Start op:

Kosten: € 655

Mogelijk t/m 1 april 2024, tenzij eerder vol

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met focus op Sensorimotor Psychotherapy  (C2401)

Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, dit als aanvulling op de benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties. Tony Buckley, Anneke Vinke en andere gecertificeerde experts leren je op dit 2-daagse congres de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy, verdieping in combinatie met EMDR, regulatievaardigheden en toepassing bij kinderen of groepen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 maandag en 1 dinsdag van 9.30 - 17.15 uur
 • Datums: 15 en 16 april 2024
 • Locatie: Figi, Zeist
 • Sprekers: Berrith AugustusTony Buckleydrs. Jan de VriesGerrie Doumadrs. Milka van Estdr. Hanneke KalisvaartMirjam Plompdr. Anneke Vinke
 • Sprekers

 • Kosten: € 655
 • Cursuscode: C2401

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Jeugdarts en Psychotraumatherapeut


Ook psychomotorisch therapeuten en psychosomatische therapeuten (aangesloten bij SOLKNet) zijn van harte welkom.

Heb je een hbo-opleiding gevolgd en veel ervaring in het werken met getraumatiseerde cliënten en wil je naar dit congres, dan vragen we je om informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe te sturen zodat we kunnen inschatten of je je kunt inschrijven. Mocht je niet tot de primaire doelgroep behoren dan kan het zijn dat niet alle leerpunten van toepassing zijn voor jou.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NVO, NVP, NVvP, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Inhoud

Onderzoek toont aan dat trauma en ervaringen in de vroegkinderlijke hechting worden opgeslagen in het lichaam. Kennis van en aandacht voor lichamelijke signalen zoals houdingen, gebaren, bewegingen en spreekstijl verrijken je diagnostiek en behandeling.

Sensorimotor Psychotherapy is een goede aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Je voegt een extra laag toe, namelijk de fysiologische connectie met het trauma, die o.a. leidt tot fight-flight-freeze reacties. Deze benadering is uitstekend te gebruiken als aanvulling op andere behandelvormen, zoals EMDR.

Het tweedaagse programma bestaat uit lezingen en ervaringsgerichte werksessies met de focus op sensorimotor psychotherapy. De sprekers zijn experts die gecertificeerd zijn in Sensorimotor Psychotherapy zoals Tony Buckley, Milka van Est, Hanneke Kalisvaart en Anneke Vinke.  Tony verzorgt zijn onderdelen in het Engels. De rest van het programma is in het Nederlands.

De eerste dag kent een plenair karakter. Je leert de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy en verrijkt je kennis met (interactieve) lezingen over diverse onderwerpen zoals:

 • Neurobiologie
 • Gehechtheid
 • Trauma
 • Polyvagaaltheorie

De tweede dag staat in het teken van een ervaringsgerichte sessie over de basisbeginselen van SP en daarna ervaringsgerichte keuzesessies met keuze uit verdieping op het gebied van de combinatie met EMDR, regulatievaardigheden, werken met individu en groepen of de toepassing bij kinderen en jongeren.

Wat leer je?

We kunnen je in twee dagen niet opleiden tot Sensorimotor Psychotherapist. Wel mag je rekenen op een verdieping van je kennis over trauma, neurobiologie en gehechtheid en lichaamsgericht werken en vaardigheden die je direct kunt toepassen bij cliënten:
 • Je leert hoe fysieke processen en patronen een rol spelen in het ontstaan voor gehechtheidsrelaties en wat dit betekent voor therapeutische interventies
 • Je leert hoe de polyvagaaltheorie en neuroceptie lichaamsgericht kunnen worden toegepast binnen behandeling
 • Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van body tracking en het signaleren van trauma in en via het lichaam
 • Je leert hoe een goede lichaamsgerichte blik je diagnostiek en behandeling verrijkt
 • Je leert wat de basiselementen zijn voor Sensorimotor Psychotherapy
 • Je krijgt tips en trics voor goede zelfzorg en het voorkomen van somatische overdracht, compassiemoeheid en burn-out

Afhankelijk van de gekozen workshops leer je aanvullend:

