Intergenerationeel trauma  (A2502)

Met speciale aandacht voor seksueel misbruik

€ 570

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 3 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe draag je bij aan een gezonde opvoedsituatie in gezinnen met ouders die in hun jeugd (seksueel) getraumatiseerd zijn geraakt? In deze cursus leer je werken met de krachten en klachten van deze gezinnen. Je ontdekt wat voor effect trauma heeft op ouderschap en opvoederschap vanuit het gezichtspunt van ouders en vanuit kinderen, en hoe je problemen op dit vlak kunt signaleren en aanpakken.
 
 • Inhoud

  Ervaringen met kindermishandeling (inclusief verwaarlozing), partnergeweld of getuige daarvan zijnen seksueel misbruik in de kindertijd grijpen diep in op iemands denken en handelen. Ook op latere leeftijd zijn daar vaak effecten van zichtbaar. Soms besluit iemand op grond van deze ervaringen om juist geen ouder te worden. Wordt iemand later wel moeder of vader dan verschilt het effect dat dit vervolgens heeft op iemands ouderrol en eigen gezin sterk van situatie tot situatie. Meerdere factoren spelen daarbij een rol, zoals de mate waarin de ouder het trauma heeft verwerkt, de partnerrelatie en de mate waarin het gebeurde voor de ouder bespreekbaar is (geweest). Soms neemt het trauma van de ouder een dominante rol in. Ook als het trauma binnen het gezin niet besproken wordt, kan dit door kinderen toch aangevoeld worden. Ze komen tot uitdrukking in hyperarousel, vermijding en afstomping, herbeleving en angst en beïnvloeden de ontwikkeling en gehechtheid van kinderen en de  relaties tussen ouder en kind.

  In deze cursus wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin, welke rol ervaringen met geweld in voorgaande relaties spelen en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. De meeste literatuur heeft een ervaringsgericht karakter. Je leert aan de hand van oefeningen, korte films en op basis van een eigen casus. Speciale aandacht gaat uit naar trauma als gevolg van seksueel misbruik. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten. Een ervaringsdeskundige vertelt over haar eigen geweldservaringen en geeft je de ruimte om in alle openheid vragen te stellen. De docent helpt haar inbreng binnen de professionele context te plaatsen.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • invloed van een getraumatiseerde ouder op de ontwikkeling van kinderen
  • bespreekbaar maken van ervaringen
  • effecten van seksueel misbruik op ouderschap en opvoederschap
  • (on)mogelijkheden in het doorbreken van geweld- en misbruikpatronen voor de volgende generatie
  • een overzicht van actuele vormen van traumabehandeling, met aandacht voor hechting, loyaliteit en neurobiologie
  • hanteren van je persoonlijke ervaringen en/of overtuigingen binnen het werken met (seksueel) mishandelde volwassenen of secundair getraumatiseerde kinderen

  Wat leer je?

  • Je doet ervaring op met de gevolgen van chronische traumatisering in de jeugd op het latere gezin, vanuit verschillende posities van kinderen en ouders.
  • Je leert hoe je als hulpverlener kunt bijdragen aan een gezonde en veilige opvoedsituatie.
  • Je doet inzicht op over je professionele attitude en verdiept je kennis door de aanwezigheid van de ervaringsdeskundige. 

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Di. 11 maart 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 25 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  dr. Sietske Dijkstra

  dr. Sietske Dijkstra

  Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie 'Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd'. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was bijna 8 jaar lector 'Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten' bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals.Lees meer
 • Literatuur
  De kracht van ervaring
  Over geweldspatronen, tacit knowing en thuis Elikser, 2024
  ISBN: 978 94 6365 617 7
  Prijs: € 29,50
 • Reviews