Behandelprogramma Pas op de grens  (D2499)

€ 945

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 6 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Voor de Forensische Academie ontwikkelde de Waag een driedaags opleidingstraject 'Pas op de grens'. Dit programma is bedoeld voor cliënten met een LVB die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en bij wie sprake is van een matig of hoog risico op recidive. De opleiding biedt je voldoende kennis en vaardigheden om met het programma aan de slag te gaan.
 
 • Inhoud

  Het behandelprogramma Pas op de grens richt zich op daders van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid (IQ-score 55 – 85 én aanpassings-/ zelfredzaamheidsproblemen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SG-gedrag) hebben vertoond en een matige tot hoge kans op herhaling hebben. Pas op de grens heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.

  Wat leer je?

  • Kennis en inzicht in de werkzame elementen en verschillende modules van Pas op de grens
  • Normen en waarden, grenzen en gevaren op gebied van seksualiteit kunnen onderbouwen en hanteren
  • (Introductie) risicotaxatie specifiek voor zedenplegers
  • Oefenen met veiligheidsafspraken en -plan
  • Oefenen met praktische onderdelen van het programma
  • Bespreekbaar maken in grotere systeem rondom cliënt en behandelaar

  Werkwijze

  Pas op de grens bestaat primair uit een individuele behandeling, maar onderdelen kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. De interventie is cognitief gedragstherapeutisch en praktisch van aanpak. Er wordt structureel geoefend met gedragsoefeningen. Daarnaast is er aandacht voor het systeem. 
  De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo van de cliënt en de ernst van de problematiek. Deze kan variëren van negen maanden tot maximaal 1,5 jaar, exclusief de nazorg.
   
  Werkzame elementen binnen de driedaagse training:

  • Toepassen van het ITSO- en RNR-model (Andrews & Bonta, 2010)
  • Voortdurend aandacht voor het aangaan van contact, het opbouwen/behouden van een werkbare behandelrelatie en het blijven motiveren (Martin, Garske, & Davis, 2000)
  • Focus op het realiseren van een steunend netwerk
  • Het generaliseren wordt bevorderd door relevante systeemleden te betrekken en huiswerkopdrachten mee te geven (Hanson et al. 2002)
  • Het opstellen van en daarna werken met een veiligheidsplan
  • Aansluiten bij de specifieke responsiviteit, zoals de leerstijl, eigenschappen en taal van de cliënt
  • Inzet van bewezen effectieve therapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie en/of farmacotherapie (Hanson et al., 2002)
  • Structureel aanbieden van doe-oefeningen, waaronder rollenspelen
  • Aandacht voor meer inzicht in en grip op seksuele zelfregulatie
  • Het structureel stimuleren in het toepassen van adequate oplossingsvaardigheden
  • Aandacht voor het verbeteren van executieve functies, waaronder de algemene zelfregulatie zoals de impulscontrole en emotieregulatie, en het verminderen van cognitieve vervormingen
  • Aandacht voor het verminderen van stress en boosheid
  • Gebruik van ondersteunend werkmateriaal als het vlaggensysteem, filmmateriaal en de koffer ‘vrienden en vrijers'
  • Focus op het vergroten van het zelfvertrouwen om het geloof in eigen kunnen te verbeteren en hiermee dan ook de leerbaarheid

  Toetsen

  Het programma kent een praktijkgerichte toets waarbij je tijdens de terugkomdag moet laten zien wat je geleerd hebt.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Datums

  Vr 11 oktober 2024 van 09:30-16:30 uur
  Vr 18 oktober 2024 van 09:30-16:30 uur
  Vr 29 november 2024 van 09:30-16:30 uur

  (omvang 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
  drs. Willemijn van der Bijl

  drs. Willemijn van der Bijl

  Willemijn van der Bijl is GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut/ Supervisor VGCt. Zij is werkzaam bij de Waag als behandelaar en zorgprogrammamanager LVB.Lees meer
  drs. Erik Lagendijk

  drs. Erik Lagendijk

  Erik Lagendijk is Gz-psycholoog, gedragstherapeut VGCt, supervisor VGCt en systeemtherapeut. Hij is werkzaam bij de Waag.Lees meer
 • Literatuur
  Handleidingen voor de trainingen ontvang je via onze leeromgeving. Aan de implementatie zijn voorwaarden gesteld. Als jij en je instelling voldoen, ontvang je op de derde lesdag ook een implementatiehandleiding voor de methoden binnen je instelling.
 • Reviews