Basiscursus cognitieve gedragstherapie - accent KJ (100 uur) - online  (GT1K241-O)

€ 2.350

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 8 augustus 2024

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien. Je leert doelgroepgericht: met accent op kind en jeugd.
 
 • Inhoud

  Deze opleiding is volledig online en dus heel geschikt als je een grote(re) reisafstand hebt of liever volledig online wilt leren. Gaat je voorkeur uit naar de blended versie (een combinatie van klassikale en online bijeenkomsten, zelfstudie en samenwerkingsopdrachten)? Kies dan voor de Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) - Blended.

  Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nl.

  Wat leer je?

  De basiscursus is bedoeld voor gedragstherapeuten in opleiding. Het is het eerste onderdeel van de totaalopleiding tot cognitief gedragstherapeut. Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie waarbij je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. Het oefenen met- en leren toepassen van therapievaardigheden staat centraal in de cursus. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw behandelingsrepertoire.

  Werkwijze

  De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

  Inleiding (30 uur)
  In het inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen.
  Elke bijeenkomst start met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens komen de verschillende thema’s aan bod met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen de cursisten en met de docent. De theorie wordt getoetst. Daarnaast beschrijf je een casus uit eigen praktijk in gedragstherapeutische termen. Tijdens de bijeenkomsten toetst de docent jouw kennis en vaardigheid op inbreng en functioneren in de groep.

  De volgende theorie komt aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder besteden we aandacht aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van volwassenen, kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding van ouders. 

  Verdieping (70 uur)
  In het verdiepingsdeel leer je uitgebreid de theorie toepassen op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (angst, stemming) bij verschillende doelgroepen (volwassenen, kinderen-en adolescenten). Met behulp van evidence based protocollen oefen je verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken en deel je deze in video opgenomen technieken in je subgroep en met de cursusgroep. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan een gedragstherapeutische houding bij de verschillende stoornissen door aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.

  Toetsen

  Inleiding
  Iedere lesdag wordt de literatuurkennis en in spelvorm met elkaar getoetst.
  Het inleidende gedeelte van de cursus wordt afgesloten met een verslag van de OGM met hierin opgenomen:
  -Beschrijving van de meegegeven registratieopdracht,
  -FA/BA,
  -Reflectie op jezelf als therapeut (positieve en negatieve).

  Verdieping
  In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische vaardigheden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een door jezelf uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie in de online leeromgeving. Deze interventies behandelen we in de klassikale bijeenkomsten. Daarnaast presenteer je de Mini N=1 voor de groep.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Datums

  De cursus start op 6 september 2024. Vanaf dat moment ga je al zelfstandig aan de slag met voorbereidende opdrachten in de leeromgeving.

  Vr. 20 september van 9.30 - 13.30 uur, online
  Do. 3 oktober van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 11 oktober van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 31 oktober van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 8 november van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 14 november van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 22 november van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 28 november van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 6 december van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 12 december van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 20 december van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 9 januari 2025 van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 17 januari van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 23 januari van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 31 januari van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 6 februari van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 14 februari van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 6 maart van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 14 maart van 9.30 - 16.30 uur, online
  Do. 20 maart van 19.30 - 20.30 uur, online
  Vr. 28 maart van 9.30 - 16.30 uur, online

  De zelfstudie bedraagt 4 - 8 uur per week.

  (Omvang: 100 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Deze 100-urige online basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur. Omdat voor beide delen apart accreditatie wordt aangevraagd, zie je de accreditaties twee keer staan. Het totaal aantal punten per accreditatieregeling betreft het totaal van beide regels.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
  - Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
  - Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
  - Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
  - De aanwezigheidseis geldt voor de online-meetings en de online bijeenkomsten gezamenlijk.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • Verpleegkundig specialist
  Psychologen, psychiaters en medewerkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:
  • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
  • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
  Vanaf het verdiepende deel (lesdag 4) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de ggz, jeugdzorg of onderwijs, waarvan je minstens zes uur besteedt aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem dan contact op met de RINO Groep.

  Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld. 

 • Docenten
  drs. Katrien Raemdonck

  drs. Katrien Raemdonck

  Katrien Raemdonck is orthopedagoog-generalist, lid VGCt en lid VEN. Zij werkt als zelfstandige op het snijvlak jeugdzorg en gehandicaptenzorg; management en beleid.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je definitief geïnformeerd over aan te schaffen literatuur.

  De cursus wordt ondersteund met een leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Braet, C. & Bögels, S. red., 2020. Boek 1 Transdiagnostisch Boom Amsterdam ISBN 9789024408894
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (Braet, C. & Bögels, S. red., 2020). Boek 2 Externaliserend Boom Amsterdam ISBN 9789024408900
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (Braet, C. & Bögels, S. red., 2020). Boek 3 Internaliserend Boom Amsterdam ISBN 9789024408917
  • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho, ISBN 9789046903810
  • Hermans, D., Raes, F., Orlemans, H. (2018) Inleiding tot de Gedragstherapie, Bohn, Stafleu en van Loghum, ISBN 97890368195103
  • Steven Meijer, Annemieke Driessen, Colin van der Heiden, Kees Korrelboom, Erik den Broeke (2022). Cognitieve therapie; de basisvaardigheden (herziening) Boom ISBN 9789024437214
  • Prins, P.J.M., Bosch J.D., Braet, C. (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e herzien druk, ISBN 9789036819718
  • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M.W.D., Mulder, G.A.L.A. (2020), Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen - oplossingsgericht, protocollair en specialistisch Amsterdam: Pearson, 8e editie, ISBN 9789043036757
 • Reviews