Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen  (D2422)

Dementie en psychiatrie in ouderenzorg en ggz

€ 850

Selecteer uitvoering:
Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 12 september 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt heel vaak voor bij mensen met dementie. Om hen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat je hun gedrag en de achterliggende oorzaken begrijpt. In deze cursus leer je om een betere inschatting te maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van je cliënten. Ook krijg je handvatten voor hoe je zo goed mogelijk met hen kunt omgaan.
 
 • Inhoud

  Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan om klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Het is daarbij niet altijd duidelijk of het om dementie gaat of psychiatrie. In de begeleiding van de persoon en om het gedrag weer voor deze persoon hanteerbaar te maken, is het van belang het gedrag te begrijpen. Pas als je de persoon beter kent en (een deel) van de oorzaak van het gedrag achterhaalt, kun je op de juiste manier deze persoon begeleiden.

  Dag 1: Dementie

  Dementie is veel meer dan geheugenverlies. Er zijn zelfs vormen van dementie waarbij het geheugenverlies pas veel later in het ziekteproces optreedt. Tijdens de eerste cursusdag gaan we in op wat dementie is en welke verschillende ziektebeelden, met hun specifieke kenmerken, eraan ten grondslag kunnen liggen.
  We kijken naar de invloed van het ouder wordende en beschadigde brein en gebruiken hiervoor het gedachtegoed van Anneke van de Plaats. Ondersteund door de persoonsgerichte benaderingswijze van professor Tom Kitwood onderzoeken we waar onbegrepen gedrag mee te maken kan hebben.

  Dag 2 en 3: Psychiatrie en communicatie

  Het hebben van een psychische kwetsbaarheid heeft invloed op de manier waarop iemand zijn leven vormgeeft. Er zijn ouderen die hier al langdurig mee kampen en er zijn ook ouderen die op latere leeftijd een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen. Wanneer iemand daarnaast ook een vorm van dementie krijgt, kan dit de psychische kwetsbaarheid versterken omdat men steeds meer vanuit het onder-brein gaat reageren. Iemand met een vorm van dementie kan ook last krijgen van psychische symptomen zoals wanen en depressie. Tijdens deze dagen gaan we in op wat een psychische kwetsbaarheid is, gekoppeld aan verschillende ziektebeelden zoals psychose, persoonlijkheidsstoornis, angst of depressie. Ook onderwerpen als coping, rouw en stigma komen aan bod.

  Mensen met dementie en mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een extra gevoeligheid rondom communicatie. Dit kan worden veroorzaakt door hun ziektebeeld, hun (vaak langdurige) ervaringen met hulpverlening of het stigma dat dementie en psychiatrische kwetsbaarheid met zich mee brengt. Tijdens deze dagen maken we gebruik van het communicatiemodel NLP, luister thermometer. Ook werken we aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek. Je leert hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de ander, rekening houdend met diens kwetsbaarheid, levensverhaal en gewoonten. Er wordt geoefend met de trainingsacteur en/of de trainers hanteren het zogenaamde regiemodel.

  Wat leer je?

  • Je leert wat dementie precies inhoudt en waar onbegrepen gedrag vandaan kan komen.
  • Je doet inzicht op over psychiatrische ziektebeelden en de wisselwerking met dementie.
  • Je leert over rouw, stigmatisering en coping.
  • Je doet ervaring op met handvaten om je cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.

  Werkwijze


  De cursus is interactief, speels en toegespitst op je eigen praktijk en casuïstiek. Ter voorbereiding op de lesdagen lees je literatuur. Tijdens de bijeenkomsten is er sprake van theoretische kennisoverdracht, filmmateriaal en diverse actieve werkvormen en ervaringsoefeningen. Er is, vooral op de laatste lesdag, ruimte voor intervisie.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Datums

  Do. 17 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 7 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 25 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Ook psychomotorische therapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn welkom. De cursus is bedoeld voor mensen die direct de kwetsbare oudere begeleiden of verzorgen. En voor (vak)therapeuten die zorg leveren en samenwerken met de begeleiders en verzorgers.

 • Docenten
  Simone van Houdt

  Simone van Houdt

  Simone werkt als psychosociaal hulpverlener in een instelling voor mensen met dementie en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hier ondersteunt ze de bewoners, de begeleiders en naasten. Een aanleiding daarvoor is dikwijls een gevoel van ongemak en onmacht. Een uitdaging om te zoeken naar mogelijke ingangen. Deze praktijkervaring zet ze in tijdens haar trainingen. 
   
  Simone heeft ze in 2016 haar opleiding trainingsacteren afgerond. Ze gelooft in ervaringsgericht leren en zet dat laagdrempelig in. Het stilstaan bij voor welke opgave begeleiders, mensen met dementie en hun naasten staan, is voor haar een wezenlijk thema.
  Lees meer
  Elseline Kraak

  Elseline Kraak

  Elseline Kraak heeft sinds 1983 praktijkervaring opgedaan als (activiteiten-)begeleider, trainer voor cliëntentrainingen en intakecoördinator binnen de ggz. In 2011 heeft ze hier coachen, trainen en het begeleiden van intervisies aan toegevoegd, omdat ze op een andere manier wilde bijdragen aan begrip hebben voor en goede zorg geven aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.
   
  Door haar eigen praktijkervaring kent ze de uitdaging van de begeleiders om betekenis te geven aan onbegrepen gedrag. Hierdoor kan ze tijdens haar trainingen goed aansluiten op de belevingswereld en behoeftes van de begeleiders.Lees meer
  Hilleken Lucassen

  Hilleken Lucassen

  Hilleken Lucassen is opgeleid in de welzijnssector en heeft in die hoedanigheid intensief gewerkt met mensen met allerlei vormen van dementie. 

  Sinds 25 jaar is zij trainer in de ouderenzorg en heeft “Het kabinet van het brein” ontwikkeld, in navolging van het gedachtegoed van Anneke van der Plaats. Op deze manier weet zij visueel inzichtelijk en begrijpelijk te maken wat dementie inhoudt en wat deze ziekte voor de cliënt betekent. Hierdoor helpt zij hulpverleners en mantelzorgers op een praktische manier op weg in het omgaan met mensen met dementie.
  Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Plaats, A. van de. (2015) De dag door met dementie. Waddinxveen, Kroese Kits Uitgeverij ISBN: 9789080997226 
 • Reviews