Start op:

Kosten: € 2.680

incl. digitale literatuur, excl. boek(en)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 20 december 2023, tenzij eerder vol

IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie  (IM2413A)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 21 woensdagen van 9.30-12.30 uur
 • Datums: 24 januari 2024, 27 maart 2024, 17 april 2024, 22 mei 2024, 19 juni 2024, 3 juli 2024, 11 september 2024, 2 en 16 oktober 2024, 13 november 2024, 11 december 2024, 22 januari 2025, 12 februari 2025, 12 maart 2025, 9 april 2025, 14 mei 2025, 11 juni 2025, 2 juli 2025, 10 september 2025, 8 oktober 2025 en 5 november 2025
 • Locatie: Utrecht en online
 • Docent: dr. Nicolle van de Wiel
 • Docent

 • Kosten: € 2.680
 • Cursuscode: IM2413A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Psychiater, Arts en Jeugdarts

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed die dat weer heeft op de ouder-kindrelatie. We gaan in op signalen van het kind, interactie en afstemming tussen de ouder/verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de baby-observatie is het omgaan met eigen innerlijke processen.

Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-specialist
Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • leer je stil te staan bij de kracht van baby-observatie
 • krijg je meer zicht op de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie
 • ben je beter in staat te reflecteren op eigen handelen
Je observeert wekelijks bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de module niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Inhoud

 • Baby/peuterobservatie in een natuurlijke setting
 • Observatie als methodiek
 • Observatie als behandeling
 • Reflecteren op eigen rol
Werkwijze
 • Zoektocht naar een baby
 • Wekelijks observeren van een baby/kind gedurende de gehele duur van de module
 • Verslagleggen van de zoektocht en alle observaties inclusief zelfreflectie
 • Bespreken van verslaglegging tijdens de bijeenkomsten
Belangrijk!
Voor de IMH-consulent (voorheen generalist) bestaat de module uit 12 baby-observaties + 12 uur verslaglegging en 6 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbespreking op de observaties.
Voor de IMH-specialist bestaat de module uit 80 baby-observaties + 80 uur verslaglegging en 20 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbegeleiding op de observaties.
De doorlooptijd van deze module is afgestemd op het aantal wekelijkse baby-observaties. Ook de planning van de tussentijdse supervisies/werkbesprekingen is daar op afgestemd.
 
Je volgt bij de IMH-opleidingen altijd eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Als IMH-specialist i.o. dien je te zijn gestart met module 3 alvorens je kunt beginnen aan de behandelmodules (5,6 en 8). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum
 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US
 • Sternberg, J. (2018). Infant observation at the heart of training. Routledge.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Nicolle van de Wiel
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2413A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl