Pivotal Response Treatment (PRT)  (D2409)

Gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren met autisme

€ 2.750

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 5 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe help je kinderen met autisme om vaardigheden als communicatie verder te ontwikkelen? In deze cursus maak je kennis met Pivotal Response Treatment, een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden als contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (onder meer motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe.
 
 • Inhoud

  Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische aanpak waarbij kernvaardigheden gestimuleerd worden en niet alle vaardigheden afzonderlijk. PRT is ontwikkeld door het Koegel Autism Center en om les te mogen geven in PRT is certificering level 5 noodzakelijk. De hoofddocenten van deze cursus zijn dan ook opgeleid tot en met Level 5. PRT gaat ervan uit dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe.

  De cursus bestaat, naast theoretische scholing over de Pivotal Response Treatment, ook uit praktijkoefeningen, waarvoor je video-opnames moet maken. Na deze cursus ben je in staat kinderen met autisme te motiveren voor contact. Je leert hoe je hun gerichtheid op anderen kunt vergroten, hoe je het nemen van initiatief kunt stimuleren en hoe je hun sociale en communicatieve vaardigheden kunt verbeteren. Na de cursus ben je in staat de technieken toe te passen bij verschillende kinderen in verschillende situaties. De technieken zijn te gebruiken binnen alle mogelijke settings: bijvoorbeeld groepswerk (zoals klinieken, MKD, KDC), scholen, logeerhuizen, sociale vaardigheidstrainingen, speltherapie, logopedie en psychomotore therapie. Door middel van videofeedback krijg je persoonlijke adviezen over hoe je de interactie met je cliënten kunt stimuleren.

  Pivotal Response Treatment is ontwikkeld door het Koegel Autism Center, USA. De hoofddocenten van deze cursus zijn in 2009 door de grondleggers, Bob en Lynn Koegel, opgeleid tot PRT docent en supervisor (Level 5). Deze cursus is ontwikkeld door GGZ Rivierduinen. 

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de theorie en praktijk van de Pivotal Response Treatment (Informatie: Level 1).
  • Je leert de basistechnieken van de PRT toepassen bij één cliënt (Basistechnieken: Level 2).
  • Je bent in staat om de technieken toe te passen bij andere cliënten (Generalisatie: Level 3).
  • Je doet ervaring op met gedragstherapeutische principes.
  • Je leert over de centrale vaardigheden waar de behandeling zich op richt; de PRT-technieken.
  • Je bent in staat om de PRT-technieken toe te passen bij kinderen van een verschillend ontwikkelingsniveau.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het toepassen van de PRT-technieken in verschillende situaties/ behandelsettings.
  • Je doet ervaring op met het toepassen van de PRT-technieken bij kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Opgenomen beeldfragmenten worden door de hoofddocent beoordeeld.

  Let op: dit is een intensieve cursus die veel tijdsinspanning vraagt. Dit betreft zowel het lezen van literatuur als het wekelijks oefenen van de PRT-technieken tijdens individuele sessies met verschillende cliënten met een autismespectrumstoornis.

  Het is van belang dat er bij de start van de cursus voldoende cliënten beschikbaar zijn om opnames mee te maken. Je maakt opnames van de oefensessies, je bekijkt en selecteert deze opnames. Je neemt je opnames mee naar de lesdagen voor persoonlijke feedback. Deze opgenomen fragmenten wissel je uit met de docent ter beoordeling en kunnen tijdens de les voor leerdoelen worden getoond. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van instemming van ouders om beeldmateriaal van de sessies met cliënt te mogen vastleggen en delen voor leerdoeleinden. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het hanteren en toepassen van de privacy rondom deze fragmenten. Je ontvangt bij aanvang van de cursus een brief die je kunt gebruiken om de instemming van ouders vast te leggen.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany worden gegeven.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Datums

  Ma. 9 september van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Ma. 7 oktober van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Ma. 25 november van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Ma. 20 januari van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 24 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Na afloop van deze cursus ontvang je het certificaat van de RINO Groep dat je bent opgeleid in de Pivotal Response Treatment.
  Wil je het certificaat (level 2, 3) van het Amerikaanse Koegel Autism Center? Dan is het noodzakelijk dat je minimaal één fragment laat vertalen en ondertitelen en via de docenten indient bij het Koegel Autism Center. Voor meer informatie (ook over de kosten) kun je contact opnemen met de infodesk van de RINO Groep.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Logopedist

  Toelatingseisen


  Je beschikt over kennis van autisme en bent werkzaam in een behandelsetting voor ouders en hun kind met autisme. 

  Voor optimaal leerresultaat is het gewenst dat twee personen uit een organisatie deelnemen. Ben je basispsycholoog, orthopedagoog, gedragstherapeut, jeugdzorgwerker, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut (speltherapie) of leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er? Dan kun je de cursus alleen volgen als je dit samen doet met je behandelverantwoordelijke (geregistreerd gedragstherapeut VGCt, Orthopedagoog-generalist of Gz-psycholoog met aantoonbare kennis van gedragstherapie), tenzij deze al een eerdere PRT-cursus met succes heeft afgerond. De behandelverantwoordelijke kan binnen de eigen instelling de kwaliteit van de PRT waarborgen. 

  Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen, lees dan in deze brief hoe je misschien toch kunt deelnemen of neem contact op met de infodesk. Mogelijk kun je, met een verplicht supervisietraject, toch deelnemen.

 • Docenten
  drs. Babs Knops

  drs. Babs Knops

  Babs Knops is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGcT, gecertificeerd PRT Level 3, in opleiding level 4 PRT.
  Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Koegel, R.L. & Kern Koegel, L. (2012). Pivotal Response Treatment. Focus op motivatie en communicatie bij autisme. PICA. ISBN: 9789077671764
 • Reviews