Psychosociale gevolgen van kanker in het gezin  (B2506)

Begrijpen, signaleren, ondersteunen en/of behandelen

€ 695

Inschrijven

Mogelijk t/m 6 februari 2025,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als een ouder of kind/jongere in een gezin de diagnose kanker krijgt, wordt het hele gezin hierdoor getroffen. Wil jij als hulpverlener zo’n gezin beter kunnen ondersteunen, zowel praktisch als emotioneel? In deze cursus krijg je inzicht in de verschillende fases van de ziekte en in hoe ouders en kinderen (0-23 jaar) omgaan met kanker in het gezin. Je leert hoe je het gezin kunt begeleiden bij onder meer psychische klachten, communicatie, opvoeden en stressregulatie.
 
 • Inhoud

  In 2019 werden ongeveer 27.000 mensen in de leeftijd van 25-59 jaar gediagnosticeerd met kanker (Nederlandse Kanker Registratie). Ruim 650 kinderen en jongeren kregen de diagnose kanker. Wanneer één van de ouders of een kind/jongere (0 - 23 jaar) in het gezin deze diagnose krijgt, staat de wereld van het hele gezin op zijn kop. Een heftige tijd volgt. De ziekte kan worden ingedeeld in verschillende fasen: acuut (diagnostiek en behandeling), chronisch en/of herstel, en soms ook de palliatieve fase. Elke fase zet een reeks ingrijpende veranderingen in gang. Gezinsleden kunnen een breed scala aan emoties laten zien, waaronder stress. Ieder gezinslid heeft zijn eigen manier om met de situatie om te gaan, maar gezinsleden beïnvloeden elkaar ook onderling. 

  Het is helpend als er in een gezin ruimte en aandacht is voor zowel de praktische als emotionele aspecten van deze ziekte. Open communicatie in een gezin is belangrijk en helpend voor kinderen. Maar hoe doe je dat als gezin? En welke rol kun jij als hulpverlener hierin spelen?

  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Ontwikkelingsperspectief op ziektebegrip en emoties
  • Behoefte van kinderen in verschillende leeftijdsfases
  • Psychische klachten in reactie op kanker
  • Communiceren met kinderen over wat er speelt en communicatie tussen gezinsleden onderling
  • Stressregulatie bij ziekte in het gezin
  • Verandering van rollen binnen het gezin door kanker
  • Omgaan met de omgeving
  • Stepped-care model (wanneer is welke psychische zorg nodig?)

  Wat leer je?

  • Je verkrijgt kennis over hoe gezinnen zich aanpassen in verschillende fases van de ziekte en hoe ze omgaan met ingrijpende veranderingen
  • Je leert begrip, reacties en behoeftes van kinderen van verschillende leeftijden, in gezinnen waarin iemand kanker heeft
  • Je doet inzicht op over het belang van blijven opvoeden in tijden van stress
  • Je doet ervaring op met communiceren over kanker, aansluitend bij verschillende ontwikkelingsfases van kinderen. 
  • Je bent in staat om te begeleiden in het omgaan met emoties in reactie op de diagnose kanker bij een gezinslid. We besteden aandacht aan emoties in de verschillende ontwikkelingsfases en hoe daarbij aan te sluiten. Stressregulatie en de Window of Tolerance krijgen daarbij extra aandacht.
  • Je doet inzicht op over ouders bewust te maken van hun opvoedingspatronen en hen daarin te begeleiden. 
  • Je doet ervaring op met je eigen manier van handelen in relatie tot kanker en het omgaan met gezinnen die hierdoor getroffen worden

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Schriftelijke toets

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Do. 13 maart 2025 van 9.30-16.30 uur, Utrecht
  Do. 20 maart 2025 van 9.30-16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Arts
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Professionals werkzaam binnen de psychosociale oncologie

 • Docenten
  dr. Marthe Egberts PhD

  dr. Marthe Egberts PhD

  Dr. Marthe Egberts werkt als onderzoeker en orthopedagoog i.o.t. GZ-psycholoog bij het Ingeborg Douwes Centrum voor psycho-oncologische hulpverlening (Amsterdam) en de Universiteit Utrecht. Als orthopedagoog behandelt zij gezinnen die te maken krijgen met kanker. In haar onderzoek staat de invloed van ingrijpende gebeurtenissen op het gezin centraal. Momenteel onderzoekt zij het gebruik van psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft (gefinancierd door ZonMw). Eerder was zij werkzaam binnen het onderzoeksproject 'Gezin en kanker', waarin werd onderzocht hoe gezinsleden zich aanpassen wanneer een moeder of vader kanker heeft (gefinancierd door Pink Ribbon/KWF).Lees meer
  drs. Carine Kappeyne van de Coppello

  drs. Carine Kappeyne van de Coppello

  Drs. Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam bij het Ingeborg Douwes Centrum voor psycho-oncologische hulpverlening (Amsterdam) en in haar praktijk voor verliesverwerking bij kinderen, jongeren en volwassenen (Haarlem). Zij is 27 jaar verbonden geweest aan Achter de Regenboog gericht op kinderen en jongeren in rouw. Ze is docent bij de PDBO en bij de RINO en geeft workshops en lezingen onder andere op scholen en in ziekenhuizen.Lees meer
 • Reviews
  Reviews