Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking  (A2577)

€ 595

Inschrijven

Mogelijk t/m 14 februari 2025,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als de VB, ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.
 
 • Inhoud

  De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden & de Jongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de cliënt zelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld.

  In deze cursus komt aan bod:

  • diagnostiek van PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij mensen met een VB met de DITS-LVB
  • EMDR therapie bij mensen met een VB en (complex) psychotrauma
  • hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie van de EMDR behandeling
  • hoe je EMDR kunt aanpassen en hoe je EMDR en systeemgericht kunt inzetten om zo je behandeling effectiever te maken

  Zeker bij cliënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDR behandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

  Wat leer je?

  • het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen
  • met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5
  • op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR
  • hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS
  • hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken
  • wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd

  Toetsen

  De toets bestaat uit het inleveren van een ingevuld diagnostisch interview met een daarop gebaseerd behandeladvies en het plenair inbrengen van videobeelden van de afname van het interview en videobeelden van een EMDR behandeling. Reflectie op het geleerde vindt plenair plaats aan het eind van dag 2.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.
  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  21 maart en 16 mei 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  Om deel te mogen nemen dien je minimaal een door de VEN goedgekeurde basiscursus EMDR afgerond te hebben.

 • Docenten
  dr. Liesbeth Mevissen-Renckens

  dr. Liesbeth Mevissen-Renckens

  Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, onderzoeker, docent en EMDR supervisor. Als copromotor begeleidt zij meerdere promovendi. Als consulent is zij werkzaam voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).Lees meer
 • Literatuur
  Evt. aan te schaffen literatuur volgt
 • Reviews
  Reviews