Autisme en hechting  (D2473)

€ 330

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 4 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hechting is het fundament in de ontwikkeling, ook bij mensen met autisme. Je leert gedragingen en de oorzaak verklaren vanuit de vertraagde ontwikkeling van de hechting, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de informatieverwerking bij autisme. Je ontdekt hoe autisme en gehechtheid met elkaar verbonden zijn. Ook leer je gedragingen plaatsen in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid en hoe je met de behandeling kan aansluiten om de gehechtheidsontwikkeling bij autisme te stimuleren.
 
 • Inhoud

  Wat is er bekend over de relatie tussen gehechtheid en autisme? Hoe beïnvloedt autisme het verloop van het gehechtheidsproces? Wat is de samenhang tussen hechting, de emotionele en de sociale ontwikkeling? Wat betekent het voor het dagelijks functioneren van mensen met autisme als er sprake is van problemen of een achterstand in de gehechtheid? De wijze waarop het autisme bij iemand tot uiting komt en de wijze in hoeverre iemand gehecht is, hebben beide veel invloed op de relatie met ouders, partners, kinderen, familieleden, vriendschappen, collega’ s en hulpverleners. Hoe kun je daar in de behandeling van mensen met autisme op afstemmen? Wat zijn de behandelmogelijkheden om ontwikkeling van de gehechtheid bij mensen met autisme te stimuleren?

  De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingsverloop van de gehechtheid bij kinderen en (jong)volwassenen met autisme
  • Gedragingen en de oorzaak hiervan herkennen en plaatsen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de gehechtheid 
  • Onderscheid maken tussen gehechtheidsontwikkeling en cognitief functioneren
  • Inzicht in het samenspel tussen de hechting, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het ontwikkelingsverloop van de informatieverwerking bij mensen met autisme
  • Aansluiten met de behandeling bij kinderen en (jong)volwassenen met autisme om gehechtheidsontwikkeling te stimuleren
  • Koppeling maken tussen de gehechtheidstheorie en de praktijk middels ervaringsverhalen en casuïstiek

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over hoe je (complexe) gedragingen, gehechtheidstrauma's en stress kan verklaren vanuit het ontwikkelingsverloop van de hechting, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de informatieverwerking bij kinderen en (jong)volwassenen met autisme.
  • Je leert over de relatie tussen gehechtheid en autisme in verschillende levensfasen en wat de invloed van de gehechtheidspersonen hierop is.
  • Je bent in staat om de behandeling bij kinderen en (jong)volwassenen met autisme effectief toe te passen om de gehechtheidsontwikkeling te stimuleren.
  • Je doet ervaring op met hoe cognitieve vaardigheden het gehechtheidsproces bij autisme beïnvloeden.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  - VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
  - Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Let op: wanneer je inschrijft kun je maximaal één kortingscode gebruiken.
 • Datum

  Datum

  Vr. 8 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Orthopedagoog
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  dr. Fabiënne Naber

  dr. Fabiënne Naber

   

  dr. Fabiënne Naber is afgestudeerd bioloog en gepromoveerd bij geneeskunde op vroegtijdige herkenning van kinderpsychiatrische aandoeningen. Haar specialisaties zijn neurobiologie, gehechtheid, autisme, prematuriteit, ouder-kind interacties en stress.
  Fabiënne heeft van 2004 tot 2013 als UD lesgegeven en onderzoek gedaan bij gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden en van 2013 tot 2022 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam waar zij mede de opleiding orthopedagogiek heeft ontwikkeld. 
  Fabiënne heeft de VIPP-auti ontwikkeld, een interventie voor ouders van jonge kinderen met een verdenking van autisme. Deze interventie is wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken.
  Ze leidt het onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek Geef me de 5 welke wordt uitgevoerd bij Autimaat, een sGGZ voor autisme.                                                                                                              
  Daarnaast ontwikkelt zij opleidingen/e-learnings op gebied van breinontwikkeling en dagelijkse problematiek bij kinderen die prematuur geboren zijn en onderzoekt zij een interventie op rouwverwerking en sensitiviteit voor ouders van kinderen met een moeilijke start bij het Kleine Heldenhuis, een sGGZ voor prematuur geboren kinderen in Rotterdam.
  De afgelopen jaren is zij deelprojectleider geweest op een internationaal project over het belang van voorbereid ouderschap en destigmatiseren van mentale problematiek bij jong ouderschap (PATH-project) welke vanuit Nederland door het Maasstadziekenhuis werd geleid. 
  Ze is verbonden aan het UMC-Utrecht, afdeling Psychiatrie en geeft regelmatig nascholingen en lezingen.
   Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews