Affectregulatie via lichaamstaal, beeld en muziek  (B2479)

€ 895

Inschrijven

Mogelijk t/m 21 augustus 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Deze cursus biedt een dynamische benadering voor affectregulatie bij kinderen en jeugdigen, vooral degenen met ontwikkelingsproblemen, gehechtheidskwesties en vroege trauma's. Ontdek hoe je lichaamstaal, muziek en kunst inzet om een betere therapeutische verbinding te creëren. Door hoe je contact vormgeeft met muzikale en beeldende materialen leer je de kunst van het begrijpen, begeleiden en verbeteren van affectieve regulatie in kindertherapie.
 
 • Inhoud

  Als er sprake is van affectregulatie bij kinderen, brengt stilzitten en praten vaak spanning in de therapiekamer. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, problematische gehechtheid en vroege traumatisering. In deze cursus ontwikkel je methodisch responsieve afstemming met lichaamstaal in muzikale en beeldende improvisatie voor verbetering van affectregulatie. Je krijgt uitleg over ontwikkeling van sociaal-affectief vermogen en achtergrond van affectregulatieproblematiek. Diagnostiek en behandeling worden geïllustreerd met casuïstiek.

  Wat kun je verwachten?

  Programmaopbouw

  Theorie
  Je krijgt uitleg over de ontwikkeling van sociaal- affectief vermogen en achtergrond van affectregulatieproblematiek. Diagnostiek en behandeling worden geïllustreerd met casuïstiek.

  Afstemmen

  • Je oefent met synchronisatie en spiegeling, waarbij het lichaam voelend instrument is. 
  •  Je ervaart hoe je je lichaam in speelstand kan brengen. Je raakt vertrouwd met improviseren in de drie afstemmingspatronen die zich van nature in de vroege ouder-kindrelatie ontwikkelen.
  • Je leert hoe je spanning optimaal werkbaar kunt houden om mentaliseren te bevorderen bij het kind en jezelf, terwijl je openstaat voor overdracht en tegenoverdracht.

  Vormgeven
  Je leert om tijdens afstemming stabiliserende en activerende interventies vorm te geven met vier technieken:
  • Analyseren van het gezamenlijk muzikaal en beeldend spel. 
  • Resoneren met de uitdrukking van het kind in de muzikale en beeldende samenwerking.
  • Gradueel vormgeven in muziek en beeld. In een scala van neutraal alleen maat en ritme, lijn en vlak (met focus op ordening van tijd- en vorm) of juist met gevoelskleuring in expressieve dynamiek met contrasten en overgangen van zacht naar hard (met affectieve focus).
  • Thematiseren van de speelmanier van het kind door gemarkeerd spiegelend samen betekenis zoeken.

  Integreren
  Aan het einde van de cursus kun je de non-verbale affectregulatiemethodiek integreren in je diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling.

  Werkwijze
  Theoretische principes worden door middel van improvisatiepractica stapsgewijs toepasbaar gemaakt.  We oefenen met afstemmen en vormgeven van beeld, muziek en lichaamsstaal in ontwikkelingsniveaus in rollenspel therapeut-kind-ouder. 

  Expertise docenten
  De expertise en ervaring van Wijntje als muziek- en beeldend therapeut en Anneke als klinisch neuropsycholoog vullen elkaar uitstekend aan. Jij verrijkt jouw kennis en vaardigheden daardoor vanuit verschillende invalshoeken. Doordat ze samen lesgeven is er veel aandacht voor je persoonlijke leerproces.

  Wat leer je?

  • Je kunt je lichaam in speelstand te brengen en als instrument te gebruiken in combinatie met beeldende materialen en muziekinstrumenten.
  • Je hebt inzicht in de verschillende manieren waarop problemen met affect reguleren ontstaan in de ouder-kindrelatie. Je herkent dit tijdens de behandeling van kinderen.
  • Je leert het affectregulerend vermogen van ouders bevorderen door ze te betrekken in muzikaal en beeldend spel.
  • Je werkt mentalisatie bevorderend vanuit een basishouding, die open, ontspannen, onderzoekend en onwetend is.
  • Je kunt de non-verbale affectregulerende methodiek integreren in diagnostiek en psychotherapeutische behandeling.

  Toetsen

  Vooraf lever je een casus in met daarbij de vraag wat je wilt leren. Achteraf schrijf je een verslag van een casus waarin je het geleerde hebt toegepast.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  drie dagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  25 september, 9 oktober en 27 november 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  Een muzikale of beeldende opleiding is geen vereiste om deel te nemen aan deze cursus.

 • Docenten
  Wijntje van der Ende

  Wijntje van der Ende

  Wijntje van der Ende werkte als vaktherapeut in multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van normaal begaafde en licht verstandelijk beperkte kinderen en jeugdigen. Muziektherapie en beeldende therapie combineerde zij met Mentaliseren Bevorderende Kindertherapie, Affectregulatietherapie en Emotieregulatie via lichaamstaal. Tevens is zij opgeleid aan het Conservatorium en Kunstacademie. Haar expertise brengt zij samen in haar boek 'Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek' (2022) waarin zij de affectregulerende methodiek uitlegt door middel van microbeschrijving van muzikale en beeldende interventietechnieken in diagnostiek en psychotherapeutische behandeling. Tijdens gastlessen en studiedagen doceert zij affectregulatietheorie gekoppeld aan lichaamstaal in muzikale en beeldend improvisatiepractica.Lees meer
  dr. Anneke Smeets-Schouten

  dr. Anneke Smeets-Schouten

  Dr. Anneke Smeets-Schouten is klinisch neuropsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en in Leuven opgeleid tot psychodynamisch kindertherapeut. Zij is werkzaam in de pediatrische psychologie, ziet veel kinderen met affectregulatieproblematiek en vroege traumatisering en maakt o.a. gebruik van speltherapie.Lees meer
 • Literatuur
  • Ende, W. van der (2022). Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Achtergrond en analyse van vaktherapie in kinderpsychiatrie. Uitgeverij Gompel & Svacina. ISBN 9789463713740
 • Reviews
  Reviews