Stabilisatieprogramma voor traumaverwerking  (B2529)

Systematisch toewerken naar traumaconfrontatie

€ 895

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 10 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De meest beschadigde cliënten missen vaak de basale vaardigheden die ze nodig hebben om te werken aan de genezing van hun trauma. In deze cursus leer je hoe je samen met je cliënten systematisch onderzoekt welke vaardigheden zij moeten opdoen of uitbouwen zodat ze veilig kunnen doorstromen naar traumaverwerking. Je oefent hoe je iemands affectregulatie, hechting en zelfcompassie kunt versterken en hoe je met een flexibel protocol richting geeft aan je therapeutisch handelen.
 
 • Inhoud

  ‘Juist de mensen die het hardst therapie nodig hebben, kunnen er het minst van profiteren’

  Bij de meest beschadigde cliënten ontbreken vaak de basale vaardigheden die nodig zijn om aan genezing te werken. Zonder deze basisvaardigheden (resp. affectregulatie, hechting en zelfcompassie) is therapie niet mogelijk, wordt behandeling een zoveelste faalervaring en in het ergste geval richt deze zelfs schade aan, met name wanneer voorbarig wordt gestart met traumaconfrontatie. Daar komt bij dat de meeste ernstig getraumatiseerde mensen voortdurend nieuwe problemen creëren op meerdere levensgebieden, in hun pogingen de symptomen het hoofd te bieden. Veel cliënten (en behandelaren!) verliezen in deze veelheid van problemen het overzicht en de prioriteit komt te liggen bij ‘brandjes blussen’. Hierdoor komt de cliënt nooit toe aan het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden om zichzelf te coachen en hiermee is de vicieuze cirkel gesloten.

  De cursus is systematisch opgebouwd rond de (sleutel)begrippen arousal en draagkracht, en is gericht op het aanleren van vaardigheden: window of tolerance, optimale arousal, hyper- en hypo-arousal. Hierbij leer je de cliënt om de eigen arousal te bewaken en te reguleren.

  Emotionele draagkracht, gebaseerd op drie pijlers:

  • Affectregulatie: je leert de cliënt om in en uit zijn/haar emoties te stappen en deze door zich heen te laten gaan zonder zichzelf of een ander te beschadigen.
  • Hechting: je leert de cliënt verbinding te houden met minstens één iemand op de wereld die om hem/haar geeft, en de kwaliteit van zijn/haar relaties te verbeteren.
  • Zelfcompassie: je leert de cliënt om hartelijk en vriendelijk met zichzelf om te gaan en zichzelf door dik en dun te steunen. Bovendien maak je je een stijl van bejegening eigen die optimaal aansluit bij cliënten met chronisch hoge arousal en gebrekkige draagkracht.

  Wat leer je?

  • Je leert hoe je samen met de cliënt systematisch onderzoekt welke vaardigheden aangeleerd of uitgebouwd moeten worden, zodat de cliënt veilig kan doorstromen naar traumaverwerking (voor zover dit nodig of gewenst is).
  • Je doet inzicht op over strategieën en interventies om hiermee oplossingsgericht te werken.
  • Je doet ervaring op met een gereedschapskist met interventies en oefeningen om vaardigheden op gebied van affectregulatie, hechting en zelfcompassie aan te leren en te versterken. Een flexibel protocol geeft stap voor stap richting aan jouw therapeutisch handelen.

  Werkwijze

  In de cursus wordt de theorie behandeld die ten grondslag ligt aan de thema’s en deze wordt voortdurend vertaald naar concrete, praktische interventies en oefeningen. Er wordt in kleine groepjes geoefend en er is veel ruimte om casuïstiek in te brengen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De cursus wordt afgesloten met een toets.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Ma. 17 maart 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 31 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 14 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Arts
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  Er wordt vanuit gegaan dat je werkt met ernstig beschadigde en/of ontregelde cliënten.

 • Docenten
  drs. Joany Spierings

  drs. Joany Spierings

  Joany Spierings is Gz-psycholoog/psychotherapeut en EMDR supervisor. Zij heeft meer dan 45 jaar werkervaring in de ggz met als expertise persoonlijkheidsstoornissen en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast verzorgt zij cursussen en spreekt op (EMDR) congressen over complex trauma en gecompliceerde rouw in vele landen binnen en buiten Europa. Ook heeft zij deel uitgemaakt van een groot aantal humanitaire EMDR projecten.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
   
  • Stöfsel, M & Mooren, T. (2010). Complex trauma, diagnostiek en behandeling (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031385522.
 • Reviews