Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)  (A2542)

€ 810

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 17 december 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe maak je gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappen in de toepassing van de methodiek. Daarmee kunnen mensen leren hun gevoelens en gedachten te aanvaarden en keuzes te maken op basis van hun persoonlijke wensen en waarden.
 
 • Inhoud

  Wanneer mensen streven naar geluk, streven zij vaak naar een goed of fijn gevoel op de korte termijn. Gestimuleerd door onze feeling good maatschappij hopen mensen dat gevoel vast te kunnen houden. Het streven naar deze vorm van geluk kan op de lange termijn in de weg gaan zitten en er zelfs toe leiden dat mensen vastlopen in hun leven. ACT gaat ervan uit dat streven naar geluk, door bijvoorbeeld vermijding van pijn, op de lange termijn een valkuil is die zorgt voor meer problemen. ACT stelt daar tegenover het idee dat pijn een onderdeel is van het menselijk bestaan en dat gewone psychologische processen (zoals denken, voelen en handelen) kunnen leiden tot gedrag dat het lijden van mensen kan vergroten. Binnen ACT streven we naar een rijk en zinvol leven, een leven gebaseerd op onze waarden. Dit is een leven waarin het hele scala aan gevoelens, plezierig en onplezierig, een rol spelen. In ACT wordt gewerkt aan het (leren) ervaren van deze gevoelens en gedachtes en (leren) maken van keuzes op basis van persoonlijke wensen en waarden.

  Het programma is verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen bestaan uit een continue afwisseling van het ervaren en het zelf toepassen van ACT-gebaseerde interventies. Je maakt op deze wijze in verschillende rollen kennis met het complete ACT-model. De derde dag is meer praktijkgericht op basis van een zelfgemaakte ACT-casusconceptualisatie van een eigen cliënt en de eerste ervaringen met ACT die je tussen de cursusdagen hebt opgedaan. Situaties uit de praktijk kunnen worden ingebracht, interventies worden geoefend samen met verdiepende oefeningen.

  Dag 1 en 2 

  • Voorbereiding van cliënt om ACT te kunnen inzetten: fase van de creatieve hopeloosheid
  • Drie kernprocessen van ACT: acceptatie, contact met het hier & nu en waarden
  • Korte inleiding in de achterliggende theorie van ACT
  • Drie kernprocessen van ACT: defusie, zelf als context en toegewijd handelen
  • Diagnostiek; het opstellen van een ACT-casusconceptualisatie en behandelplan. Waar moet ik beginnen

  Dag 3 
  • Bespreking ingestuurde ACT-casusconceptualisaties (tevens toets)
  • Bespreking eerste ervaringen met toepassingen ACT in de praktijk
  • Inleiding achterliggende taaltheorie: Relational Frame Theorie
  • Afsluitende oefening ACT-cursus

  Wat leer je?

  • Je leert hoe je met behulp van ACT een efficiënte en kwalitatieve behandeling kunt bieden binnen verschillende behandelsettingen (generalistische basis-ggz, specialistische-ggz, en vanuit verschillende vakgroepen).
  • Je bent in staat om om te gaan met iemand die de focus heeft op het ervaren van een gelukkig gevoel.
  • Je doet ervaring op met het inzichtelijk maken van niet-werkend gedrag.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De cursus wordt afgerond met een toets met keuzevragen.


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
 • Datums

  Datums

  Di. 21 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 4 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 4 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut (beeldende therapie)

 • Docenten
  Ellen Breeuwsma-Geurts

  Ellen Breeuwsma-Geurts

  Ellen Breeuwsma-Geurts is GZ-psycholoog. Ze is werkzaam bij Jellinek, als (regie)behandelaar op de poli in Hilversum en binnen Jellinek overstijgend voor de verschillende Jellinek locaties mede verantwoordelijk voor ACT. Binnen Arkin traint Ellen de collega's van verschillende merken in ACT. Ellen heeft zich sinds 2015 verdiept in ACT, met verschillende trainingen en workshops bij o.a. de grondleggers in binnen- en buitenland.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:

  Harris, R. (2020). Acceptatie en commitment therapie in de praktijk: een heldere en toegankelijke introductie op ACT. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789492297327
 • Reviews