Vierdaagse basistraining Signs of Safety  (A2525)

€ 1.095

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 9 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe waarborg je de veiligheid van kinderen wanneer kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik op de loer ligt? Dat leer je in deze cursus vanuit de benaderingswijze Signs of Safety. Centraal staat hoe je vanuit een samenwerkingsrelatie met het gezin en het netwerk oplossingsgericht toewerkt naar een veiligheidsplan. Je traint je vaardigheden in het communiceren over veiligheid en in het stellen van bodemeisen in complexe gezinssystemen.
 
 • Inhoud

  Signs of Safety biedt een benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Deze benadering is in de jaren 90 door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners. Centraal staat de samenwerkingsrelatie met de cliënt in situaties van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het streven is om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Vanuit de samenwerking wordt gewerkt aan een veiligheidsplan. Binnen Signs of Safety is oplossingsgericht werken de grondhouding. Het betrekken van het netwerk van het gezin is een voorwaarde. Daarnaast worden er elementen van de systeemtheorie en de narratieve therapie gebruikt. Het is een benadering die vooral practice based ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt dankzij de input van hulpverleners van over de hele wereld. Ook in Nederland krijgt Signs of Safety steeds meer belangstelling. In deze cursus wordt de basis behandeld waarbij de link wordt gelegd met de Nederlandse praktijk.

  De vierdaagse Basistraining Signs of Safety leert hoe je procesmatig aan het werk gaat om samen met het gezin, de minderjarig en het betrokken netwerk een veiligheidsplan te maken. Signs of Safety moet niet worden gezien als een eindproduct maar als een doorgaand proces dat zich zal blijven ontwikkelen. Het is belangrijk als je een plan hebt gemaakt voor de acute onveiligheid om uiteindelijk een plan te maken voor de structurele onveiligheid.

  Je gaat leren hoe te onderzoeken, analyseren, beoordelen en uiteindelijk te handelen bij – vermoedens – van een onveilige situatie van de minderjarige. Onderzoeken aan de hand van het Framework – Drie kolommen – en hoe je de informatie gedetailleerd analyseert naar de 7 categorieën en zo omschrijft dat het gezin begrijpt wat de zorgen zijn en wat er moet gebeuren wil de jeugdzorg organisatie gerust gesteld zijn. Je leert hoe je de Mijn Drie Huizen in te zetten, niet als een losse tool, maar als de stem van het kind en waar in het proces. Op weg naar het Veiligheidsplan en hoe je deze vertaalt naar het Woord & Beeld Verhaal.
   

  Wat leer je?

  • kennis van de uitgangspunten van Signs of Safety
  • kennis en vaardigheden m.b.t. het gebruik van het framework
  • vaardigheden in het bespreken van onveiligheid in complexe gezinssystemen
  • vaardigheden om in het contact met cliënt en netwerk te focussen op veiligheid waar het kind centraal staat
  • vaardigheden om de oplossingsgerichte communicatie aan te scherpen om hiermee bodemeisen te stellen
  • kennis van het opstellen van een veiligheidsplan

  Werkwijze

  In de vier dagen ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag:

  • introductie Signs of Safety versus oplossingsgericht werken
  • onderzoeken – analyseren – beoordelen vanuit partnerschap met het gezin en netwerk
  • praat met mij en geef mij uitleg
  • veiligheidsplan en traject
  Vanaf de tweede module werk je in een groep aan een casus van een van de deelnemers.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Cordaan Jeugd te Amsterdam en Amaryllis te Leeuwarden.

 • Datums

  Datums

  13 en 27 januari, 10 februari, 10 maart 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Jeugdverpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Voor deelname dien je minimaal een opleiding op hbo-niveau te hebben afgerond.

 • Docenten
  Petra Rozeboom

  Petra Rozeboom

  Ik werk sinds 1992 in de jeugdhulpverlening, van 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG/ Voorziening voor Pleegzorg/ Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Jeugdbescherming Noord (voormalig Bureau Jeugdzorg Drenthe), eerst als casemanager- ggz, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Werkbegeleider eerst voor gespecialiseerd casemanagement (vrijwillig kader) en nu voor de afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

  Vanaf 2006 heb ik meerdere opleidingen Signs of Safety, gevolgd bij Andrew Turnell. In mijn werk bij Jeugdbescherming Noord geef ik vanaf 2007 uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety en draag mede de verantwoordelijkheid voor het implementeren van Signs of Safety binnen Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen (JBN). Sinds 2016 ben ik betrokken bij de nieuwe ontwikkeling Signs of Succes JR 2.0 dit is een samenwerking tussen JBN en WSG.
  Vanaf oktober 2018 - maart 2020 was ik teamleider van Ouder-Kind Huis en ambulant team bij een midden-grote jeugdzorgaanbieder Het SamenHuis. Hier was ik mede verantwoordelijk voor het implementeren van de benaderingswijze Signs of Safety.

  Sinds de invoering van de licentie Signs of Safety ben ik een erkende Signs of Safety trainer. Vanuit de licentie worden er voorwaarden aan mij als trainer gesteld (voor informatie hierover zie www.resolutionsconsultancy.com).
  Ik heb een trainersopleiding afgerond in 2009 en geef nu als freelancer diverse trainingen/ coaching trajecten en intervisie vanuit mijn eigen bedrijf ROOS Consultancy waardoor ik bij verschillende hulpverlenende organisaties Signs of Safety trainingen heb gegeven en aansluitend coaching trajecten t.a.v. het werken met Signs of Safety in de praktijk. Instanties in Nederland, België; maar ook in Zweden. Verder geef ik ook andere trainingen, workshops en intervisietrajecten.Lees meer
 • Literatuur
  Aanbevolen literatuur
  • Edwards, S. & Turnell, A. (2009). Veilig opgroeien (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031361564
  • The Signs of Safety workbook. www.signsofsafety.net/product/signs-of-safety-workbook/
  • Safety Planning Workbook. www.signsofsafety.net/product/safety-planning-workbook-pdf-download/
 • Reviews