Start op:

Kosten: € 920

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (ongeveer € 80)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 30 januari 2024, tenzij eerder vol

Basiscursus begeleiden van mensen met autisme  (A2440)

Hoe begeleid je iemand met een autismespectrumstoornis (ASS)? In deze cursus leer je kijken naar de wereld door de ogen van je cliënten. De tweede cursusdag zal iemand met autisme uit eigen ervaring je vertellen hoe het is om autisme te hebben. Je ontdekt hoe je hun omgeving aanpast aan hun behoeften en oefent met het toepassen van die kennis in je eigen werkpraktijk. Met die vaardigheden bouw je een relatie op met je cliënt waarin die zich veilig en begrepen voelt.
 

Feiten

 • Omvang: 3 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 5 en 19 maart en 2 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Mischa Wink MSc
 • Docent

 • Kosten: € 920
 • Cursuscode: A2440

Voor wie

 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Activiteitenbegeleider
Lees de volledige doelgroepinformatie
Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut, Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Activiteitenbegeleider

Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliënten met autisme.

De focus ligt op het begeleiden/behandelen van mensen met autisme. Indien je graag vanuit persoonlijke behoefte kennis wilt vergaren, dan is deze cursus minder geschikt.

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. De eerste lesdag mag niet gemist worden.

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het nodig dat de omgeving aangepast wordt aan hun bijzondere behoeften. Deze aanpassingen worden vooral gerealiseerd door de mensen die de persoon met ASS direct begeleiden. De begeleid(st)er kijkt mee door de ogen van de cliënt, ziet waar situaties onoverzichtelijk, onvoorspelbaar of op dat moment de client overvragen. Op basis van de relatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen en respect voor de cliënt, zal de begeleider voor en zo mogelijk met de cliënt, structuur aanbrengen om het dagelijks leven overzichtelijker te maken. De begeleider zal de directe omgang en de communicatie zo afstemmen op de cliënt, dat deze zich begrepen en veilig kan voelen. De begeleider zal ten slotte bij probleemgedrag een bijdrage leveren aan de analyse van het probleemgedrag en de interventies uitvoeren om het probleemgedrag of de probleembeleving te verminderen. Gedurende deze cursus zal er aandacht zijn voor methodische werken en maakt de begeleider kennis met verschillende methodieken.


Het begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vraagt specifieke competenties op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Om jezelf hierin te ontwikkelen is kennis van autisme noodzakelijk. Deze cursus start dan ook met een inleiding over wat autisme is, de nieuwste inzichten en de DSM-5. Daaraan gerelateerd komen de belangrijkste competenties voor het begeleiden van mensen met ASS aan de orde. In deze cursus zal er aandacht zijn voor verschillende methodes die toepasbaar zijn in de begeleiding.

Wat leer je?

 • Je hebt algemene kennis van de autismespectrumstoornis
 • Je herkent beperkingen in:
  1. het contact en de communicatie
  2. de prikkel- en informatieverwerking
  3. het omgaan met veranderingen
 • Je kan aansluiten bij de uitdagingen die iemand met autisme kan ervaren in het dagelijks leven.
 • Je heb inzicht in het ontstaan en herkennen van probleemgedrag en bent in staat gedragsprogramma's uit te voeren om probleemgedrag te verminderen.
 • Je ben op de hoogte van de methodes die ingezet kunnen worden bij begeleiding van mensen met autisme en heb hier ervaring mee op kunnen doen.

Doelgroep

Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliënten met autisme.

De focus ligt op het begeleiden/behandelen van mensen met autisme. Indien je graag vanuit persoonlijke behoefte kennis wilt vergaren, dan is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

Wat is autisme?

 • Presentatie: theoretische inleiding over autisme (o.a. het ontstaan, neurobiologische kenmerken, uitingsvormen bij diverse doelgroepen, MAS1P, DSM 5, diagnostiek)
 • Oefenen in het herkennen van kenmerken aan de hand van casussen in de eigen praktijk
 • Theorie en oefening betreffende cognitieve stijlkenmerken en MAS1P
Communicatie
 • Problemen en onvermogen in het contact en de communicatie
 • Handvatten en gesprekstechnieken voor het contact en de communicatie (o.a. oefenen met oplossingsgerichte gespreksvoering, motiverende gesprekvoering en socratische gesprektechnieken)
 • Het aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag (o.a. Pedagogische stijlvragenlijst van de interactiewijzer)
 • In gesprek gaan met de ervaringsdeskundige en leren van haar verhaal.
Structuur
 • Problemen met informatie- en prikkelverwerking en begrijpen van situaties
 • Werkwijze voor het aanbieden van structuur (o.a. Geef me de 5, het 5G model en gebruik picto’s)
 • Aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. De eerste lesdag mag niet gemist worden.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Roeyers, H. (2018). Autismespectrumstoornis, alles op een rijtje. België: Uitgeverij Acco. ISBN: 9789463447058
 • Mattelin, E. & Volckaert, H. (2014). Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme. Antwerpen, Maklu Uitgevers. ISBN 9789044131758
 • De Bruin, C. (2018). Dit is autisme van hersenwerking tot gedrag. Doutinchem, Graviant Educatieve Uitgave. ISBN 9789492593023

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Mischa Wink MSc
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2440 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl