Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  (D2456)

Hoe kan een mens al zijn innerlijke ervaringen honoreren, ook de minder prettige? Dat is de kern van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ervaar de zes kernprocessen rondom psychologische flexibiliteit van ACT zelf en leer ze overdragen aan je cliënten. Je ontdekt in deze experiëntiële cursus dat ACT niet zozeer gaat over begrijpen en technische therapeutische vaardigheden, maar over een andere manier van in het leven staan die nieuwe perspectieven en wegen opent.
 
 • Inhoud

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen die geluk belangrijk vinden en het expliciet proberen na te streven, dat juist moeilijker bereiken en zich eenzamer voelen dan mensen die dit niet doen. Geluk wordt hierbij gezien als de aanwezigheid van positieve en de afwezigheid van negatieve emoties.

  In de huidige hulpverlening wordt - impliciet - nog altijd uitgegaan van dit geluks-uitgangspunt. De huidige behandelprotocollen bevatten veel technieken gericht op het afkomen van klachten als angst en depressie. Hoewel ze zeker kunnen helpen, helpen ze niet iedereen en vallen mensen vaak terug. De laatste jaren is in de gedragstherapie ook een verrassend ander perspectief op geestelijke gezondheid en geluk ontwikkeld wat uitgaat van de veronderstelling dat psychologische pijn een onlosmakelijk deel van het menselijk bestaan is en een eigen plek verdient.

  In Acceptance and Commitment Therapy is het ruimte maken voor ongemakkelijke emoties en de strijd hiertegen staken, een belangrijke voorwaarde om het daarna opnieuw kunnen kiezen voor activiteiten die er werkelijk toe doen. In deze ACT-opleiding ondervind je zelf dat dit ‘ruimte maken’ iets geheel anders is en veel meer omvat dan het simpele advies ‘het accepteren’, aangezien accepteren niet iets is wat je kunt ‘doen’. En toch is het een vaardigheid die geleerd kan worden.

  De cursus is op de volgende manier verdeeld:

  Dag 1
  • Overzicht van de 6 kernprocessen van ACT en de achterliggende ontwikkeling van het model
  • Controle is niet de oplossing, maar een deel van het probleem: creatieve hopeloosheid
  • Bereidheid als alternatief voor controle
  • Uit je hoofd, in je leven: afstand nemen van je eigen woord-machine
  • Mindfulness: aanwezig zijn bij wat er is
  Dag 2
  • Wie ben ik als ik niet mijn gedachten en gevoelens ben?
  • Waar wil je dat je leven voor staat? Zelfgekozen waarden om naar te streven
  • Waarden tot leven brengen: je committeren aan je doelen
  • ACT inzetten bij cliënten: casus-conceptualisatie
  Dag 3
  • Bespreking van eigen casus conceptualisaties
  • Verdiepende experiëntiële oefeningen aansluitend bij de ingebrachte casuïstiek
  • Inleiding in de achterliggende behavioristische taaltheorie: relational frame theory (RFT)

  Wat leer je?

  • Je doet ervaring op met de zes verschillende kernprocessen door middel van experiëntiële oefeningen, verhalen, metaforen en paradoxen.
  • Je bent in staat om de zes kernprocessen over te dragen aan cliënten.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Vr. 20 september 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 4 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 1 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.
  Er dient een ACT-casus conceptualisatie te worden gemaakt en die moet als voldoende zijn beoordeeld.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Psychiater

 • Docenten
  Paul Korsten

  Paul Korsten

  Paul Korsten (1963) is psychotherapeut/Gz-psycholoog. Hij is werkzaam bij Invivo Amstelveen. Hij is supervisor VGCt en heeft zich sinds 2006 verdiept in ACT met diverse workshops bij o.a. de grondleggers in binnen- en buitenland. Hij past ACT zowel individueel toe als ook in groepsverband bij volwassen patiënten met angst- en stemmingsstoornissen.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  'Wij zijn geïnspireerd geraakt'
  In het eerst kwartaal van 2024 hebben collega’s vanuit verschillende regio’s de opleiding Acceptance Commitment Therapie (ACT) gevolgd bij de RINO Groep in Utrecht. Met een nieuwe focus op waarden, het loslaten van beperkende gedachten en het omarmen van nieuwe uitdagingen zijn wij geïnspireerd geraakt. Samen met onze orthopedagoog en ACT-therapeute gaan we nu onderzoeken hoe we ACT-therapie effectief kunnen integreren binnen Horizon begeleiding. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die ACT biedt om onze missie verder te versterken. - Horizon begeleiding