Seksualiteit bij mensen met autisme  (A2528)

€ 560

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 19 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Een autismespectrumstoornis (ASS) geeft vaak emotionele en praktische problemen in iemands psychoseksuele ontwikkeling. In deze cursus krijg je zicht op de invloed van autisme op het seksuele leven van mensen en op interventies en oplossingen die je je cliënten kunt bieden. Dat geeft je meer zelfvertrouwen om aan de slag te gaan met vragen en problemen op dit gebied.
 
 • Inhoud

  Binnen de hulpverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis is duidelijk geworden dat de inhoud van deze ontwikkelingsstoornis (mede)verantwoordelijk is voor de wijze waarop inhoud en vorm kan worden gegeven aan hun psychoseksuele ontwikkeling en seksuele handelen. Dit kan regelmatig leiden tot emotionele en praktische problemen bij betrokkenen, zowel voor personen met een autismespectrumstoornis waarbij sprake is van een (boven)gemiddelde intelligentie als voor hen met een verstandelijke beperking. Deze complexe problematiek leidt in de praktijk van de zorg- en hulpverlening bij de hulpverlener regelmatig tot situaties waarbij deze zich onvoldoende bekend acht met de hulpvraag en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke oplossingen. Men voelt zich in deze dan ook vaak onthand.

  In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud van de autismespecifieke psychoseksuele ontwikkeling in relatie tot de reguliere psychoseksuele ontwikkeling. Daarbij is ook aandacht voor de invloed van eventuele comorbiditeit en de daaruit voortvloeiende kwaliteit en problematiek van het seksuele functioneren, zowel in individuele als sociale context. Vervolgens wordt uitgebreid concreet en praktisch ingegaan op de noodzakelijk hulpverleningsinterventies. Inbreng van eigen casuïstiek van deelnemers wordt op prijs gesteld.

  Wat leer je?

  • Je leert theoretische en praktische kennis over de psychoseksuele ontwikkeling en de invloed hiervan op het functioneren bij personen met een autismespectrumstoornis, zowel met betrekking tot het individuele functioneren als met betrekking tot het omringende systeem (partner, gezin, maatschappij).
  • Je bent in staat om deze specifieke ontwikkeling en genoemde invloed systematisch te herkennen, alsook een aanzet tot het systematisch beïnvloeden van de veelal complexe gevolgen hiervan op het functioneren van de cliënt en diens omgeving.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Do. 23 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 13 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener

 • Docenten
  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  drs. Welmoed Visser-Korevaar

  Welmoed Visser-Korevaar is basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS. Ze werkt sinds 2005 vanuit haar eigen praktijk Orthopedagogisch adviesbureau Welmoed en werkt in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land. Als seksuoloog NVVS doet ze onderzoek naar verstoringen in de seksuele ontwikkeling en biedt ze behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast is ze behandelaar van het Vat van zelfwaardering (ook bij mensen met LVB). Ze geeft regelmatig scholingen, trainingen en lezingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

  Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews