Postmaster cursus medische psychologie  (MP24A)

Psychosociale zorg bij ernstige chronische somatische aandoeningen

€ 2.940

Inschrijven

Mogelijk t/m 18 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.
 
 • Inhoud

  Patiënten in de somatische gezondheidszorg die geconfronteerd worden met een chronische somatische aandoening zoals kanker, multiple sclerose of Parkinson, krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen angst, depressie en andere aanpassingsproblemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden.

  Een goede begeleiding is van het grootste belang. De psychologische zorg van mensen met een chronische somatische aandoening is gericht op alle fasen van het ziekteproces en de periode daarna. In een somatische setting wordt de basale ondersteuning en behandeling van deze patiënten gedaan door de behandelende artsen en verpleegkundigen. De psycholoog of psychiater worden ingeschakeld bij patiënten met meer complexe problematiek. Naast de de directe zorg aan deze patiënten leveren zij een bijdrage aan het behandelklimaat binnen de medische behandelteams. Hiervoor zijn een specifieke attitude, kennis en vaardigheden nodig in aanvulling op de reeds bestaande competenties.

  Deze opleiding van in totaal 54 uur wordt blended aangeboden. Er zijn 6 klassikale bijeenkomsten van 6 uur die worden aangevuld met 18 uur e-learning modules in de vorm van online colleges en opdrachten, en online spreekuren. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docenten, met o.a. een online docentenspreekuur. Op deze wijze is er op de lesdag niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kan je ook meer profiteren van de deskundigheid van de docenten en de uitwisseling met de andere deelnemers. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.

  De postmaster opleiding medische psychologie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en de RINO Groep.

  Wat leer je?

  Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals.
  Je beheerst de volgende vaardigheden:

  • Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en het draagvermomen van de patiënt en diens naasten.
  • Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.
  • Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.
  • Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.
  • Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematiek.

  Werkwijze

  Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

  De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

  • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
  • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase en palliatieve fase)
  • het bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
  • interventies gericht op de versterking van de veerkracht, zowel op individueel- als systemischniveau
  • versterking van draagkracht bij patiënten met een psychiatrische (co)morbiditeit
  • invulling van een actieve rol in het multidisciplinaire behandelteam vanuit een positie van meervoudige loyaliteit

  De uitvoering van de opleiding is in handen van gespecialiseerde docenten die op inspirerende wijze theoretische inzichten en praktijksituaties aan elkaar weten te koppelen.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De verschillende onderdelen in de opleiding worden getoetst door middel van opdrachten en presentaties.

 • Datums

  Datums

  Lesdagen op locatie
  Vrijdag 22 november 2024 van 09:30-16:30 uur
  Vrijdag 13 december 2024 van 09:30-16:30 uur
  Vrijdag 17 januari 2025 van 09:30-16:30 uur
  Vrijdag 7 februari 2025 van 09:30-16:30 uur
  Vrijdag 14 maart 2025 van 09:30-16:30 uur
  Vrijdag 4 april 2025 van 09:30-16:30 uur

  Online meetings
  Dinsdag 3 december 2024 van 20:00-21:00 uur
  Dinsdag 7 januari 2025 van 20:00-21:00 uur
  Dinsdag 28 januari 2025 van 20:00-21:00 uur
  Dinsdag 4 maart 2025 van 20:00-21:00 uur
  Dinsdag 25 maart 2025 van 20:00-21:00 uur

  (Omvang: 41 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Psychiater
  Je bent werkzaam in een tweedelijns instelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, een gespecialiseerde instelling voor cliënten met een chronisch somatische aandoening) of de eerstelijns ggz. Je hebt meerdere cliënten met een chronisch somatische aandoening en/of hun naasten in behandeling en werkt multidisciplinair samen.

 • Docenten
  drs. Leo Gualthérie van Weezel

  drs. Leo Gualthérie van Weezel

   Leo Gualthérie van Weezel is psychiater (niet praktiserend) en psychotherapeut. Hij was tot zijn pensionering in 2015 werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en het Amsterdams Instituut voor Gezins -en Relatietherapie. Kenmerkend voor zijn werk is zijn systeemgerichte visie, waarin hij met oog voor de kwetsbaarheid de kracht van mensen aanspreekt in het vinden van een nieuw evenwicht in het leven met ernstige ziekte.  Hij is, net als Christien de Jong, hoofdopleider van de post Master Medische Psychologie bij de RINO Groep. Met met Christien de Jong publiceerde hij over dit onderwerp o a in het Handboek Systeemtherapie en het Handboek Psychologische Patiëntenzorg in de Oncologie.Lees meer
  drs. Christien de Jong

  drs. Christien de Jong

  Christien de Jong is vrijgevestigd GZ psycholoog/psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Zij is tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Haar aandachtsgebied is de behandeling van psychologische aanpassingsproblemen bij patiënten en  hun naasten ten gevolge van levensbedreigende ziekte. Het systeemtheoretisch gedachtegoed staat centraal in de visie die zij samen met Leo van Weezel heeft ontwikkeld voor de benadering van de psychologische aanpassingsklussen bij ernstige ziekte.
  Zij verzorgt workshops voor professionals in de medische wereld en is hoofdopleider van de Post Master Medische Psychologie bij de Rinogroep Utrecht. Met Leo van Weezel publiceerde zij over dit onderwerp o a  in het Handboek Systeemtherapie en het Handboek Psychologische Patiëntenzorg in de Oncologie.Lees meer
 • Literatuur
  Duijts, S., Sanderman, R., Schroevers, M. & Vos, T. (red.) (2022). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor professionals. Assen,: Uitgeverij Koninklijke van Grocum Bv. ISBN 9789023258674 - 4e geheel herziene druk
 • Reviews