Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS  (SK24B)

€ 8.250

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 31 juli 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als consulent seksuele gezondheid bied je laagdrempelige seksuologische hulp en ondersteun je collega's in het omgaan met vragen van patiënten of cliënten op seksueel gebied. In deze opleiding leer je hoe je counseling en voorlichting geeft, zelf interventies ontwikkelt, onderzoek doet en beleid(sadvies) opstelt. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig aan de slag als consulent.
 
 • Inhoud

  Op initiatief van en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) ontwikkelde de RINO Groep deze opleiding voor professionals die op minimaal hbo-niveau werken in het seksuologisch veld. Deze opleiding leidt op tot de functie van consulent seksuele gezondheid NVVS. Na diplomering, voldoende werkervaringsuren en supervisie, kun je worden ingeschreven in het register van NVVS geregistreerde professionals. Naast de Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS is er tevens de Post-hbo opleiding seksuologie en de post-BIG opleiding seksuologie.

  Het programma richt zich op competenties en seksuologische kennis ten aanzien van:

  • seksuologisch handelen
  • ontwerpen van gezondheidsbevorderende interventies
  • didactische wendbaarheid
  • communicatie
  • multidisciplinaire samenwerking
  • kennis en wetenschap
  • de organisatie
  • professionaliteit
  De opleiding bestaat uit drie modules, te weten:
  • counseling
  • voorlichting, training en deskundigheidsbevordering
  • onderzoek, interventies en beleid
  Naast het cursorisch programma omvat de opleiding een praktijkgedeelte, de minimaal vereiste werkbegeleiding en toetsing.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over het verzorgen van kortdurende counseling (permission, limited information, specific suggestions) bij seksuele problemen en het adequaat kunnen verwijzen indien intensieve behandeling noodzakelijk is.
  • Je leert interventies opzetten of aanpassen op basis van de beschikbare evidence uit praktijk en theorie ter bevordering van de seksuele gezondheid van diverse doelgroepen.
  • Je doet ervaring op met het geven van individuele voorlichting en groepsvoorlichting over thema’s op het gebied van seksuele gezondheid aan diverse doelgroepen.
  • Je doet inzicht op over het geven van deskundigheidsbevordering aan professionals (in de zorg, hulpverlening en het onderwijs) over thema’s binnen het gebied van seksuele gezondheid.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het uitvoeren van (eenvoudig) praktijkgericht onderzoek en kritisch beoordelen en gebruik maken van relevant wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksuele gezondheid.
  • Je bent in staat om consultancy en advisering op het gebied van seksuele gezondheid en positioneren van dit themagebied binnen diverse organisaties uit te voeren op casus-, uitvoerend, beleids- en managementniveau. Daarnaast pleitbezorging om seksuologische deskundigheid in te zetten binnen de verschillende instellingen voor gezondheidszorg.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Datums

  Wo. 4 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 18 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 2 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 16 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 6 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 20 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 4 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 18 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 8 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 22 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 5 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 12 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 19 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 2 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 16 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 7 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 21 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 4 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 18 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 2 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 9 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 3 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 17 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 1 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 15 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 5 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 19 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 3 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 17 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 7 januari 2026 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Wo. 21 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 186 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  De opleiding is geaccrediteerd door de NVVS voor het register Consulent Seksuele Gezondheid NVVS, en als zodanig de vereiste vooropleiding voor registratie als consulent seksuele gezondheid NVVS. Zie Consulent Seksuele Gezondheid NVVS (www.stichtingnrvs.info).

  Na succesvolle afronding van de opleiding voldoe je aan de eisen zoals die gesteld worden t.a.v. het cursorisch programma en de helft van de benodigde werkervaringsuren. Daarnaast stelt de NVVS een supervisie-eis: voor registratie is het verplicht 16 supervisie-sessies te volgen. De supervisie is niet in de opleiding inbegrepen en wordt niet door de RINO Groep georganiseerd.
  Alle informatie vind je via www.stichtingnrvs.info/registers/consulent-seksuele-gezondheid-nvvs . Een overzicht van supervisoren vind je via de NVVS. Supervisoren zijn vrij in het hanteren van tarieven.

  Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en alle opleidingsonderdelen met een voldoende hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Mensen met een afgeronde relevante hbo bachelor- of universitaire opleiding op het gebied van zorg, welzijn of onderwijs, hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.

  Tenminste twee jaar relevante werkervaring op het gebied van zorg, welzijn of onderwijs.
  • Seksuologische hulpverleners die zich bezighouden met seksuologische counseling en voorlichting, preventie en onderwijs en die werkzaam zijn binnen bestaande organisaties zoals de centra voor seksuele gezondheid, abortusklinieken en de regionale centra seksuele gezondheid (van de GGD).
  • Basispsychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en agogisch begeleiders die werken in de particuliere setting of binnen psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, instellingen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, jeugdzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en thuiszorg die te maken krijgen met vragen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid.
  • (Bekkenbodem)fysiotherapeuten en haptonomen, sociaal pedagogische hulpverleners, psychomotorische therapeuten, speltherapeuten, creatieve therapeuten, leerkrachten uit gewoon- en speciaal onderwijs.
  • Zij die een studie algemene sociale wetenschappen hebben afgerond.
    
  Werkervaringsplek voor praktijkgedeelte
  Tijdens de opleiding dien je gedurende minimaal 4 uur per week (240 uur in totaal) werk te hebben op het gebied van seksuele gezondheid, de zogenaamde werkervaringsplek voor het praktijkgedeelte. Dit kan eventueel ook op een andere werkplek of stageplek plaatsvinden, dan de huidige werkplek. De werkbegeleiding voor het praktijkgedeelte moet door de cursist zelf geregeld worden.

 • Docenten
  drs. Minke de Boer

  drs. Minke de Boer

  Minke de Boer is psycholoog, seksuoloog NVVS en systeemtherapeut NVRG. Zij werkt in het Flevoziekenhuis als seksuoloog, daarnaast heeft ze een eigen praktijk in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring met het geven van onderwijs o.a. aan de Universiteit Utrecht. Tevens is zij supervisor NVVS.Lees meer
  drs. Esther van der Steeg

  drs. Esther van der Steeg

  Drs. Esther van der Steeg is gedragswetenschapper, consulent seksuele gezondheid NVVS en supervisor NVVS. Ze deed onderzoek naar seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten en maakt zich sindsdien hard voor de beweging van een uitsluitend risicogericht perspectief op seksualiteit en veiligheid naar een meer sekspositief perspectief. Ze begeleidt professionals en opleidingen om deze beweging te maken en van seksuele integriteit een kerncompetentie te maken in sport-, onderwijs- en zorgopleidingen.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur: 
  • IJff, M. (2015) Sexcounseling, Handleiding voor seksuologische hulpverlening. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Vijfde druk, ISBN 9789023254614 (voor het papieren boek) en voor het e-book (clickable PDF via Yindo en Bookshelf) 9789023254621.
  • Leusink, P., Borst, G. & Merkies, Y. (2023). Seksuele problemen. Diagnostiek & behandeling. Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Leusink, P. & Ramakers, M. (2014) Handboek seksuele gezondheid. Van Gorcum. ISBN 9789023246510.
  • Kaufman, L. en Ploegmakers, J. (2012). Het geheim van de trainer. De hoofdingrediënten van succesvolle (in company) trainingen. Amsterdam: Pearson Benelux. ISBN 9789043021364.
  • Van Haastrecht, P. & Wijsen, C. (2023). Seksueel gezond. Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn. Coutinho.
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews