Differentiaaldiagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, nabootsing  (D2437)

€ 1.075

Inschrijven

Mogelijk t/m 11 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe maak je een onderscheid tussen dissociatieve symptomen, persoonlijkheidsstoornissen met dissociatieve symptomen, nabootsing en comorbiditeit met andere stoornissen? Deze cursus vergroot je differentiaaldiagnostische vaardigheden. Je oefent met diagnostische instrumenten en verdiept je in de mogelijkheden voor behandeling van cliënten met deze problematiek.
 
 • Inhoud

  De diagnostiek van dissociatieve symptomen is in de meeste opleidingen een onderbelicht thema. De toenemende aandacht voor de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering op de lange termijn maakt verdieping van diagnostische kennis ten aanzien van traumagerelateerde problematiek - waaronder de complexe posttraumatische stress stoornis en de dissociatieve stoornissen - noodzakelijk. In deze cursus wordt ingegaan op de differentiaal diagnostiek tussen dissociatieve stoornissen, de cluster B persoonlijkheidsstoornissen met dissociatieve symptomen, nagebootste stoornis en co-morbiditeit met andere stoornissen. 

  Jouw diagnostische vaardigheden worden vergroot om dissociatieve symptomen te leren herkennen en adequaat te kunnen behandelen. Op grond van de aard en de ernst van de dissociatieve problematiek en de persoonlijkheidsproblematiek volgt de indicatie voor verschillende behandeltrajecten.

  Wat leer je?

  • dissociatieve symptomen herkennen/vaststellen
  • traumagerelateerde comorbiditeit herkennen
  • dissociatieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis (vooral cluster B) (met dissociatieve symptomen) en nagebootste stoornis onderscheiden
  • inzicht in mogelijke verklaringen van dissociatieve symptomen, differentiaal diagnostiek en beloop van de stoornissen
  • overzicht en kennis van het beschikbare psychiatrische instrumentarium
  • gebruik van psychodiagnostische middelen bij de screening en de diagnostiek van patiënten met dissociatieve symptomen
  • verschillen in behandeling van dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornis, cluster B persoonlijkheidsstoornis en nagebootste stoornis
  • het fasengerichte behandelmodel voor dissociatieve stoornissen

  Werkwijze

  • Screenen op de aanwezigheid van pathologische dissociatieve symptomen (zowel somatoform als psychogeen) aan de hand van screeningsinstrumenten (DES en SDQ-20).
  • Onderscheid tussen een dissociatieve stoornis, dissociatie als symptoom bij BPS en een nagebootste stoornis. 
  • Dissociatieve stoornissen vaststellen aan de hand van gestructureerd diagnostisch interviews  SCID-D (Gestructureerd Diagnostisch Interview voor DSM-IV dissociatieve stoornissen) en TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms Interview (Boon, Matthess, niet gevalideerd, 2015).
  • Complexe co-morbiditeit bij trauma gerelateerde stoornissen.
  • Gevolgen van behandeling tussen verschillende diagnostische groepen (dissociatieve stoornis, BPS en nagebootste stoornis).
  • Fasen gerichte behandeling voor complexe dissociatieve stoornissen: fase 1 stabilisatie en symptoomreductie, fase 2 behandeling van traumatische herinneringen, fase 3 persoonlijkheidsreïntegratie en rehabilitatie. Het accent ligt op fase 1.
  • Psychodynamische, gedragstherapeutische (overwinnen van specifieke fobieën) en systemische aspecten van de behandeling.
  • Valkuilen in de behandeling, in het bijzonder met betrekking tot de therapeutische relatie en voortijdig 'open leggen'.
  • (Contra)indicaties voor fase 2, behandeling van traumatische herinneringen.
  Op dag 2, 3 en 4  worden de diagnostische onderzoeken aan de hand van de door jou zelfgemaakte video-opnamen van de SCID-D en/of TADS-I besproken.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Na afloop van de cursus wordt er individueel, schriftelijk getoetst.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Vr. 15 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 13 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 10 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 7 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 24 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Psychiater
  • Arts
  • Verpleegkundig specialist
  OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

 • Docenten
  drs. Desiree Tijdink

  drs. Desiree Tijdink

  Desiree Tijdink is psychiater, psychotherapeut,  relatie- en gezinstherapeut, supervisor NVP. Zij is werkzaam als teamleider behandelzaken bij Transit Top Referent Trauma Centrum, onderdeel van Centrum voor Psychotherapie, GGZ Centraal in Ermelo. Desiree heeft jarenlange ervaring in diagnostiek en behandeling van mensen met dissociatieve stoornis en als docent/supervisor.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews