Hoogbegaafde volwassenen in de ggz  (B2509)

€ 595

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 7 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wat is normaal gedrag bij hoogbegaafden en wat is pathologisch? In deze cursus leer je hoogbegaafdheid herkennen en de problemen die ermee gepaard kunnen gaan. Je krijgt handvatten voor gespreksvoering, indicatiestelling en doorverwijzing, zodat je doeltreffend met hoogbegaafde volwassenen kunt omgaan.
 
 • Inhoud

  Bij hoogbegaafdheid wordt vaak gedacht aan genieën zoals Da Vinci, Einstein en Mozart; wonderkinderen, die al vanaf jonge leeftijd uitzonderlijke prestaties leverden. Het is echter beter hoogbegaafdheid te beschouwen als een zeldzaam potentieel wat al dan niet tot ontwikkeling en bloei komt. Daarnaast blijkt in de praktijk dat hoogbegaafdheid lang niet altijd een positieve invloed uitoefent op het welzijn van het individu of door anderen als ‘een succes’ wordt beleefd.

  Hoogbegaafdheid is geen psychische stoornis, maar een transdiagnostische factor die het ontstaan, de presentatie, de diagnostiek en de behandeling van psychische stoornissen beïnvloedt. Zowel een zeer hoog niveau van intellectueel functioneren per se als bijkomende persoonskenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ervoor zorgen dat een individu vastloopt op school, in studie, werk en relaties. De voor hoogbegaafden kenmerkende sterke intrinsieke motivatie en autonomie, creativiteit, intensiteit, snelheid en complexiteit (eigenschappen die onder andere beschreven worden in het Delphimodel) kunnen in omgang met een ‘gemiddelde’ wereld leiden tot perfectionisme, problemen met de emotieregulatie, communicatie, sociale omgang en onder- en overpresteren. De afwijkende socialisatie van hoogbegaafden als gevolg van het gebrek aan noodzakelijke spiegeling (<2% van de bevolking is hoogbegaafd) kan bijdragen aan de ontwikkeling van angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

  Momenteel zijn er in Nederland nauwelijks ggz-behandelaren die kennis hebben van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Misdiagnostiek komt dan ook veel voor. Mensen krijgen bv. ten onrechte de diagnose ADHD, ASS, bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Andersom wordt bij bekende hoogbegaafdheid van de patiënt een relevante diagnose soms ook gemist. In de behandeling is de ervaring tot nu toe ook dat geëigende protocollen bij hoogbegaafden vaak niet of zelfs averechts werken. Hoogbegaafden vragen meer wendbaarheid, creativiteit en authenticiteit van de hulpverlener, mede doordat de problematiek vaak een prangende existentiële dimensie kent.

  De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Wat wordt in het algemeen onder ‘hoogbegaafdheid’ verstaan en hoe kan hoogbegaafdheid objectief worden vastgesteld?
  • Wat zijn normale, algemene gedragskenmerken van hoogbegaafde volwassenen die lijken op, of overlappen met symptomen van de meest voorkomende psychische stoornissen?
  • Wat is de differentiaal-diagnostiek bij hoogbegaafdheid en psychische stoornissen en hoe kunnen misdiagnoses (met name vals positieven) worden voorkomen?
  • Welke psychische problemen komen vaak voor bij hoogbegaafdheid (bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan adequate spiegeling)?
  • Hoe interfereert hoogbegaafdheid met diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen?
  • Welke factoren vergroten bij hoogbegaafden de effectiviteit van gespreksvoering en behandeling?

   

  Wat leer je?

  • Je leert om kenmerken van hoogbegaafdheid bij (soms nog niet als zodanig geïdentificeerde) volwassenen te herkennen.
  • Je bent in staat om differentiaal-diagnostische overwegingen te doen ten aanzien van met psychopathologie overlappende kenmerken.
  • Je doet ervaring op met handvatten ten aanzien van aangepaste gespreksvoering.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in indicatiestelling en behandeling bij deze specifieke doelgroep.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Ma. 12 mei 2025 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Ma. 19 mei van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Psychiater
  Voor deze cursus is het een vereiste dat je beschikt over een BIG-registratie.

 • Docenten
  drs. Rogier Poels

  drs. Rogier Poels

  Rogier Poels is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft veel ervaring opgedaan in klinische en deeltijdpsychotherapie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis, onder andere bij De Viersprong in Halsteren. Hij is erkend leertherapeut en supervisor VGCT en NPV. Hiernaast heeft hij veel ervaring met Schematherapie en is hij opgeleid als ISTDP-therapeut, een psychodynamische vorm van psychotherapie, waar hij ook les in geeft bij de RINOZuid, net als op het gebied van groepspsychotherapie. 
  In zijn vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Breda geeft hij zowel individuele als groepspsychotherapie specifiek gericht op het snijvlak van psychische problemen en hoogbegaafdheid. Hij is vrijwilliger bij het Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid en heeft van hieruit een HB-café; en een webinar over behandeling van psychische klachten bij hoogbegaafdheid georganiseerd. Naast het werken met hoogbegaafde cliënten geeft hij ook leertherapie en supervisie bij collega's waarbij (vermoedelijk) hoogbegaafdheid speelt.Lees meer
  drs. Pleun van Vliet

  drs. Pleun van Vliet

  Pleun van Vliet is GZ-psycholoog en supervisor. Zij werkte 20 jaar als universitair docent diagnostiek en persoonlijkheidstheorie bij de UvA en 7 jaar bij het Willem Pompe Instituut van de UU als universitair docent forensische psychologie. Daarnaast werkte zij de afgelopen 25 jaar als diagnosticus bij Arkin (destijds RIAGG), het AMC, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het Pieter Baan Centrum, en vanuit de eigen praktijk voor diagnostiek (sinds 2000). De afgelopen 5 jaar heeft zij zich actief gericht op diagnostiek van en bij hoogbegaafdheid. Van 2014-2016 was zij als National Supervisory Psychologist bij Mensa Nederland verantwoordelijk voor de toelatingstest en het toelatingsbeleid van de vereniging.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Falck, S. (2019) Extreme intelligence Development. Taylor & Francis Ltd. ISBN: 9781138613355 
  • Webb, J.T. e.a. (2020) Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN: 9789023256076
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews