Psychopathologie bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking  (B2463)

€ 590

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 2 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Diagnostiek en behandeling bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag vraagt specifieke deskundigheid. Is het gedrag 'normaal' bezien vanuit het ontwikkelingsniveau of is er iets anders aan de hand? Hoe ga je een behandelrelatie aan met volwassenen die het moeilijk vinden om hulp te accepteren? Deze cursus laat zien hoe belangrijk het is om eerst zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveau en de mate waarin iemand overvraagd is geweest.
 
 • Inhoud

  Diagnostiek en behandeling bij (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vraagt specifieke deskundigheid van diagnostici en behandelaren. Personen met een LVB kunnen te maken krijgen met een unieke reeks uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid. Gedurende deze tweedaagse cursus wordt ingegaan op de essentiële aspecten van psychopathologie bij (jong)volwassenen met een LVB. Er wordt aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling van verschillende psychische stoornissen die zich kunnen voordoen bij mensen met een LVB.

  Het diagnosticeren van mensen met LVB en probleemgedrag is niet eenvoudig: is er nu sprake van een persoonlijkheidsstoornis, is het gedrag 'normaal' bezien vanuit het ontwikkelingsniveau, of is er een andere verklaring voor de gedragsproblematiek? Hoe ga je een behandelrelatie aan met (jong)volwassenen die het moeilijk vinden om hulp te accepteren of ogenschijnlijk juist met opzet beschadigend gedrag laten zien? En is het zo dat mensen met een LVB niet behandelbaar zijn? In de cursus zal worden uitgelegd hoe belangrijk het is om, voordat wordt overgegaan tot het behandelen van psychische problematiek, er zicht dient te worden verkregen op het algehele ontwikkelingsniveau.

  • Diagnostiek van LVB: het ontwikkelingsprofiel en de DSM-5-TR
  • Disharmonische ontwikkelingsprofielen
  • Het begrijpen en duiden van probleemgedrag
  • Communicatie, bejegening en samenwerking: hoe een behandelrelatie op te bouwen?
  • Diagnostiek van psychopathologie bij LVB
  • Behandeling bij LVB

  Wat leer je?

  • Je doet om (jong)volwassenen met een LVB te herkennen.
  • Je bent in staat om de bejegening en communicatie af te stemmen op (jong)volwassenen met een LVB.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het bepalen van welke diagnostische aanpassingen bruikbaar kunnen zijn bij (jong)volwassenen met een LVB.
  • Je doet ervaring op met het stellen van diagnoses bij (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
  • Je bent in staat om behandelprotocollen aan te passen aan (jong)volwassenen met een LVB.
  • Je leert de impact van overvraging te begrijpen.
  • Je doet ervaring op met het aangaan van een behandelrelatie.
  • Je leert de context/omgeving bij de behandeling te betrekken

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Datums

  Ma. 7 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 21 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • Arts
  • Verpleegkundig specialist
  • Diagnostisch werkende

 • Docenten
  Wilma Mathurin MSc

  Wilma Mathurin MSc

  Wilma Mathurin is als Gz-psycholoog werk­zaam binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en de SGGZ. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog. Tevens is zij in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, genderdysforie, emotionele ont­wikke­ling, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Wieland, J., Aldenkamp, E., & Van Den Brink, A. (2022). Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ: theorie en praktijk. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036827225 
 • Reviews