 • Hoe je de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy integreert in je therapeutische attitude
 • De basistechnieken vanuit Sensorimotor Psychotherapy
 • De belangrijke verschillen tussen Sensorimotor Psychotherapy en EMDR en welke behandeling wanneer de voorkeur heeft
 • Indien je al opgeleid bent in Sensorimotor Psychotherapy hoe je dit kunt inzetten binnen het EMDR-protocol
 • Met kinderen en hun ouders de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen
 • Op een speelse manier met kinderen en ouders werken met gehechtheid, trauma en het lichaam
 • De kracht van groepen in het toepassen van Sensorimotor Psychotherapy om verandering in het dagelijks leven van cliënten te bewerkstelligen

Basic foundations Sensorimotor Psychotherapy en ervaringsgerichte keuzesessies

Op de tweede dag besteden we aandacht aan het opdoen van ervaring. Plenair is er aandacht voor de basic foundations van Sensorimotor Psychotherapy.

Sensorimotor Psychotherapy baseert zich op een aantal fundamentele principes die doorwerken in alle aspecten van de therapie. In dit plenaire deel worden deze basisprincipes uitgediept en vervolgens staan we stil bij de toepassing. Zowel de attitude als basale lichaamsgerichte technieken zullen aan bod komen, waarbij de wijsheid van het lichaam centraal staat.

Na deze brede ervaringsgerichte sessie kan je kiezen voor een specifieke onderwerp. Je hebt keuze uit 5 sessies. De sessie Regulatievaardigheden wordt zowel in het Engels als het Nederlands aangeboden, de inhoud is verder gelijk. Voor iedere groep geldt een maximum, vol is vol. 

In deze sessie leer je manieren om Sensorimotor psychotherapie voor zowel een individu als voor een groep in te zetten en hoe je dit ook in de praktijk kan combineren. Zo leer je om het individuele lichaam ook binnen een (gespreks-)groep aandacht te geven. Dit is een sessie waarbij je echt zelf aan de slag gaat en samen met de andere deelnemers ervaringen opdoet.

Sensorimotor psychotherapie kan op verschillende manieren gebruikt worden binnen groepstherapie, de groep kan hierbij als spiegel fungeren of als deel van de ervaring zelf. Patiënten kunnen bijvoorbeeld tijdens de oefeningen aan den lijve ervaren op welke manier ze in contact staan met zichzelf en elkaar.
Daarnaast kan onderzochtworden hoe overlevingsstrategieën en( gedrags)patronen zich in het lijf ontwikkeld hebben en nog steeds voelbaar zijn.
In de groep kunnen deze oude patronen omgebogen worden, beweging worden verkregen daar waar verstarring is ontstaan of nieuwe bewegingen ontdekt worden. Dit met als doel om verandering in het dagelijks leven te verkrijgen.

Leerpunten
Binnen de workshop kan de deelnemer zelf de kracht van een groep en het sensorimotorisch werken ervaren. Je gaat zelf aan de slag en werkt aan jezelf en de groep.

Hanneke Kalisvaart is expert op het gebied van het toepassen en trainen van Sensorimotor Psychotherapy. SP kan goed gebruikt worden voor regulatie.

Leerpunten
In deze ervaringsgerichte sessie leer je van Hanneke Kalisvaart verschillende regulatievaardigheden behulp van lichaamsgerichte interventies. Je kan deze direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Lichaamsgericht werken in de ouder-kind therapie geeft aanknopingspunten om op een speelse en natuurlijke manier vertrouwen, contact en gehechtheid te versterken. 
Stress en grote emoties laten zich zien in lichaamspatronen, niet alleen bij volwassenen, ook bij kinderen. Lastig gedrag van kinderen komt dikwijls voort uit fysieke ontregeling. Waar komt dergelijke ontregeling vandaan en hoe kunnen we kinderen en ouders helpen om minder ontregeld te raken? 
 
Ontregeling kan gestuurd worden door wat het kind is overkomen. Als dat een of meerdere voor het kind traumatische gebeurtenissen zijn, kan het kind een patroon hebben ontwikkeld dat ooit zinvol was (bv. vluchten) maar in het hier en nu hem flink in de weg kan zitten. Dergelijke patronen ontdekken en onderzoeken is een eerste stap naar meer regulatie. Die regulatie is nodig om uiteindelijk tot verwerking en integratie van wat er gebeurd is te komen. We kijken in deze workshop naar de fysieke reacties op stress en trauma om vervolgens te onderzoeken hoe we ze kunnen hanteren, zowel voor ouders als voor kinderen. Het begint bij luisteren naar het lichaam. Opmerken wat er gebeurt, wanneer het gebeurt, vertragen en vervolgens een weg zoeken die voorkomt dat een op dit moment disfunctioneel patroon (in het trauma was het patroon functioneel) overneemt.
In deze sessie  gaan we vanuit nieuwsgierigheid aan de slag met het lijf en staan stil bij diverse korte lichaamsgerichte interventies die kunnen helpen om de betekenis van fysieke patronen met de bijbehorende gevoelens en gedachten te vinden en vooral ook helpen om in het hier en nu op een relatief rustige wijze aanwezig te blijven. We oefenen met een aantal basisvaardigheden uit de sensorimotor psychotherapie: tracking (opmerken), contact te leggen met het lichaam (contact) en resourcen (lichamelijke hulpbronnen vinden) die we toepassen in de ouder-kind setting.  Vanuit deze context kan de link gemaakt worden naar wat het kind is overkomen. 

Leerpunten
Na afloop van deze sessie zijn de deelnemers in staat om lichamelijke signalen op te merken, contact er mee te maken en uit te bouwen tot een persoonlijke hulpbron. Therapeuten kunnen ouders en kinderen zo helpen dichter bij zichzelf te blijven, in het hier en nu te zijn en ontregeling voorkomen. 
 
 
 

EMDR is een effectieve behandeling bij trauma, angsten en toenemend diverse andere klachten. SP richt zich o.a. op trauma en klachten samenhangend met ervaringen uit de ontwikkeling. Fysiek opgeslagen reacties en patronen worden hierbij verkent en bewerkt.  In deze workshop staan we stil bij de verschillen tussen EMDR en SP, wanneer je EMDR doet of SP en hoe SP EMDR kan aanvullen en versterken. 
 
Leerpunten

 • je leert enkele belangrijke verschillen tussen EMDR en SP
 • je maakt kennis met overwegingen wanneer EMDR en wanneer SP een voorkeursbehandeling is
 • indien je SP kan toepassen krijg je suggesties hoe je dit kan inzetten binnen het EMDR  protocol.

Vanwege de grote belangstelling is er een extra sessie Sensorimotor Psychotherapy en regulatievaardigheden toegevoegd. Deze sessie wordt gegeven door Tony Buckley en is qua inhoud gelijk aan de sessie van Hanneke Kalisvaart. Tony spreekt tijdens deze sessie Engels.

Tony Buckley is gecertificeerd SP trainer en expert op het gebied van het toepassen en trainen van Sensorimotor Psychotherapy. SP kan goed gebruikt worden voor regulatie.

Leerpunten
In deze ervaringsgerichte sessie leer je van Tony verschillende regulatievaardigheden behulp van lichaamsgerichte interventies. Je kan deze direct toepassen in je dagelijkse praktijk. 

 

Overnachting

Wil je een overnachting boeken? Speciaal voor deelnemers van dit congres heeft Hotel Figi een kortingsactie: 10% korting met kortingscode RINOGroepSP. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Reserveer je hotelkamer bij FIGI via www.figi.nl en vul de kortingscode in bij je boeking. Reserveren gaat op basis van beschikbaarheid.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Jeugdarts
 • Psychotraumatherapeut

Ook psychomotorisch therapeuten en psychosomatische therapeuten (aangesloten bij SOLKNet) zijn van harte welkom.

Heb je een hbo-opleiding gevolgd en veel ervaring in het werken met getraumatiseerde cliënten en wil je naar dit congres, dan vragen we je om informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe te sturen zodat we kunnen inschatten of je je kunt inschrijven. Mocht je niet tot de primaire doelgroep behoren dan kan het zijn dat niet alle leerpunten van toepassing zijn voor jou.

Certificaat

 • Sprekers: Berrith AugustusTony Buckleydrs. Jan de VriesGerrie Doumadrs. Milka van Estdr. Hanneke KalisvaartMirjam Plompdr. Anneke Vinke
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2401 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou