Datum:

Kosten: € 320

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 15 februari 2024, tenzij eerder vol

De patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in de huisartsenpraktijk  (B2480)

Wat kun je als POH-GGZ betekenen voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA)? In deze cursus ontdek je hoe je ze ondersteunt bij het leren omgaan met de gevolgen van hun kwetsbaarheid en het verder oppakken van de regie over hun leven. Je krijgt handvatten hoe een en ander aan te pakken. Met de opgedane kennis en vaardigheden kun je mensen houvast en steun bieden bij hun herstel.
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 21 maart 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Janet de Jonge
 • Docent

 • Kosten: € 320
 • Cursuscode: B2480

Voor wie

 • POH-GGZ
Lees de volledige doelgroepinformatie
POH-GGZ

POH-GGZ met verschillende basisdisciplines: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGV, SPV, GGZ Verpleegkundig Specialist, maatschappelijk werk of SPH.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Met de veranderingen in de ggz worden er meer grenzen gesteld aan behandelduur en intensiteit in de ggz. Er vindt een verschuiving plaats van de specialistische naar de basis ggz en eerstelijn (huisarts/POH-GGZ). De patiënt met chronische uitbehandelde psychiatrische problematiek is bij klachten steeds meer aangewezen op de huisarts en de praktijkondersteuner. Houvast en ondersteuning bij zelfmanagement kan deze patiënten leren om meer adequaat om te gaan met de gevolgen en om de regie van hun eigen leven weer zelf op te pakken.

Zie je als POH-GGZ regelmatig patiënten die uitbehandeld zijn in de basis of specialistische ggz? Of spreek je patiënten die moeten wachten op behandeling door de huidige lange wachtlijsten? En wil je leren hoe je deze patiënten kunt ondersteunen met praktische handvatten en ook wat je vooral niet moet doen? Dan is deze cursus geschikt voor jou!

Wat leer je?

Kennis van de ziektebeelden die je tegen kunt komen bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) wordt opgefrist en je leert alert te zijn op somatisch welbevinden en bijwerkingen van medicatie. Je weet hoe te handelen bij signalen van ontregeling of een (dreigende) terugval en hoe de patiënt vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen bij zijn verdere herstel.

Doelgroep

POH-GGZ met verschillende basisdisciplines: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGV, SPV, GGZ Verpleegkundig Specialist, maatschappelijk werk of SPH.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Doelgroep EPA en ziektebeelden (psychotische stoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen, bipolaire stoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen)
 2. Somatiek en medicatie (somatische screening en interventies, groepen medicatie en veelvoorkomende bijwerkingen)
 3. Begeleiding en bejegening (switch van cure naar care, presentiebenadering, motiverende gespreksvoering, herstelondersteuning)
 4. Terugverwijzen of overbruggingszorg (randvoorwaarden, samenwerking in de keten, terugvalpreventie)
Gewerkt wordt aan de hand van eigen casuïstiek. Je wordt verzocht uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus een casus van een EPA patiënt naar de docent te sturen. De casus (half A-4-tje) dient gekoppeld te zijn aan een van de genoemde 4 onderwerpen en een leervraag te bevatten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Janet de Jonge
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2480 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl