Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen  (D2422)

Dementie en psychiatrie in ouderenzorg en ggz

€ 850

Selecteer uitvoering:
Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 12 september 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt heel vaak voor bij mensen met dementie. Om hen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat je hun gedrag en de achterliggende oorzaken begrijpt. In deze cursus leer je om een betere inschatting te maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van je cliënten. Ook krijg je handvatten voor hoe je zo goed mogelijk met hen kunt omgaan.
 
 • Inhoud

  Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan om klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Het is daarbij niet altijd duidelijk of het om dementie gaat of psychiatrie. In de begeleiding van de persoon en om het gedrag weer voor deze persoon hanteerbaar te maken, is het van belang het gedrag te begrijpen. Pas als je de persoon beter kent en (een deel) van de oorzaak van het gedrag achterhaalt, kun je op de juiste manier deze persoon begeleiden.

  Wat leer je?

  • Je hebt inzicht in het dementie proces
  • Je krijgt inzicht over de invloed die psychiatrische ziektebeelden kunnen hebben het dementie proces
  • Je hebt inzicht gekregen in rouw/stigmatisering en coping
  • Je hebt handvaten gekregen om je cliënten zo goed mogelijk te begeleiden

  Werkwijze

  Dementie is veel meer dan geheugenverlies. Er zijn zelfs vormen van dementie waarbij het geheugenverlies pas veel later in het ziekteproces optreedt. Tijdens de eerste cursusdag gaan we in op wat dementie is, de specifieke kenmerken en hoe daar mee om te gaan.
   
  Het hebben van een psychische kwetsbaarheid heeft invloed op de manier waarop iemand zijn leven vormgeeft. Er zijn ouderen die hier al langdurig mee kampen en er zijn ook ouderen die op latere leeftijd een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen. Wanneer iemand daarnaast ook een vorm van dementie krijgt, kan dit de psychische kwetsbaarheid versterken omdat men steeds meer vanuit het onder-brein gaat reageren. Iemand met een vorm van dementie kan ook last krijgen van psychische symptomen zoals wanen en depressie. Tijdens deze dagen gaan we in op wat een psychische kwetsbaarheid is, gekoppeld aan verschillende ziektebeelden zoals psychose, persoonlijkheidsstoornis, angst of depressie. Ook onderwerpen als coping, rouw en stigma komen aan bod.
   
  Mensen met dementie en mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een extra gevoeligheid rondom communicatie. Dit kan worden veroorzaakt door hun ziektebeeld, hun (vaak langdurige) ervaringen met hulpverlening of het stigma dat dementie en psychiatrische kwetsbaarheid met zich mee brengt. Tijdens deze dagen maken we gebruik van het luister thermometer. Ook werken we aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek. Je leert hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de ander, rekening houdend met diens kwetsbaarheid, levensverhaal en gewoonten. Je gaat aan de slag doormiddel van oefeningen waarbij je zelf ervaringen opdoet om je meer in de leven in het onbegrepen gedrag en hoe het kan zijn om te leven met een beschadigd brein.
   
  We bekijken aan de hand van het kabinet van dementie, naar de invloed van de ouder wordende en beschadigde brein, waarbij we uitgaan van het gedachtengoed van Anneke van der Plaats. Daarnaast onderzoeken we wat de invloed is van de omgeving op het gedrag van dementie. Ondersteund door de persoonsgerichte benaderingswijze van professor Tom Kitwood onderzoeken we waar onbegrepen gedrag mee te maken kan hebben.

  De cursus is interactief, speels en toegespitst op je eigen praktijk en casuïstiek. Ter voorbereiding op de lesdagen lees je literatuur. Tijdens de bijeenkomsten is er sprake van theoretische kennisoverdracht, filmmateriaal en diverse actieve werkvormen en ervaringsoefeningen. Er is gedurende de gehele training ruimte voor eigen inbreng.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Donderdag 17 oktober 2024 van 09.30-16.30 uur
  Donderdag 7 november 2024 van 09.30-16.30 uur
  Maandag 25 november 2024 van 09.30-16.30 uur

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Ook psychomotorische therapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en GVP zijn welkom. De cursus is bedoeld voor mensen die direct de kwetsbare oudere begeleiden of verzorgen. En voor (vak)therapeuten die zorg leveren en samenwerken met de begeleiders en verzorgers.

 • Docenten
  Simone van Houdt

  Simone van Houdt

  De  ervaring van Simone ligt in de (forensische) psychiatrie, mensen met niet aangeboren hersenletsel en in de zorg voor mensen met dementie. Naast haar werk als trainer, werkt ze in een instelling voor mensen met dementie. Hier ondersteunt ze de bewoners, de begeleiders en naasten. Een aanleiding daarvoor is dikwijls een gevoel van ongemakkelijkheid en onmacht. Een uitdaging om te zoeken naar mogelijke ingangen.
   Het stilstaan bij voor welke opgave begeleiders, mensen met dementie en hun naasten staan, is voor haar onlosmakelijk verbonden met haar trainingen.Lees meer
  Elseline Kraak

  Elseline Kraak

  Elseline Kraak heeft sinds 1983 praktijkervaring opgedaan als (activiteiten-)begeleider, trainer voor cliëntentrainingen en intakecoördinator binnen de ggz. In 2011 heeft ze hier coachen, trainen en het begeleiden van intervisies aan toegevoegd, omdat ze op een andere manier wilde bijdragen aan begrip hebben voor en goede zorg geven aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.
   
  Door haar eigen praktijkervaring kent ze de uitdaging van de begeleiders om betekenis te geven aan onbegrepen gedrag. Hierdoor kan ze tijdens haar trainingen goed aansluiten op de belevingswereld en behoeftes van de begeleiders.Lees meer
  Hilleken Lucassen

  Hilleken Lucassen

  Hilleken Lucassen is opgeleid in de welzijnssector en heeft in die hoedanigheid intensief gewerkt met mensen met allerlei vormen van dementie. 

  Sinds 25 jaar is zij trainer in de ouderenzorg en heeft “Het kabinet van het brein” ontwikkeld, in navolging van het gedachtegoed van Anneke van der Plaats. Op deze manier weet zij visueel inzichtelijk en begrijpelijk te maken wat dementie inhoudt en wat deze ziekte voor de cliënt betekent. Hierdoor helpt zij hulpverleners en mantelzorgers op een praktische manier op weg in het omgaan met mensen met dementie.
  Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Plaats, A. van de. (2015) De dag door met dementie. Waddinxveen, Kroese Kits Uitgeverij ISBN: 9789080997226 
 • Reviews