Gespreksvoering met ouders: samen optrekken in het belang van het kind  (A2581)

€ 315

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 29 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als je werkt met kinderen of jongeren heb je ook met hun ouders te maken. Dit is niet altijd makkelijk. Je komt soms ouders tegen die dingen doen of zeggen die afwijken van de algemene opvattingen over hoe je als ouder 'hoort' te handelen in het belang van je kind. Dat kan emoties of gedachten oproepen die het lastig maken de ouder in zijn ouderrol te respecteren en positief te benaderen. Je leert om een effectieve (samenwerkings)relatie met deze ouders op te bouwen.
 
 • Inhoud

  Werken met kinderen en jongeren betekent ook werken met ouders. Het ligt voor de hand dat een goede relatie met de ouders essentieel is om jouw werk met hun kind te laten slagen. Helaas lukt dat niet altijd vanzelf. Je kunt je bijvoorbeeld onmachtig voelen om de ouder te bereiken of een ouder kan ervaren dat hij of zij faalt in het ouderschap. In deze cursus leer je hoe je een goede samenwerkingsrelatie opbouwt met ouders wanneer deze niet van nature ontstaat. Je oefent met je houding en gesprekstechnieken, zodat je toch kunt binnenkomen en aansluiten bij ouders die lastig te bereiken zijn.

  Het eerste deel van de cursus staat in het teken van kennis over buffers van ouderschap en de ouderbegeleidende positie. Vervolgens maak je actief de vertaling naar jouw eigen praktijk. Een trainingsacteur laat je ervaren wat het effect is van verschillende manieren waarop je ouders benadert. Dit draagt aanzienlijk bij aan het implementeren van een oudergerichte benadering in jouw dagelijkse gesprekken met ouders.

  Wat leer je?

  Je krijgt inzicht in het ouderschap vanuit de positie van de ouder. Tevens ervaar je met welke houding en gesprekstechnieken je toch binnenkomt en aansluit bij ouders die lastig te bereiken zijn.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Datum
  Di. 3 juni 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  drs. Anne Koning

  drs. Anne Koning

  Anne Koning is NVRG geregistreerd systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Zij heeft in opdracht van Blijfgroep de methodiek Begeleide Terugkeer en de methodiek voor de crisisopvang van het Oranjehuis ontwikkeld.  Deze methodieken zijn beide bestemd voor systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

   

  Lees meer
 • Reviews