FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie  (D2494)

€ 375

Selecteer uitvoering:
Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 9 oktober 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De FARE is een nieuw instrument voor risicotaxatie en behandelevaluatie voor de ambulante forensisch psychiatrische zorg (opvolger van de RAF GGZ voor volwassenen). Sinds 1 januari 2019 dient elke ambulante forensisch psychiatrische instelling deze verplicht in te vullen. Na deze training ben je in staat om de FARE te scoren en op basis daarvan tot een onderbouwde inschatting van het recidiverisico te komen. Ook ben je op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.
 
 • Inhoud

  De FARE is een instrument voor risicotaxatie en behandelevaluatie voor de ambulante forensisch psychiatrische zorg, ontwikkeld in opdracht van het Programma Kwaliteit Forensische Zorg. Het biedt inhoudelijke meerwaarde en zorgt voor standaardisering in het ambulante zorgveld. Daarom heeft het Forensisch Netwerk van GGZ Nederland besloten om dit specifieke instrument tot norm te verheffen voor de gehele setting. Met ingang van 1 januari 2019 zal in elke ambulante forensisch psychiatrische instelling het invullen van de FARE verplicht zijn.
   
  Projectuitvoering:

  • dr. J.E. van Horn, hoofd afdeling onderzoek de Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten, met portefeuille ambulante forensische populatie
  • M.J. Eisenberg, MSc, onderzoeker de Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten; promovenda Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  • dr. Y.H.A. Bouman, senior onderzoeker Transfore en voorheen senior onderzoeker Pompestichting
  • F.J.A.C. van den Hanenberg, MSc, psycholoog en onderzoeksassistent Kijvelanden Academy for Research and Innovation Development (KARID) bij FPC de Kijvelanden
  • dr. C.E. van der Put, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Programmagroep: Forensische Orthopedagogiek FORTHO
  • prof. dr. S. Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie, departement ontwikkelingspsychologie, Universiteit van Tilburg; Hoofd onderzoek en behandelinnovatie de Kijvelanden (KARID)/Fivoor
  De FARE kan worden gebruikt door professionals in het ambulante forensische veld met minimaal een hbo-opleiding, minimaal 2 jaar ervaring in het forensische veld en het forensisch denken, kennis van het Risk-Need-Responsivity (RNR)-model en minimaal 1 jaar ervaring in het verrichten van risicotaxatie. Beschik je niet over deze kennis en ervaring, dan dien je getraind te worden in het gebruik van de FARE of een van de andere in Nederland gebruikte risicotaxatie-instrumenten.
   
  Opbouw instrument

  De FARE bestaat uit zes statische en elf dynamische risicofactoren, gebaseerd op de 'central eight' criminogene risicofactoren.
  Statische factoren hebben betrekking op in principe 'onveranderbare' kenmerken, zoals de leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd en het justitiële verleden. Het is gebleken dat statische factoren vooral succesvol zijn in het voorspellen van delictgedrag op langere termijn en niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn door interventie. De risicotaxatie op basis van statische factoren geeft zicht op de mate waarin crimineel gedrag onderdeel uitmaakt van het leven van de cliënt. Dynamische risicofactoren hebben betrekking op de persoon en het gedrag van de persoon (individuele factoren) en op diens sociale en leefsituatie (contextuele factoren). Dynamische risicofactoren zijn door interventie te beïnvloeden. Veranderingen in de dynamische risicofactoren hangen samen met veranderingen in het recidiverisico. De FARE is ontwikkeld voor volwassen cliënten van 18 jaar en ouder die vanwege (dreigend) delictgedrag vrijwillig of gedwongen worden behandeld in een forensisch ambulante setting, waaronder de forensische poliklinieken en ForFACT.

  Gaat het om risicotaxatie van jongeren in de ambulante praktijk, dan bieden wij ook de incompany cursus RAF GGZ voor jongeren.

  Wat leer je?

  Na de training ben je op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van volwassenen in de ambulante forensische GGZ. Tevens ben je in staat om de FARE te scoren en op basis daarvan tot een onderbouwde inschatting van het recidiverisico te komen.

  Werkwijze

  Huiswerkopdrachten worden besproken. De voorbereiding kost de cursist ongeveer vijf uur.
  Korte theoretische informatie wisselen we af met praktische opdrachten.

  • het scoren van de FARE
  • het inschatten van het recidiverisico met behulp van de FARE
  • het gebruik van de resultaten van het instrument voor het vormgeven en monitoren van de behandeling
   
  Na succesvolle afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname.

  Deelnemers ontvangen een 'huiswerkpakket' met casuïstiek voorafgaand aan de training:
  • de FARE handleiding
  • het codeerblad
  • casus

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Opdrachten worden intercollegiaal getoetst middels een meerkeuzetoets.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datum

  Omvang

  1 woensdag van 9.30-16.30 uur

  Datum

  13 november 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Gedragstherapeut
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 • Docenten
  dr. Yvonne Bouman

  dr. Yvonne Bouman

  Yvonne Bouman is senior onderzoeker bij de Pompestichting en bij Transfore.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews