Cursus psychotraumahulpverlener  (TH25A)

€ 1.375

Inschrijven

Mogelijk t/m 20 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe begeleid en ondersteun je cliënten met (complexe) traumaproblematiek? In deze cursus leer je mensen herstelondersteunende zorg te bieden die aansluit bij de fasen van traumabehandeling, ook wanneer zij niet in staat zijn hun trauma te verwerken. Met deze kennis en vaardigheden draag je eraan bij dat je cliënten hun leven - met verwerkt of onverwerkt trauma - weer zo goed mogelijk kunnen oppakken.
 
 • Inhoud

  De cursus tot psychotraumahulpverlener sluit aan bij de richtlijnen voor effectieve traumahulpverlening en is bedoeld voor hbo-opgeleide hulpverleners die veel te maken hebben met cliënten met (complexe) traumaproblematiek. De opleiding is gericht op het (leren) bieden van herstelondersteunende zorg, die aansluit bij de verschillende fasen van trauma. Ook wordt vanuit deze benadering stil gestaan bij cliënten die niet in staat zijn hun trauma te verwerken. Het weer oppakken van het leven - met verwerkt of onverwerkt trauma - staat centraal.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • informatie over trauma: onder andere enkelvoudig en complex trauma
  • het drie-fasenmodel en de actuele discussie daarover
  • psycho-educatie bij trauma
  • exposure en indicatie voor EMDR
  • complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek 
  • trauma en cultuurverschillen
  • gevolgen voor de behandelaar van het werken met getraumatiseerde cliënten
  • rehabilitatie en herstel gericht werken bekeken vanuit  het drie fasen model

  Wat leer je?

  • Je leert traumagerichte hulpverlening uit te voeren die ondersteunend is aan de fasen van traumabehandeling en op een wijze die herstelondersteunend is voor de cliënt en zijn netwerk.

  Werkwijze

  Naast theoretische uiteenzettingen wordt er veel praktisch geoefend met diverse (gespreks)technieken. Er wordt stilgestaan bij de historie van het begrip trauma, de diagnostiek van trauma en hoe een traumabehandeling opgezet kan worden met behulp van het driefasenmodel en de interventiecirkel. Technieken uit de verschillende fasen worden uitgebreid besproken en je oefent daarmee in kleine groepjes. Daarnaast wordt besproken hoe herstelgericht werken binnen een traumagerichte behandeling kan worden ingezet. Er wordt gewerkt met door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

  Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums
  Do. 27 maart 2025 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 10 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 24 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 8 mei van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 22 mei van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 30 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  De opleiding is bestemd voor mensen die werkzaam zijn de GGZ, bijvoorbeeld als SPV-er, maatschappelijk werkende in een FACT-team, POH-GGZ-er, in een eigen (GGZ)praktijk etc.

 • Docenten
  drs. Martijn Stöfsel

  drs. Martijn Stöfsel

  Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog/psychotherapeut en psychotraumatherapeut NtVP. Hij is werkzaam in zijn eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk 'Stöfsel, psychotherapie & coaching' en geeft les bij verschillende nascholingsinstituten.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Stöfsel, M. (2020). Trauma en verwerkingstechnieken. Indicatiestelling bij traumabehandeling in de GGZ. BSL, 2020. ISBN 9789036825009 
  • Stöfsel, M. & Mooren, T. (2017). Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek. BSL, 2017. ISBN 9789036810838
 • Reviews