Praktijkopleidersmiddag - donderdag 3 oktober 2024  (POM24)

Opleiden doen we samen!

Gratis

Inschrijven

Mogelijk t/m 26 september 2024,
tenzij eerder vol

Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe draagt het Programma APV bij aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!
 
 • Inhoud

  Programma

  13.00 uur Welkom en introductie
    Door drs. Gabe van der Zee, bestuurder RINO Groep  
  13.05 uur RINO Talk 
    Door dr. Marlies Marissen, hoofdopleider GZ V&O R'dam en dr. Marjolein Wals, hoofdopleider GZ K&J R'dam
  13.30 uur  Eerste ronde keuzeworkshops
  14.45 uur Pauze & Meet-up
  15.30 uur  Tweede ronde keuzeworkshops
  16.45 uur  Afsluiting
    Netwerkborrel

  Workshops:

  De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. Deze toename van diversiteit komt ook tot uiting in de patiëntenpopulatie binnen de ggz en de samenstelling van onze beroepsgroep. In deze interactieve workshop onderzoeken we welke consequenties deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor ons werk als opleiders. Als eerst wordt stilgestaan bij mogelijke voor- en nadelen van diversiteit binnen de opleidingen. Vervolgens wordt nagegaan welke stappen kunnen leiden tot meer inclusie, met name op het vlak van selectie en dagelijkse begeleiding van deelnemers.
   

  Workshopdocent
  Dr. Samrad Ghane is klinisch psycholoog, psychotherapeut, medisch antropoloog en P-opleider bij Parnassia Groep.

  In de ggz werken bevlogen mensen. Tegelijkertijd gaat de branche gebukt onder een hoge werkdruk: zorgmedewerkers raken overbelast, vallen uit of verlaten het werkveld. In de hectiek van alledag komen basale thema’s als zelfzorg en teamveiligheid gemakkelijk onder druk te staan. In deze interactieve workshop nemen wij deelnemers mee in de complexe achtergronden van een gezond en veilig werkklimaat, met aandacht voor enkele leidende principes voor het bewaken ervan. Deelnemers gaan actief aan de slag en onderzoeken aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en discussie met elkaar welke persoonlijke waarden voor henzelf belangrijk zijn. Deelnemers gaan naar huis met concrete voornemens om de persoonlijke waarden te bewaken.
   
   
  Workshopdocenten
  Drs. Patrick Adrichem is werkzaam als klinisch psycholoog bij Parnassia Groep. In die rol houdt hij zich onder meer bezig met beleid rondom zelfzorg en teamveiligheid. Daarnaast heeft hij een eigen opleidingspraktijk voor supervisie en onderwijs.
   
  Drs. Josephine Bijkerk is werkzaam als klinisch psycholoog en adviseur Veilig teamklimaat & Veiligheid bij Parnassia Groep. In deze dubbelrol is ze naast klinisch psycholoog adviseur voor de raad van bestuur en projectleider op het thema veilig teamklimaat. Op het gebied van psychologische veiligheid en teamklimaat geeft ze presentaties en workshops.

  Welke wetenschappelijke vaardigheden zijn nuttig voor BIG-psychologen? Hoe wordt dat bijvoorbeeld in de opleiding relevant gemaakt voor het praktijkwerk? Welke lesvormen passen daarbij? Dat gaan we in deze workshop allemaal niet doornemen. Wel gaan we vier vermakelijke challenges doen. Uit deze challenges zal het bovenstaande vanzelf blijken.

  Kom dus en test jezelf! Dan weet je of jij de wetenschappelijke vaardigheden van de moderne psycholoog bezit, en die je in de praktijk nodig hebt.

   
  Workshopdocent
  Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog en psychotherapeut, VGCt-supervisor en EMDR Practitioner Europe. Hij is hoofddocent wetenschap bij de KP V&O opleiding van de RINO. Ook doceert hij over psychose en klinische besliskunde. Naast opleider werkt hij als manager zorg en behandelaar bij PN PsychoseZorg. En hij werkt samen in onderzoeksprojecten en bij Gedachten Uitpluizen. Tonnie publiceerde meer dan 50 artikelen, 15 boekhoofdstukken, en 4 boeken. Zijn expertises zijn psychose, zelfbeeld, trauma, wetenschap, EMDR, Virtual Reality, angst en cognitieve gedragstherapie.

  Benieuwd naar de ontwikkelingen rond de aansluiting master-GZ en wat deze aansluiting kan betekenen? Deze workshop biedt een waardevolle gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, en gezamenlijk te werken aan een betere doorstroom tot Gz-psycholoog. We zoomen in op één van de master-GZ pilots in de regio Leiden-Rotterdam, waarin universiteiten, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en het opleidingsinstituut samenwerken Welke resultaten zijn er tot nu toe? Welke uitdagingen en opbrengsten worden er gezien en hoe gaan we hier mee om?
   
   
  Workshopdocenten
  Dr. Joanne Mouthaan is sr. universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden.
  Drs. Margot Steerneman is opleidingsmanager bij de RINO Groep.

  Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker én tot klinisch (neuro)psycholoog. Doel is om een gecombineerd traject te bieden van klinische specialisatie en research, waarbij wetenschap en patiëntenzorg hand in hand gaan. In deze inspiratiesessie nemen drs. Vivian Peerbooms en dr. Sandra Rakers, jaarbestuur van de Topklas, je mee in hun ervaringen, die mogelijk ook aanknopingspunten bieden voor implementatie in andere fasen van de opleiding.
   
   
  Workshopdocenten
  Drs. Vivian Peerbooms is werkzaam als Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij Parnassia Groep bij het Expertiseteam Verslaving van Antes in Rotterdam. Daarnaast is ze als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit en PsyQ Rijnmond voor haar onderzoek naar vroegtijdige predictie van stagnerende behandelingen bij angst en depressie.
   
  Dr. Sandra Rakers is werkzaam als Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen op de afdeling Neurologie, Unit Neuropsychologie. Zij combineert haar klinische werk met wetenschappelijk onderzoek op gebied van onder meer traumatisch hersenletsel. Daarnaast werkt zij als Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie.

  Inmiddels worden veel van onze BIG-deelnemers opgeleid in een regionaal samenwerkingsverband. Dat betekent dat een deel van de opleiding bij de eigen werkgever wordt gevolgd en een ander deel bij een andere instelling uit dit samenwerkingsverband. Een mooie aanvulling op de praktijkopleiding voor onze BIG-deelnemers. Als praktijkopleider zorgt dit weer voor andere vaardigheden. Niet alleen moet je zicht houden op jouw deelnemer bij jouw eigen instelling en daarbij het leerklimaat daar blijven monitoren; nu moet je dat ook in de gaten houden bij een andere instelling, waar je niet werkt en waar je niet direct zelf ingangen hebt. Hoe doe je dat? Waar hou je rekening mee en welke knelpunten levert het samen opleiden nog meer op?
   
  In deze workshop hebben we niet overal oplossingen voor, maar willen we wel samen met jou en de collega’s kijken naar de mogelijkheden, stappen en maatregelen die je vooral niet moet vergeten. Ook is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen en adviezen.

   
  Workshopdocenten
  Drs. Pieter Dingemanse is P-opleider bij Altrecht. Daarnaast werkt hij als klinisch psycholoog bij Altrecht Focaal stad Utrecht. Hij is supervisor Gedragstherapie (VGCt); Systeemtherapie (NVRG) en Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT). Pieter is tevens bestuurslid bij de FGzPt en het LPO en voorzitter Stichting EVC en Stichting EFT-Nederland.
   
  Drs. Sanne Kriens is klinisch psycholoog en werkt als P-opleider bij Mentaal Beter en HSK. Ze is Supervisor VGCt, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RCSW en bestuurslid bij het LPO.

  (Professionalisering praktijkopleiders in de praktijk (APV)) 
   
  Toekomstbestendig opleiden gaat over de toekomstige professional, maar kan niet zonder de huidige professional. De opleiders in de praktijk spelen een hoofdrol in het vormgeven van het praktijkgedeelte van de opleiding voor deze toekomstige professionals. Opleiden is een vak. Binnen het programma Adoptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) is daarom ook aandacht voor deze opleiders in de praktijk. 
   
  De workshop bestaat uit twee delen: 

  • In het eerste gedeelte word je geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het APV nu fase 2 dit jaar richting afronding gaat. De praktijk is al aan het veranderen en dat maakt dat we ook nu al nieuwe, andere situaties in de praktijk tegenkomen.
  • In het tweede gedeelte zullen we een aantal van deze voorbeelden bespreken. Wat zal de vernieuwde manier van opleiden van jullie vragen? Tenslotte leiden we samen op!
  Workshopdocent
  Drs. Marit Bierman is klinisch neuropsycholoog. Zij is werkzaam als hoofd psychodiagnostiek en P-opleider bij GGz Centraal Fornhese. Daarnaast is Marit hoofddocent diagnostiek van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog regio Utrecht, differentiatie kinderen en jeugd.
   
  Dr. Barbara Montagne werkt als klinisch psycholoog bij GGz Centraal. Zij is als boegbeeld transdiagnostiek en innovatie verbonden aan het Centrum voor Psychotherapie van GGz Centraal. Zij is verantwoordelijk voor het diagnostisch proces en het opzetten van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen het CvP. Daarnaast is Barbara hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen en richt zij zich op het op de kaart zetten van innovatie GGz Centraal breed. Zij is gedreven om experimenteren, leren en innoveren een plek binnen de zorg te geven.

  BoPP West Nederland
  BoPP Midden Nederland
  Stichting PaON

  Werkwijze

  Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe draagt het Programma APV bij aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!

 • Datum

  Omvang

  donderdag 3 oktober 2024 van 13.00 - 17.00 uur

  Datum

  3 oktober 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

 • Sprekers
  drs. Patrick Adrichem

  Spreker: drs. Patrick Adrichem

  Patrick Adrichem is werkzaam als klinisch psycholoog bij Parnassia Groep. In die rol houdt hij zich onder meer bezig met beleid rondom zelfzorg en teamveiligheid. Daarnaast heeft hij een eigen opleidingspraktijk voor supervisie en onderwijs.Lees meer
  drs. Marit Bierman

  Spreker: drs. Marit Bierman

  Drs. Marit Bierman is klinisch neuropsycholoog. Zij is werkzaam als hoofd psychodiagnostiek en P-opleider bij GGz Centraal Fornhese. Daarnaast is Marit hoofddocent diagnostiek van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog regio Utrecht, differentiatie kinderen en jeugd.Lees meer
  Josephine Bijkerk MSc

  Spreker: Josephine Bijkerk MSc

  Josephine Bijkerk MSc is werkzaam als klinisch psycholoog en adviseur Veilig teamklimaat & Veiligheid bij Parnassia Groep. In deze dubbelrol is ze naast klinisch psycholoog adviseur voor de raad van bestuur en projectleider op het thema veilig teamklimaat. Op het gebied van psychologische veiligheid en teamklimaat geeft ze presentaties en workshops.Lees meer
  drs. Pieter Dingemanse

  Spreker: drs. Pieter Dingemanse

  Drs. Pieter Dingemanse is P-opleider bij Altrecht. Daarnaast werkt hij als klinisch psycholoog bij Altrecht Focaal stad Utrecht. Hij is supervisor Gedragstherapie (VGCt); Systeemtherapie (NVRG) en Emotionally Focused Couple therapy (EFT). Hij is tevens bestuurslid bij de FGzPt en het LPO en voorzitter stichting EVC en stichting EFT-Nederland.Lees meer
  dr. Samrad Ghane

  Spreker: dr. Samrad Ghane

  Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.Lees meer
  drs. Sanne Kriens

  Spreker: drs. Sanne Kriens

  Drs. Sanne Kriens is klinisch psycholoog en werkt als P-opleider bij Mentaal Beter en HSK. Ze is Supervisor VGCt, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RCSW en bestuurslid bij het LPO.Lees meer
  dr. Marlies Marissen

  Spreker: dr. Marlies Marissen

  Hoofdopleider van de BIG-opleiding tot Gz-psycholoog V&O regio Rotterdam
   
  Marlies Marissen is Gz-psycholoog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar ze als universitair hoofdocent verbonden is aan het Departement of Psychology, Education and Child Studies (DPECS). Ze geeft les in verschillende klinische vakken en doet onderzoek naar onder andere persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en perfectionisme. In 2005 promoveerde ze op een klinische studie naar opiaatverslaving.  
   
  Naast haar jarenlange klinische werkzaamheden binnen een patiëntenpopulatie met persoonlijkheidsproblematiek is ze sinds enkele jaren werkzaam in haar eigen praktijk als gz-psycholoog.    
  In 2019 is dr. Marlies Marissen door Stichting BoPP West aangesteld als hoofdopleider van de opleiding gezondheidspsycholoog V&O regio Rotterdam. 

   

  Dr. Marlies Marissen over de relatie tussen wetenschap en de praktijk

  ‘Toen de wetenschappelijke resultaten van mijn promotieonderzoek naar opiaatverslaving in het geheel niet overeenkwamen met mijn klinische blik als behandelaar besefte ik hoe belangrijk het is om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden’, vertelt Marissen. ‘Sindsdien heb ik mijn werkzaamheden altijd gecombineerd door te werken in zowel de klinische praktijk als binnen het universitaire werkveld waar onderwijs en wetenschap samenkomen.’
   
  Ze tracht op deze wijze een brugfunctie te vervullen tussen het academische en klinische veld en daarmee de raakvlakken tussen klinisch werk, onderwijs en wetenschap te versterken en beter onder de aandacht te brengen.  
   
   

  Recente Publicaties:

   
  • Wilhelmus B, Marissen MAE, van den Berg D, Driessen A, Deen ML, Slotema K. Adding EMDR for PTSD at the onset of treatment of borderline personality disorder: A pilot study. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2023 Jan 11;79:101834. doi: 10.1016/j.jbtep.2023.101834. Epub ahead of print. PMID: 36645926. 
  • Marissen, M.A.E., Brouwer, M.E., Hiemstra, A.M.F., Deen, M.L. & Franken, I.H.A. (2016). A Masked Negative Self-Esteem? Implicit and Explicit Self-Esteem in Patients with Narcissistic Personality Disorder. Psychiatry Research. doi: 10.1016/j.psychres.2016.04.070  
  • Marissen, M.A.E. & Slotema, C.W. (2013). Cluster A persoonlijkheidsstoornissen. In: I.H.A. Franken, P. Muris & D. Denys (eds) Basisboek Psychopathologie, (pp 739-754), Utrecht: De Tijdsstroom.    
  • Marissen, M.A.E., Arnold, N. & Franken, I.H.A. (2012). Anhedonia in Borderline Personality Disorder and Its Relation to Symptoms of Impulsivity. Psychopathology; 45:179-184.  
  • Marissen, M.A.E., Deen, M.L. & Franken, I.H.A. (2012). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry Research, 198, 269-73.  
  • Korrelboom, K.,  Marissen, M. van Assendelft, T.  (2011). Competitive Memory Training (COMET) for Low Self-Esteem in Patients with Personality Disorders:A Randomized Effectiveness Study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy:  1-19.  
  Lees meer
  dr. Barbara Montagne

  Spreker: dr. Barbara Montagne

  Dr. Barbara Montagne is klinisch psycholoog en hoofd / senior onderzoeker van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen bij GGz Centraal. Daarnaast is zij inhoudelijk leidinggevende van de afdeling psychodiagnostiek in Eemland en praktijkopleider voor de P-opleiding in de regio Eemland. Montagne is gepromoveerd op het herkennen van Emotionele Gezichten. De sociale cognitie binnen de psychiatrie is nog steeds een belangrijk thema binnen haar onderzoek. Bij de RINO Groep is Barbara Montagne plaatsvervangend hoofdopleider voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog V&O.Lees meer
  Joanne Mouthaan PhD

  Spreker: Joanne Mouthaan PhD

  Joanne Mouthaan is sr. universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden.Lees meer
  Vivian Peerbooms MSc

  Spreker: Vivian Peerbooms MSc

  Vivian Peerbooms is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog bij Parnassiagroep bij het Expertiseteam Verslaving van Antes in Rotterdam. Daarnaast is ze als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit en PsyQ Rijnmond voor haar onderzoek naar vroegtijdige predictie van stagnerende behandelingen bij angst en depressie.Lees meer
  dr. Sandra Rakers

  Spreker: dr. Sandra Rakers

  Sandra Rakers is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen op de afdeling Neurologie, Unit Neuropsychologie. Zij combineert haar klinische werk met wetenschappelijk onderzoek op gebied van onder meer traumatisch hersenletsel. Daarnaast werkt zij als Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie.Lees meer
  dr. Tonnie Staring

  Spreker: dr. Tonnie Staring

  Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij is werkzaam bij Altrecht. afdeling ABC voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij is eigenaar van Scholing@Psy.Staring van waaruit hij lessen en supervisie verzorgt. Tonnie is gepromoveerd aan het Erasmus Medisch Centrum op gebied van psychologische interventies bij psychosen. Verder is hij als bestuurslid en wetenschappelijk redacteur verbonden aan de Sectie Psychosen van de VGCt en aan de Stichting Cognitie en Psychose. Hij neemt deel in verscheidene onderzoeken naar de behandeling van psychose en angst. Hij publiceerde verscheidende boeken en meer dan 40 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken. Bij de RINO Groep is Tonnie Staring hoofddocent Wetenschappelijk onderzoek en innovatie (WVI) binnen de KP-opleiding V&O.Lees meer
  Margot Steerneman MSc

  Spreker: Margot Steerneman MSc

  Margot Steerneman is opleidingsmanager bij de RINO Groep en opleidingsdirecteur Topklas.Lees meer
  dr. Marjolein Wals

  Spreker: dr. Marjolein Wals

  Hoofdopleider van de BIG-opleiding tot Gz-psycholoog K&J regio Rotterdam
   
  Marjolein Wals startte haar loopbaan in 1995 als neuropsycholoog bij het Pedologisch Instituut (PI) in Duivendrecht en op de afdeling medische psychologie van het VU-ziekenhuis in Amsterdam.
  In 1997 werd zij aangesteld als psycholoog onderzoeker bij het Willem Arntsz huis in Utrecht en in 2001 begon zij als Gz-psycholoog bij het Erasmus MC op de kinder- en jeugdpsychiatrie afdeling van het Sophia kinderziekenhuis.
   
  In 2004 promoveerde Marjolein aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen van bipolaire ouders.
   
  Sindsdien is zij verbonden als universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) ), Capaciteitsgroep Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van ontwikkeling van kinderen van ouders met psychiatrische problematiek en op interventiestudies bij kinderen en jeugdigen met psychische problematiek.
   
  Wals is door Stichting BoPP West in 2004 aangesteld als hoofdopleider van de GZ-opleiding, differentiatie kinder- en jeugd in Rotterdam.
   
  Daarnaast is zij sinds 2018 regiebehandelaar/Gz-psycholoog bij het FACT team Jeugd en Gezin, regio Rijnmond Noord van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Yulius. 

   

  Dr. Marjolein Wals over het werkveld van de ggz:

  Dr. Marjolein Wals vindt het belangrijk om recente ontwikkelingen binnen het werkveld van de Gz-psycholoog bij te houden en deze, waar mogelijk, te implementeren in de behandeling. In haar werk bij het FACT team merkt Wals dat het nodig is om de behandeling van mensen met psychische problemen niet alleen te richten op de psychische symptomen, maar ook op de totale gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
   
  Wals legt uit: ‘Het is van belang om te kijken naar de eigen vaardigheden van de cliënt en om vermogens van het kind/de jongere en diens ouders zichtbaar te maken en aan te spreken. Doel is dat cliënten hun oplossend vermogen zodanig herstellen, dat zij in staat zijn om op eigen wijze, samen met belangrijke mensen uit hun omgeving, te kunnen toewerken naar een voor hen gewenste situatie.’

   

  Recente Publicaties:

  • Mesman E, Nolen WA, Reichart CG, Wals M, Hillegers MH. (2013)The Dutch Bipolar Offspring Study: 12-Year Follow-Up,Am J Psychiatry. Feb 22
  • Marjolein Wals en Debbie de Been (2009). Psychologische factoren en persoonlijkheidsontwikkeling, Hoofdstuk 10 Handboek bipolaire stoornissen. Ralph Kupka, Knoppert, E., Nolen, W.171-181.
  • Edit publication Reichart CG, Wals M (2007-2008). Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie, hoofdstuk 7, kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. 107-114.
  • Reichart CG, Wals M (2007-2008). Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie, hoofdstuk 7, kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. 107-114.
  • Hillegers MH, Reichart CG, Wals M, Verhulst FC, Ormel J, Nolen WA, Drexhage HA. Signs of a higher prevalence of autoimmune thyroiditis in female offspring of bipolar parents. publication date May 17, 2007
  Lees meer
 • Reviews