Polyvagaaltheorie in de dagelijkse praktijk  (B2491)

Het belang van een flexibel autonoom zenuwstelsel voor gezondheid en herstel

Inschrijven is niet meer mogelijk

Naar volgende datum
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges is een verklaringsmodel voor verschillende fysiologische toestanden van gespannen zijn. Om cognitief goed te functioneren en gezonde relaties aan te gaan, is het belangrijk om heen en weer te kunnen gaan tussen de verschillende toestanden van gespannen zijn. Het autonoom zenuwstelsel speelt daarbij een belangrijke rol. Deze cursus geeft je ervaringen en technieken om cliënten in een gezonder, flexibeler autonoom zenuwstelsel te brengen.
 
 • Inhoud

  Denken en voelen, lichaam en geest, psychiatrie en somatiek, ziek en gezond. We zijn gewend om te denken in polariteiten. Ons biologisch ingebouwde mechanisme om onderscheid te maken, is het onderscheid tussen veilig of onveilig. Ben ik veilig in de omgeving waar ik ben en kan ik me daarnaar gedragen? En als ik onveilig ben, kan ik me dan zo gedragen dat het weer veilig kan gaan voelen?
   Stephen W. Porges heeft ons met zijn polyvagaaltheorie een verklaringsmodel gegeven voor verschillende fysiologische toestanden van gespannen zijn. Maar hij heeft veel meer dan dat gedaan. Hij heeft vanuit de biologie duidelijk gemaakt dat allerlei gedragingen en uitingsvormen van mensen, terug te voeren zijn op een van deze fysiologische toestanden. Zowel Stephen W. Porges als Staney Rosenberg maar ook anderen, hebben handvatten gegeven hoe we beter aan kunnen sluiten bij waar de cliënt is én hoe we de cliënt in een gezondere, flexibeler autonoom zenuwstelsel kunnen brengen.

  De nervus vagus, de zwervende zenuw, die een groot deel van ons lichaam innerveert, is de zenuw die voor een groot deel uitvoering geeft aan de inschatting ‘veilig of onveilig’. Gezondheid betekent dat je makkelijk heen en weer kunt gaan tussen de verschillende toestanden van gespannen zijn. Dan is er flexibiliteit in het systeem en ben je in staat bent om signalen van zowel veiligheid als onveiligheid waar te nemen. Met deze bril kijkend naar lichamelijke en psychische problematiek, geeft een heel andere kijk op wat nodig is in behandeling. Zolang iemand niet in staat is om cues van veiligheid waar te nemen, zal het niet lukken om cognitief goed te functioneren of gezonde relaties aan te gaan. 

  De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Polyvagaaltheorie van Stephen Porges
  • Spiegelneuronen en neuroceptie
  • Herkennen van de verschillende fysiologische activatiestadia
  • Neurobiologische afweermechanismen en overlevingsstrategieën, bron van hulp en klachten
  • Leren kijken; er valt heel veel te zien als je kijkt!
  • Veilig of onveilig? De eerste inschatting die mensen maken en waar gedrag, emoties en gedachten uit voortvloeien.
  • Hoe vijf hersenzenuwen samenwerken en hoe activatie van de ene hersenzenuw de ander kan beïnvloeden om je zo weer meer veilig te voelen en te gedragen.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de polyvagaaltheorie als neurobiologisch concept, zowel waar het om de patiënt als om jezelf gaat.
  • Je leert het effect van spiegelneuronen en hoe je van deze een instrument kunt maken.
  • Je doet ervaring op met het herkennen en benoemen van de verschillende stadia van activering van het autonome zenuwstelsel.
  • Je leert te kijken naar lichamelijke veranderingen die vertellen waar je cliënt zit.
  • Je bent in staat om cliënten te helpen om invloed te gaan uitoefenen op de verschillende toestanden van activering.
  • Je leert hoe traumatisering impact heeft op het autonome zenuwstelsel als geheel en de ventrale nervus vagus in het bijzonder.
  • Je doet inzicht op over de impact van de emotionele reacties van jouw patiënten op jou als therapeut, en je krijgt handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Schriftelijke casusbeschrijving aan het eind van de cursus.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Ma. 3 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 17 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 1 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater

 • Docenten
  drs. Milka van Est

  drs. Milka van Est

  Milka van Est is psychiater en gecertificeerd Sensorimotor therapeut. De splitsing tussen lichaam en geest heeft haar altijd bevreemd. “We hebben geen lichaam, we zíjn een lichaam”. Ze is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor complex trauma en dissociatieve problematiek. Tevens is zij voorzitter van SPIPA-NL, de Nederlandse vereniging voor Sensorimotor Psychotherapy.Lees meer
 • Reviews
  Reviews