Datum:

Kosten: € 375

Mogelijk t/m 23 februari 2024, tenzij eerder vol

Suïcidepreventietraining ggz  (B2483)

Speciaal voor ggz-professionals

Als ggz-professional kun je mensen ontmoeten die mogelijk suïcidale gedachten hebben. Deze suïcidepreventietraining ggz is een vaardigheidstraining en ondersteunt zorgprofessionals in de ggz zo goed als mogelijk om te gaan met suïcidaal gedrag van hun cliënten. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 

Feiten

 • Omvang: 1 vrijdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 29 maart 2024
 • Locatie: RINO Groep, Utrecht
 • Kosten: € 375
 • Cursuscode: B2483

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Hulpverleners (algemeen)

Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle ggz-professionals die met clienten werken en een veiligheidsplan op stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld basis- of Gz-psychologen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, POH-ers, sociotherapeuten, casemanagers, spv-ers en ggz verpleegkundigen zijn. Ook andere zorg-professionals als huisartsen zijn van harte welkom. Als je de verouderde Pitstop training gevolgd hebt is deze vernieuwde training een belangrijke verrijking. 


Voor de specialisten met behandelverantwoordelijkheid is het belangrijk te weten dat de behandeling van suïcidaliteit geen onderdeelvormt  van de training.

Ben je zorgprofessional, wil je meer leren over het omgaan met suïcide maar ben je niet verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan dan is de Suïcidepreventietraining gatekeeper wellicht iets voor jou.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle ggz-professionals die met cliënten werken en een veiligheidsplan opstellen. Dit kunnen bijvoorbeeld basis- of Gz-psychologen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, POH-ers, sociotherapeuten, casemanagers, spv-ers en ggz-verpleegkundigen zijn. Voor de specialisten met behandelverantwoordelijkheid is het belangrijk te weten dat de behandeling van suïcidaliteit geen onderdeel vormt van de training. Voor verdere toelichting, lees ook onder het kopje Doelgroep. 


 


Doel

Het doel van de training is om ggz-professionals toe te rusten om veiligheid, begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden als zij in aanraking komen met suïcidaliteit om zo ook de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.
In de training leer je:
 • Door oefening en interactie goed contact te maken en zonder schroom suïcidaliteit te bespreken met je cliënt
 • Samen aanknopingspunten te zoeken om de veiligheid te vergroten
 • Een veiligheidsplan op te stellen en continuïteit van zorg te waarborgen
 • Op een positieve en doortastende manier in gesprek te gaan over de noodzaak om samen te werken met naasten
Ook word je door deze training bewust gemaakt van je eigen spanning, houding en reflexen tijdens een gesprek over suïcidaliteit. 

Inhoud

Binnen de ggz is veel vraag naar training op het gebied van suïcidepreventie. Zorgprofessionals willen zo goed mogelijk toegerust zijn in het omgaan met suïcidaal gedrag van hun cliënten. Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie de Suïcidepreventietraining ggz ontwikkeld. De training is tot stand gekomen op basis van de vraag en input van zorgprofessionals, de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, het handboek ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren’ en het didactisch trainingsmodel van Karin de Galan.
 
Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:
 • Onderdeel 1: Redenen van wanhoop: contact maken en behouden
 • Onderdeel 2: Met plezier je werk blijven doen: professionele nabijheid en zelfzorg
 • Onderdeel 3: Redenen om te leven en samenwerken met naasten
 • Onderdeel 4: Vergroten van de veiligheid: gebruik van een veiligheidsplan
Elk onderdeel volgt dezelfde opbouw:
 • Pijn en vertrouwen: wat zijn lastige situaties? Waar zit de ‘pijn’? Ervaren dat je hier invloed op kan hebben
 • Uitleg theorie
 • Checklist: het medicijn voor de lastige situatie/pijn, een praktisch recept
 • Oefenen checklist ahv eigen ingebrachte casus
De training duurt een dag en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Uitgangspunt is dat de kennis direct toepasbaar is in de praktijk. De nadruk ligt op het leren aan de hand van praktijkcasussen en oefeningen voor het trainen van basisvaardigheden in contact maken, zelfzorg voor medewerkers, het samenwerken met naasten en het gebruik van een veiligheidsplan. Tijdens de bijeenkomst wisselen de deelnemers theorie, oefening en feedback af. Er is veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen om de betrokkenheid van- en uitwisseling tussen deelnemers te vergroten. Er is aandacht voor leren op de gewenste competenties en attitudes van de deelnemers. Binnen een aantal onderdelen kunnen deelnemers kiezen welke vaardigheden de meeste prioriteit hebben. Zo sluit de training zo goed mogelijk aan op de aanwezige competenties en is er veel ruimte voor eigen leerwensen.


We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. De training is de vervanging van de verouderde Pitstop training die tot drie jaar geleden door 113 werd aangeboden. Mocht je die training gedaan hebben ben je ook van harte welkom om deze nieuwe training met de laatste wetenschappelijke inzichten te volgen. 113 geeft zelf ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Hulpverleners (algemeen)
Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle ggz-professionals die met clienten werken en een veiligheidsplan op stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld basis- of Gz-psychologen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, POH-ers, sociotherapeuten, casemanagers, spv-ers en ggz verpleegkundigen zijn. Ook andere zorg-professionals als huisartsen zijn van harte welkom. Als je de verouderde Pitstop training gevolgd hebt is deze vernieuwde training een belangrijke verrijking. 


Voor de specialisten met behandelverantwoordelijkheid is het belangrijk te weten dat de behandeling van suïcidaliteit geen onderdeelvormt  van de training.

Ben je zorgprofessional, wil je meer leren over het omgaan met suïcide maar ben je niet verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan dan is de Suïcidepreventietraining gatekeeper wellicht iets voor jou.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2483 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl