Affect Fobie Therapie (AFT) in groepen  (A2569)

€ 895

Inschrijven

Mogelijk t/m 13 december 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. De groepsdynamiek kan juist bij cliënten met sterke vermijdingspatronen helpen om de affectfobie te overwinnen. In deze cursus leer je hoe je een AFT-groepstherapie kunt opzetten en uitvoeren. Daarbij maak je onder meer gebruik van experiëntiële en gedragstherapeutische technieken, de conflict- en persoonsdriehoek en groepsdynamica.
 
 • Inhoud

  Affect Fobie Therapie FT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experiëntiële en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van het model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.
   
  In AFT-groepsbehandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens. In de interpersoonlijke interactie tijdens de groepsbehandeling worden de gevoelens geactiveerd (exposure), vertrouwde vermijdingspatronen doorbroken (responspreventie) en wordt de angst gereguleerd (systematische desensitisatie). De groepsdynamiek kan juist bij patiënten met sterke vermijdingspatronen behulpzaam zijn voor het overwinnen van de affectfobie. De kortdurende behandelvorm vraagt daarbij een actieve rol van de therapeut.
   

  Wat kun je verwachten?

  Affect Fobie Therapie is gebaseerd op de aanname dat klachten waarmee patiënten zich melden, verbonden zijn met angst voor gevoelens: een affectfobie. In de cursus bespreken we de uitgangspunten van de AFT-behandeling. Het psychodynamische werkmodel met de conflict- en personendriehoek wordt verhelderd, zowel op individueel als op groepsniveau. We frissen je kennis op van de groepsdynamische kernelementen, zoals groepsfasen, cohesie, normen en rollen. Vervolgens combineren we het model van de affectfobie met de groepsdynamica. Interventies gericht op herstructureren van de afweer, herstructureren van het affect en bewerken van het beeld dat de patiënt van zichzelf en anderen heeft, worden geplaatst in de verschillende fasen van het groepsproces. Daarbij krijgt het interactioneel maken van de reguliere AFT-interventies extra aandacht.
   
  Werkwijze
  De cursus wordt gegeven in 3 dagen van 6 uur.
  De werkwijze omvat literatuurstudie, korte toelichting op de theorie, discussie, oefeningen, reflectie op eigen ervaringen en rollenspel. Er is steeds sprake van een interactieve benadering.
   
  Wat wordt van je verwacht
  De cursus kan alleen slagen met een (inter)actieve inzet van de deelnemers. Daarbij wordt van je verwacht dat je:

  • de literatuur per bijeenkomst vooraf bestudeert
  • actief deelneemt in rollenspel en oefeningen
  • elkaar feedback geeft en zelf bereid bent deze te ontvangen
  • eigen casuïstiek en ervaring inbrengt
  • experimenteert met het geleerde in je eigen praktijk
  Toetsing en de NVGP opleidingsroute

  De toetsing vindt als volgt plaats:
  • Kennis: middels interactieve theoriebespreking
  • Vaardigheden: door middel van deelname aan rollenspel
  • Eindtoets: iedere deelnemer beschrijft de taakstructuur van zijn eigen AFT-groep
  Tijdens de cursus vindt een aanwezigheidsregistratie plaats. Je mag maximaal 3 uur missen zonder consequenties voor het certificaat. Bij meer afwezigheid is het onzeker of je het certificaat krijgt. Elk afwezig dagdeel moet worden gecompenseerd met een vervangende opdracht.

  De cursus is erkend als module in de opleidingsroute tot Groepstherapeut. Als je met goed gevolg de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de NVGP.
   

  Wat leer je?

  Na het afronden van de cursus beschik je over:

  • de benodigde kennis om een AFT-groepstherapie op te zetten en uit te voeren
  • kennis en vaardigheden om via de conflict- en persoonsdriehoek innerlijke conflicten te herkennen en te bewerken in groepstherapie
  • vaardigheden om constructief gebruik te maken van groepsdynamica om de effectiviteit van de AFT-groepsbehandeling te verbeteren

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  1 maandag en 2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  17 en 27 januari en 14 februari 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Psychiater
  De cursus richt zich op klinisch psychologen (i.o), psychiaters (i.o), psychotherapeuten (i.o) en gz-psychologen (i.o) die een basiscursus groepsdynamica hebben voltooid, en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling ten behoeve van gerichtere toepassing van het AFT-model in groepstherapie.

 • Docenten
  drs. Martine Hueting

  drs. Martine Hueting

  Maj. drs. Martine Hueting is gz-psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij de militaire ggz. Zij werkt daar op een van de ambulante afdelingen in Utrecht, waar zij verbonden is aan de eendaagse deeltijdbehandeling als groepspsychotherapeut. Binnen deze deeltijdbehandeling wordt vanuit het AFT-model gewerkt. Tevens is zij erkend NVGP-groepspsychotherapeut en AFT-therapeut.  Sinds kort is zij ook werkzaam als docent groepsdynamica. Tevens is zij praktijkopleider voor de gz-opleiding binnen haar instelling, en werkt zij als supervisor en werkbegeleider.Lees meer
  drs. Miriam Saschowa

  drs. Miriam Saschowa

  Miriam Saschowa is klinisch psycholoog/psychotherapeut en specialistisch groepspsychotherapeut NVGP en AFT therapeut.
  Zij heeft ruim twintig jaar ervaring als behandelaar binnen de GGZ. Sinds 2006 werkt zij in de functie van klinisch psycholoog bij Altrecht, op de afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie- AFT (KKP). In 2014 heeft zij de deeltijdbehandeling Affect Fobie Therapie opgericht. Op deze afdelingen behandelt zij patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De groepsdynamische en milieu therapeutische visie staat daarbij op de voorgrond. Daarbij werkt zij in individuele en groepspsychotherapie met het psychodynamische behandelmodel van Affect Fobie Therapie (AFT).
  Miriam is erkend als opleider voor de NVGP en zij geeft de cursussen Groepsdynamica en Groepspsychotherapie en in AFT. Daarnaast heeft zij een rol in het opleiden van professionals in de GGZ middels het geven van werkbegeleiding en supervisie.
  Lees meer
 • Literatuur
  • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. ISBN: 9789492297013
  • Haas, W. de (2020). Groepsbehandeling en teamgeleiding in de zorg, Amsterdam: Boom. ISBN: 9789024436538 
 • Reviews
  Reviews