Basiscursus psychopathologie volwassenen  (D2497)

€ 1.095

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 23 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Werk je in de ggz, maar heb je niet (genoeg) actuele kennis van psychopathologie? Deze basiscursus geeft je een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen en de terminologie van vandaag. Je leert de stoornissen herkennen en benoemen.
 
 • Inhoud

  Voor alle disciplines binnen de ggz is gedegen en up-to-date kennis van psychopathologie een belangrijke vereiste. Niet alle ggz-werkers hebben hier echter een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar dient deze opgediept en geactualiseerd te worden. De huidige psychopathologische terminologie kan onwennig en ingewikkeld zijn. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is psychopathologie en wat is diagnosticeren en classificeren?
  • Diverse psychiatrische stoornissen zoals: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatische symptoom stoornissen, traumagerelateerde stoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en -misbruik, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.
  • Zelfingebrachte casuïstiek door deelnemers
  Verschillende werkvormen worden afgewisseld: de theoriebespreking vormt het hoofdaandeel in deze cursus. Het betreft vooral klassikale informatieoverdracht door de docent(en), anderzijds is er ook de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen van deelnemers en het bespreken en bediscussiëren van de gelezen literatuur en ingebrachte casuïstiek. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren. Ook is er (beperkt) ruimte voor oefeningen in kleine groepjes.

  Wat leer je?

  • Je bent in staat om psychopathologische verschijnselen, toestandsbeelden en psychiatrische aandoeningen te herkennen en te benoemen.

  Werkwijze

  Er wordt van jou een actieve deelname verwacht, waarbij ook het inbrengen van eigen casuïstiek wordt aangemoedigd.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Omvang

  3 vrijdagen en 1 zaterdag van 9.30-16.30 uur

  Datums

  27 september, 11 en 25 oktober en 9 november 2024
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Wijkverpleegkundige, (Persoonlijk) Begeleider Sociaal Wijkteam en andere beroepsgroepen die te maken krijgen met kwetsbare mensen met psychische klachten.
   
  Voor de volgende doelgroepen kan de cursus (grotendeels) een opfrissing van bekende stof zijn: Diagnostisch werkende, Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ
   
  Deze cursus is vooral interessant voor mensen die in hun werk in aanraking komen met mensen met psychopathologie en behoefte hebben aan meer theoretische kennis op dit gebied (DSM-5). In de cursus is er ruimte voor de koppeling tussen theorie en praktijk. Cursisten geven aan dat zij na afronding van de cursus, stoornissen in de praktijk beter herkennen en er beter mee om kunnen gaan.

 • Docenten
  dr. Willemijn van Gastel

  dr. Willemijn van Gastel

  Willemijn van Gastel is GZ-psycholoog. Ze is werkzaam als diagnosticus en behandelaar in de specialistische GGZ bij Altrecht. De brug tussen lichaam en geest fascineert haar, wat zich uit in een voorliefde voor interdisciplinair werken. Willemijn heeft een onderzoekende groeimindset, waarbij ze haar creativiteit kwijt kan in het zoeken naar een goede combinatie van wetenschappelijke inzichten en maatwerk. Willemijn is thuis in onder andere CGT, ACT, EMDR en Seksuologie. Eén van haar favoriete bezigheden is trainingsacteren.Lees meer
  drs. Karlijn de Vos

  drs. Karlijn de Vos

  Karlijn is Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Mede-eigenaar Haagse Psychologen, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek, relatietherapie en opleiding & supervisie.  Aandachtsgebieden; persoonlijkheidsstoornissen, DGT, Schematherapie, EFT, Supervisie.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Arie Hordijk,Will van Genugten (2019) Psychische aandoeningen Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Uitgeverij Boom. ISBN: 9789024428564 
 • Reviews