.
 • Datums
  15 fysieke lesdagen van 9.30 - 16.30 uur en 11 online bijeenkomsten op donderdag van 16.30 - 17.30 uur. Circa 8 - 10 uur studiebelasting per week.

  Lesdagen:
  Ma. 25 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 17 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 14 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht  
  Di. 28 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 4 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht  
  Di. 11 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 25 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 1 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 15 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 22 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 13 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 3 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 24 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 9 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 
  Di. 23 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht 

  Online bijeenkomsten:
  Do. 12 december 2024 van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 9 januari 2025 van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 23 januari van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 6 maart van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 20 maart van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 17 april van 16.30 - 17.30 uur, online 
  Do. 8 mei van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 22 mei van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 19 juni van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 4 september van 16.30 - 17.30 uur, online
  Do. 18 september van 16.30 - 17.30 uur, online

  Datums zijn onder voorbehoud.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

 • Docenten
  drs. Marc Bosma

  drs. Marc Bosma

  Marc Bosma is Gz-psycholoog Programma Dubbel Diagnostiek Vught en Senior beleidsmedewerker Mental Health Caribbean. Hij is geïnteresseerd in de vraag hoe mensen
  met autisme en een verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden bij het versterken van grip op hun leven.

  Samen met Johan van Zanten schreef hij het boek 'GRIP: aan de slag met verslaving en stress bij autisme', waarvoor zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk in combinatie met kennis over
  effectieve verslavingsbehandeling vormen de basis vormden.

  Bosma is tevens programmamanager van de programmanlijn autisme & verslaving en bij Novadic-Kentron actief betrokken bij de landelijke stichting Cass 18+: een netwerk van professionele ggz-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland.Lees meer
  drs. Matt van der Reijden

  drs. Matt van der Reijden

  Matt van der Reijden is (kinder- en jeugd)psychiater, psychotherapeut, coach en docent. Hij is gedurende meer dan 10 jaar werkzaam geweest bij het dr Leo Kannerhuis en werkt nu als zelfstandige voor verschillende organisaties.
  Lees meer
  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Welmoed Visser-Korevaar is basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS. Ze werkt sinds 2005 vanuit haar eigen praktijk Orthopedagogisch adviesbureau Welmoed en werkt in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land. Als seksuoloog NVVS doet ze onderzoek naar verstoringen in de seksuele ontwikkeling en biedt ze behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast is ze behandelaar van het Vat van zelfwaardering (ook bij mensen met LVB). Ze geeft regelmatig scholingen, trainingen en lezingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

  Lees meer
  dr. Richard Vuijk

  dr. Richard Vuijk

  Dr. Richard Vuijk is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Hij is werkzaam bij Sarr Autisme Rotterdam, TOP-GGZ gecertificeerd ggz-team voor mensen met autisme, onderdeel van Antes en Parnassia Groep. Hij is eigenaar van  AutismeSpectrumNederland van waaruit hij o.a. scholing op het gebied van autisme verzorgt. Als docent is hij werkzaam bij RINO Amsterdam, RINO Groep Utrecht, RINO Zuid en Parnassia Academie. Richard is gespecialiseerd in autismespectrumstoornis (ASS) en persoonlijkheidspathologie bij volwassenen. In 2022 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy. Richard kreeg op het internationale schematherapiecongres in 2018 de Jeffrey Young Investigator Award voor zijn onderzoek naar schematherapie bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis. In 2022 is hij benoemd tot docent van het jaar in de opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij de RINO Groep. In 2023 verschenen van zijn hand de derde geheel herziene druk van het Nederlands Interview voor Diagnostiek van Autismespectrumstoornis (NIDA) bij volwassenen - Handleiding en Interview en in 2018 de Werkwijzer - Psychodiagnostiek Autismespectrumstoornis volwassenen. Lees meer
  Mischa Wink MSc

  Mischa Wink MSc

  Mischa Wink is Orthopedagoog-generalist NVO. Ze is directie-bestuur en regiebehandelaar bij Stichting Mischa Wink. Mischa Wink heeft een specifieke expertise op het gebied van puberteit en seksualiteit bij autisme en is seksuoloog i.o. Vanuit haar expertise heeft ze Methode Pubermind ontwikkeld. Binnen de Stichting biedt Mischa Wink behandeling en diagnostiek aan kinderen en jongeren met autisme en hun systeem. Tevens biedt Mischa behandeling aan (jong)volwassenen met specifieke hulpvragen (seksualiteit, trauma, agressie). Daarnaast is Mischa autismespecialist en aan de RINO Groep verbonden als hoofddocent voor de autismeopleiding.Lees meer
  drs. Johan van Zanten

  drs. Johan van Zanten

  Johan van Zanten  is Gz-psycholoog/regiebehandelaar bij Novadic-Kentron. Hij is geïnteresseerd in de vraag hoe mensen
  met autisme en een verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden bij het versterken van grip op hun leven.

  Zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk in combinatie met kennis over
  effectieve verslavingsbehandeling vormen de basis voor het boek 'GRIP: aan de slag met verslaving
  en stress bij autisme' dat hij samen met Marc Bosma schreef. 

  Van Zanten is tevens programmamanager van de programmanlijn autisme & verslaving en bij Novadic-Kentron is hij actief betrokken bij de landelijke stichting Cass 18+: een netwerk van professionele ggz-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Blijd-Hoogewys, E., Monsma, M., & Swets, M. (2021). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2. Amsterdam, Hogrefe. 
  • Roeyers, H. (2018). Autismespectrumstoornis, alles op een rijtje (3e druk). België: Uitgeverij Acco.
  • Van Staveren, R. (2018). Hart voor herstel. Utrecht, De Tijdstroom.
  • Beenackers, M., & Van der Rol, T. (2020). Zoektocht naar jezelf. Gratis te downloaden op lister.nl
  • Peeters, W. (2019). Autisme in het gezin: Het gezin als hefboom voor verandering. Antwerpen, Maklu Uitgevers.
 • Reviews