Man, vrouw of anders? Over genderdiversiteit en genderdysforie bij adolescenten  (A2508)

€ 580

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 21 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als hulpverlener in de ggz krijg je steeds vaker te maken met jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Veel hulpverleners blijken zich onzeker te voelen over hoe om te gaan met genderdysforie bij cliënten. In deze cursus krijg je handvatten om de psychologische zorg voor deze groep vorm te geven. Je leert meer over gendervariatie, het verschil met genderdysforie volgens de DSM-5, aandachtspunten in de diagnostische fase en de psychologische en somatische behandelmogelijkheden.
 
 • Inhoud

  De afgelopen jaren kampen steeds meer jongeren met vragen rondom hun genderidentiteit. De algemeen gebruikte binaire concepten man en vrouw, blijken niet toereikend en cliënten geven soms aan genderqueer of non-binair te zijn. De wachtlijsten bij de medische genderteams zijn lang. Hierdoor vinden de cliënten steeds vaker de weg naar de spreekkamer van de hulpverleners in de ggz. De vragen van deze jongeren komen daardoor bij jou terecht. Voor veel hulpverleners is dit onderwerp echter onbekend terrein. Het eerste ongemak zit vaak al bij de kennismaking; hoe spreek je iemand aan? Kun je wel wat betekenen voor deze cliënt?

  Aangezien er nauwelijks aandacht wordt besteed aan genderdiversiteit in de vooropleidingen, voelt de hulpverlener zich vaak onzeker over het vormgeven van diagnostiek en behandeling. Er dringen zich vragen op over hoe om te gaan met genderdysforie bij cliënten; hoe kan je uit elkaar halen of het een fase is in een algemene identiteitszoektocht of dat iemand transgender is? Wat voor mogelijkheden zijn er om dit goed in kaart te brengen in de diagnostiekfase? En welke behandelmogelijkheden zijn er voor cliënten met genderdysforie? Wat is de rol van een behandelaar in de ggz ten opzichte van de psycholoog in een medisch genderteam?

  In deze cursus krijg je handvatten om de psychologische zorg voor deze groep vorm te geven. Na deze cursus ben je op de hoogte van gendervariatie en weet je het verschil tussen gendervariatie en genderdysforie volgens de DSM-5. Je weet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn in de diagnostische fase. En je kent de psychologische en somatische behandelmogelijkheden. De inzet van ervaringsdeskundigheid in het behandelproces krijgt extra aandacht. Een ervaringsdeskundige hulpverlener deelt zijn ervaringen op dit gebied en licht de inzet van ervaringsdeskundigheid in (groeps)behandelingen toe.

  Het lesprogramma bestaat voor een deel uit zelfstudie vooraf en het maken van opdrachten. De opdrachten zijn voorbereidend op de lesdag.
      Op de eerste lesdag staat de bejegening van cliënten centraal en het in kaart brengen van de genderdysforie en meest voorkomende comorbiditeit. In de voorbereidende opdracht doe je een scan om je bewust te worden waaruit gendersensitieve zorg bestaat. Dit wordt op de lesdag verder uitgewerkt op het gebied van communicatie met cliënten over het onderwerp. Je leert welke vragen je kunt stellen om de genderidentiteit en de ontwikkeling hiervan in kaart te brengen. En hoe seksualiteit en lichaamsbeleving kunnen worden uitgevraagd. In de middag nemen we het somatische behandeltraject door, zodat je weet hoe dat proces verloopt. Hierbij staan we stil bij de impact van de hormonale behandelingen en operatieve ingrepen op de adolescenten.
      Op de tweede lesdag staat 's ochtends ervaringsdeskundigheid in de behandeling centraal. Ter voorbereiding op deze dag denk je na over hoe je eigen kennis of levenservaring voor een ander veel betekenis heeft gehad. Daarnaast heb je in het gesprek met een van je cliënten lichaamsbeleving, genderidentiteit en seksualiteit besproken met de in de eerste lesdag toegereikte handvatten. De lesdag start met een overzicht van de mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de behandeling. Hierbij komt het minderheidsstressmodel aan bod, waardoor je snapt welke invloed het behoren tot een minderheidsgroep heeft op de transjongeren. In de middag worden ook de andere behandelmogelijkheden binnen de ggz besproken, waarbij onder meer de begeleiding van ouders en school aan de orde komt. Hierbij oefen je met eigen casuïstiek en is er ruimte om deze te bespreken.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over wat het betekent om transgender te zijn en wat er nodig is om iemand zich veilig te laten voelen in de behandeling
  • Je leert theoretische kennis over genderdiversiteit en LHBTQI
  • Je doet ervaring op met gespreksvaardigheden die de exploratie van de genderidentiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit in gang zetten
  • Je bent in staat om op hoofdlijnen te vormgeven van het diagnostisch proces bij adolescenten
  • Je leert over de classificatie Genderdysforie (DSM-5) en veelvoorkomende comorbiditeit bij Genderdysforie in de adolescentie
  • Je doet inzicht op over de somatische behandelmogelijkheden bij een genderbevestigend traject
  • Je leert over de psychologische behandelmogelijkheden voor deze doelgroep

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Reflectieverslag waarin de geleerde stof en bestudeerde literatuur is verwerkt.

  Wil je je met het hele team of een groep collega's ontwikkelen op dit vlak? Dat kan! We bieden jullie graag een incompany training.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Ma. 26 mei 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 23 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Psychiater
  • Verpleegkundig specialist
  Je bent werkzaam in de ggz en werkt met adolescenten en jongvolwassenen.

 • Docenten
  drs. Anouk Balleur-van Rijn MSc

  drs. Anouk Balleur-van Rijn MSc

  Anouk Balleur, klinisch psycholoog, heeft jarenlange ervaring met de doelgroep adolescenten en jongvolwassenen met genderdysforie. Zij heeft 16 jaar in het genderteam van het Amsterdam UMC gewerkt waardoor ze veel kennis heeft van de begeleiding bij het somatische genderbevestigende traject. Daarna is zij sinds enkele jaren werkzaam in de GGZ waar ze het zorgaanbod voor jongeren met genderincongruentie en hun ouders heeft ontwikkeld.Lees meer
  mr. drs. Thomas Wormgoor

  mr. drs. Thomas Wormgoor

  Thomas Wormgoor, psycholoog en jurist, is ervaringsdeskundige en werkt in de GGZ. Hij heeft veel ervaring met het werken als ervaringsdeskundige en met ervaringsdeskundigen in (groeps)behandeling.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Testa, R.J., Coolhart, D., Peta, J. (2021). De Genderzoektocht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036826907
 • Reviews