Basiscursus schematherapie  (B2504)

Cognitief gedragstherapeutische en experiëntele technieken

€ 1.195

Inschrijven

Mogelijk t/m 23 december 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Schematherapie is een effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en een hardnekkige klinische stoornis. In deze cursus leer je deze therapie opzetten en uitvoeren. Je oefent met zowel cognitieve als experientiële technieken en besteedt veel aandacht aan de therapeutische relatie. Met deze kennis en vaardigheden kun je mensen helpen los te komen van gedragspatronen waar ze last van hebben.
 
  • Inhoud

    Schematherapie is een evidence based behandeling voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en ernstige klachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel cognitieve als experientiële technieken. De behandelrelatie vormt een essentieel onderdeel van het behandelproces.

    De cursus behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

    • kennis en vaardigheden ontwikkelen in de schemagerichte therapie
    • casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken
    • leren stilstaan bij schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en deze onderkennen en hanteren
       
    Er gaat specifieke aandacht uit naar:
    • het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria
    • het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden
    • het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model
    • oefenen met basale experiëntiële technieken
    • aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie

    Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie en houding van de therapeut binnen schematherapie centrale onderwerpen. Deze cursus is ook te volgen in Utrecht, klik hier om deze te bekijken. 
    Naast de basiscursus bieden wij ook de vervolgcursus schematherapie aan.

    Wat leer je?

    • Je bent in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor schematherapie en je bent in staat om een schematherapie op te zetten en uit te voeren.

    Toetsen

    Toetsing bestaat uit:
    Afname en scoren schemavragenlijst (SV) en schema modivragenlijst (SMI-1) bij jezelf.
    Maken van een casusconceptualisatiediagram van een patiënt, waarbij ook een SV, SMI-1, SCL-90 en een zelf te bepalen persoonlijkheidsvragenlijst is afgenomen.
    Beantwoorden van open vragen.

    Werkwijze

    Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  • Datums
    Lesdata

    Omvang

    4 maandagen van 9.30-17.00 uur

    Datums

    27 januari (online), 3 februari, 10 februari (online) en 17 maart 2025

    Locatie

    Utrecht
  • Accreditatie
    Accreditatie

    Certificaat

    Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

  • Doelgroep
    Doelgroep

    • Gz-psycholoog BIG
    • Psychotherapeut BIG
    • Klinisch psycholoog BIG
    • Eerstelijnspsycholoog NIP
    • Basispsycholoog
    • Gedragstherapeut
    • Psychiater
    Je kunt deelnemen wanneer je voldoet aan minimaal een van onderstaande voorwaarden:
    • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater of bent in opleiding tot een van deze beroepen.
    • Je bent lid (in opleiding) van een de volgende beroepsverenigingen: VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
    • Je bent lid (in opleiding) van een Vlaamse Psychotherapievereniging


    Als uitzondering op deze voorwaarden mogen er per cursusgroep twee basispsychologen (niet in opleiding tot een van bovenstaande registraties) en twee vaktherapeuten deelnemen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. 
    • Je werkt samen met een BIG-geregistreerde schematherapeut (geregistreerd bij de Vereniging Schematherapie)
    • Je ontvangt supervisie van een schematherapeut die bij de Vereniging Schematherapie is geregistreerd als Senior of als Supervisor
    • Je neemt deel aan een intervisiegroepje waarin minimaal een geregistreerde Schematherapeut aanwezig is.
    • Je hebt op het gebied van werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige klachten een vergelijkbaar niveau als ten minste een basispsycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog
    We vragen je de namen van de betreffende schematherapeuten op het inschrijfformulier door te geven. De hoofddocent beoordeelt of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en we borgen of het maximum aantal basispsychologen en vaktherapeuten niet wordt overschreven. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen hoor je dit voorafgaand aan de cursus.


    Ervaring met cognitieve gedragstherapie is in alle gevallen gewenst.

  • Docenten
    drs. Jenny Broersen

    drs. Jenny Broersen

    Jenny Broersen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor VGCt en schematherapie. Tevens is zij erkend (leer)supervisor bij de Nederlandse vereniging voor psychotherapie.  Zij is werkzaam als behandelaar en supervisor bij GGZ Delfland afdeling volwassenen in Delft. Daarnaast is zij in Amsterdam als locatiehouder werkzaam voor G-kracht psychomedisch centrum en is zij hoofddocent behandeling voor de GZ-opleiding volwassenen & ouderen regio Rotterdam.

    Lees meer
    drs. Michiel van Vreeswijk

    drs. Michiel van Vreeswijk

    Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en geregistreerd supervisor schematherapie, supervisor cognitieve gedragstherapie VGCt en Specialistisch Groepstherapeut NVGP . Hij geeft zowel individuele als groepsschematherapie. Hij is medeoprichter van G-kracht, psychomedisch centrum in Delft.Lees meer
  • Literatuur
    Verplichte literatuur:
    • Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van, ( 2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • Vreeswijk, M. F., van, & Broersen, J.  2017). Handleiding kortdurende schematherapie: voor groepstherapie en individuele therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
    Aanbevolen literatuur:
    • Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J. & Nadort, M. red. (2008). Handboek schematherapie: theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
    • Van Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J., & Nadort, M. (2012). The Wiley-Blackwell Handbook of Schematherapy, Theory, Research, and Practice. Oxford, Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470975619.
    • Genderen, van H., & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds. 
    • Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van, (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
  • Reviews
    Reviews