Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) - Online  (GT7242-O)

€ 2.050

Inschrijven

Mogelijk t/m 7 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen. Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.
 
 • Inhoud

  De basiscursus cognitieve gedragstherapie (totaal 100 uur) is opgebouwd uit een inleidend (30 uur) en een verdiepend gedeelte (70 uur). Je dient je voor beide delen afzonderlijk aan te melden. Voor het inleidende deel klik hier.
  NB: Tussen het einde van het inleidend deel en het begin van het verdiepend deel mag niet meer dan één jaar zijn verstreken. Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

  Deze cursus is een vervolg op het 30-uurs inleidend deel van de basiscursus gedragstherapie en stelt je in staat zelfstandig (met supervisie) gedragstherapieën te verrichten. Daartoe worden alle aspecten van het gedragstherapeutisch proces doorgenomen en geoefend, waarbij een groot accent ligt op de cognitieve therapie.

  Schema opleiding cognitieve gedragtherapie
  Registratie-eisen CGT per 1 januari 2023

  Wat kun je verwachten?

  Verdiepen van kennis van leertheorieën:

  • eigen maken van alle aspecten van het gedragstherapeutisch proces, waaronder het oefenen in het opstellen van holistische theorie, het maken van probleem-analyses (functie-analyse, betekenis-analyse)
  • verdiepen van kennis over cognitieve principes en oefenen van cognitieve technieken, toegepast op vele probleemgebieden zoals angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen
  Er ligt een duidelijk accent op de integratie van theorie en praktijk. Verder wordt een groot appèl gedaan op je zelfwerkzaamheid door inbreng van eigen casuïstiek. Technieken worden systematisch door middel van rollenspel geoefend. Als toetsing geldt de mate van participatie tijdens de diverse onderdelen, een schriftelijke toetsing van de theorie en een eindwerkstuk van een praktijkcasus met functie-analyse, betekenisanalyse en therapieplan.

   

  Naast de 70 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 245 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie.
   

  Korting

  Heb je de inleidende cursus van 30 uur ook bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

  Wat leer je?

  Een theoretische en praktische verdieping in de gedragstherapie. Deze bouwt voort op de inleiding in de gedragstherapie en leidt je tot diagnostische en therapeutische vaardigheden bij veel voorkomende probleemgebieden (DSM-5).

  Toetsen

  In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische vaardigheden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die jij zelf hebt uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de online lesdagen komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteer je de Mini N=1 voor de groep.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  8 online lesdagen op woensdag van 9.30 tot 16.30 uur en 8 online meetings op woensdagavond 18.30-19.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.

  Datums

  De cursus start op 28 augustus 2024. Vanaf dat moment ga je al zelfstandig aan de slag met voorbereidende opdrachten in de leeromgeving.

  De online meetings zijn op 11 september, 25 september, 9 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december 2024, 15 januari 2025

  De online lesbijeenkomsten zijn op 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2024, 8 januari, 22 januari 2025
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • Verpleegkundig specialist
  Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus gedragstherapie is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Als dit niet het geval is, moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep.

 • Docenten
  dr. Gert Jan Kloens

  dr. Gert Jan Kloens

  Gert Jan is gepromoveerd GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut - supervisor-leertherapeut VGCt, seksuoloog en relatietherapeut. Hij werkt als supervisor, opleider en regiebehandelaar in de GGz bij een kliniek Jeugd & Gezin en klinieken voor herstelgerichte zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.

  Gert Jan is tevens als supervisor en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit waar hij leiding geeft aan een thesis-programma over Positieve Psychologie en Positieve CGt. Hij is ambassadeur van het kwaliteitsnetwerk in de GGz en Arkin GGz.

  Gert Jan schreef drie boeken over de thema's "relatiekwaliteit", "relatietherapie" en "liefde" en ontwikkelde een behandelprogramma voor mensen met relatie- en/of seksuele problemen.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.
  • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1Amsterdam: Boom (ISBN 978 90 895 3713 3) 
  • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2Amsterdam: Boom (ISBN 9789089537140)
  • Greeven, A. van, Emmerik, A. van. (2020) Handboek Exposure. Amsterdam: Boom (ISBN 9789024430369) 
 • Reviews
  Reviews