Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren  (D2498)

Signalering, diagnostiek en behandeling

€ 595

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 17 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoogbegaafde kinderen in de ggz lopen het risico op misdiagnose wanneer kennis over deze doelgroep ontbreekt. Daardoor wordt de werkelijke problematiek in veel gevallen laat opgemerkt en krijgt het kind niet de juiste hulp. Wil je je leren verplaatsen in deze kinderen? Tijdens deze cursus vergroot je je inzicht en ontwikkel je sensitiviteit in het herkennen en signaleren van de complexe asynchrone ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
 
 • Inhoud

  Hoogbegaafde kinderen in de ggz lopen het risico op misdiagnose wanneer kennis over deze doelgroep ontbreekt. Daardoor wordt de werkelijke problematiek in veel gevallen laat opgemerkt en krijgt het kind niet de juiste hulp. Wil je je leren verplaatsen in deze kinderen? Tijdens deze tweedaagse cursus vergroot je je inzicht en ontwikkel je sensitiviteit in het herkennen en signaleren van de complexe asynchrone ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren. De cursus spitst zich voornamelijk toe op de complexiteit van hoogbegaafdheid, er worden vele aspecten behandeld en besproken in korte tijd. Zo kunnen we in vogelvlucht meerdere zaken bespreken die kunnen inspireren. Je krijgt handvatten aangereikt om effectief met deze doelgroep om te gaan en om misdiagnose te voorkomen.
   
  Vanuit een multidisciplinaire aanpak bespreken we op een interactieve manier diagnostiek en behandeling. Je krijg kennis over wat er nodig is aan attitude en inspiratie over interventies bij het behandelen.
   
  Na het volgen van deze cursus heb je je vaardigheid vergroot om kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel te zien en te horen in wie ze zijn, in al hun individualiteit en complexiteit. Je kunt ze helpen om meer verbinding te voelen met zichzelf en met hun omgeving. Daarmee stimuleer je hun ontwikkeling in brede zin (fysiek, cognitief, emotioneel, sociaal en spiritueel). Bent u al bekend en ervaren met deze doelgroep in professionele werkomgeving en zoekt u naar meer diepgang, neem dan contact op om na te gaan of deze cursus voldoende bij uw doelen aansluit of een verdiepingscursus meer gewenst is.
   
   

  Wat leer je?

  Na het doorlopen van deze cursus:

  • heb je je vaardigheid vergroot om kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel te zien en te horen in wie ze zijn, in al hun individualiteit en complexiteit;
  • kun je een passende diagnostische bril opzetten en heb je geoefend met het formuleren van een adequaat beschrijvend holistisch beeld over een kind of jongere met een hoog ontwikkelingspotentieel.
  • heb je je kennis van de attitude en enige interventies die worden ingezet bij het behandelen van deze kinderen en jongeren, en handvatten daarvoor vergroot.

  Werkwijze

  Lesdag 1
  De eerste dag gaan we in op signalering en diagnostiek en staat het volgende op het programma:

  • Hoogbegaafdheid, hoog ontwikkelingspotentieel en hoog bewustzijn
  • Signaleren en diagnosticeren
  • Oefenen met materialen
  • Meenemen van een hoog ontwikkelingspotentieel in psychodiagnostisch onderzoek
  • Asynchrone ontwikkeling en misdiagnoses
  • Beschrijvend holistisch beeld in concept opstellen aan de hand van casuïstiek
  Lesdag 2

  De tweede dag focussen we op behandeling en komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Pervasieve invloed op ontwikkeling
  • Attitude van de therapeut
  • Benaderingen die je goed kunt inzetten bij deze doelgroep waaronder Eclectische benadering, psychoanalytische en existentiële benadering en brede systemische benadering
  Op beide lesdagen wordt de theorie ondersteund door casuïstiek. Je maakt voorafgaand aan de tweede lesdag een voorbereidingsopdracht. 

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je rondt de cursus met goed gevolg af wanneer je de volgende opdrachten naar behoren hebt gemaakt:
  - De voorbereiding voor lesdag 1
  - De minitheorie & reflectieopdracht na lesdag 1
  - De reflectie-eindopdracht na lesdag 2

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Omvang

  2 donderdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  21 november en 19 december 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog

 • Docenten
  drs. Fenne Frumau

  drs. Fenne Frumau

  Fenne Frumau is GZ-psycho­loog. Ze werkt bij PPF Centrum en heeft een achtergrond op gebied van onderzoek (Clinical and Developmental Psychopathology) en gezondheidszorgpsychologie. Zij werkt geruime jaren in de SGGZ met veelzijdige problematiek en systemen. Haar affiniteit ligt bij behandelingen van psychologische klachten bij de doelgroep kinderen/jongeren met hoog ontwikkelingspotentieel en bij (complexe) diagnostiek.
  Lees meer
  drs. Mia Frumau-van Pinxten

  drs. Mia Frumau-van Pinxten

  Mia Frumau-van Pinxten is GZ-psycho­loog/K&J-psycholoog en psycho­thera­peut. Ze werkt bij PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel & Breinsteyn. Mia werkt meer dan 30 jaar als psycho­therapeut met kin­de­ren, jongeren en vol­was­senen met een hoog ont­wikke­lingspotentieel. Ze ontwik­kelde onder andere ‘the Dialogue Toolbox on Goodness-of-fit ort he Gifted’, werkbladen, een kaarttool en een bordspel, gebaseerd op inzichten uit weten­schappe­lijk onder­zoek.

   

  Lees meer
  dr. Willy Peters

  dr. Willy Peters

  Willy Peters is GZ-psycho­loog. Sinds 2007 werkt hij als gedrags­des­kun­dige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hij werkt tevens bij PPF Centrum locatie Nijmegen. Hij is betrokken bij onder­zoek, thera­pie en onder­wijs ron­dom thema hoogbegaafdheid, vooral bij adole­scen­ten en (jong)vol­was­senen. Van 1989 tot 2007 heeft hij gewerkt bij het CBO, Centrum voor Begaafdheidsonder­zoek.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews