Start op:

Kosten: € 695

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 4 januari 2024

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling proberen we extra datums te plannen.

Tweedaagse cursus Werkbegeleiding en supervisie  (B2474)

Wat zijn de kaders van werkbegeleiding en supervisie? In deze cursus worden deze verschillende rollen verhelderd, met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. We verbinden de theorie hierover met de ervaringen en casuïstiek van de deelnemers. Je leert de dilemma’s die je in deze rollen kunt tegenkomen herkennen en hanteren. Er is veel aandacht voor leerprocessen: hoe help je de deelnemer om professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen.
 

Feiten

 • Omvang: 2 donderdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 8 en 29 februari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale PhD
 • Docenten

 • Kosten: € 695
 • Cursuscode: B2474

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG en Psychiater

 • Werkbegeleiders die al enige ervaring hebben met het geven van werkbegeleiding
 • (Beginnende) supervisoren (behandeling en diagnostiek) 
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de kaders die behandeld zijn in de basiscursus werkbegeleiding.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP -Supervisorencursus herregistratie, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Deze cursus is gericht op het versterken van je competenties als begeleider van een lerende professional. De verschillende rollen worden verhelderd, met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. We verbinden de theorie met de ervaringen en casuïstiek van deelnemers. Je leert de dilemma’s die je in deze rollen kunt tegenkomen herkennen en hanteren. Er is veel aandacht voor leerprocessen: hoe help je de opleideling om professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen.

Wil je meer leren over het hanteren van problemen en dilemma’s in werkbegeleiding en supervisie? Bekijk dan deze eendaagse cursus.

Wat leer je?

 • Oriëntatie op doelen en taken van de supervisor, werkbegeleider, regiebehandelaar en praktijkopleider. Overeenkomsten/overlap en verschillen
 • Contracteren en afspraken bij aanvang
 • Hoe sluit je aan bij de ontwikkelingsfase van deelnemers en breng je hen een stap verder?
 • Welke didactische vaardigheden kan je hierbij inzetten: o.a. hoe geef je feedback, hoe concretiseer je wat de deelnemer zou moeten laten zien? 
 • Hoe maak je een keuze tussen de verschillende invalshoeken die binnen de werkbegeleiding en supervisie aan bod kunnen en dienen te komen? 
 • Je krijgt zicht op veel voorkomende dilemma’s in de opleidingspraktijk, bijvoorbeeld door rolvermenging, niet functionerende opleidelingen of niet geschikte werkplekken.
 • Stagnaties analyseren en hanteren: problemen in de context, in de werkrelatie werkbegeleider/supervisor en opleideling of in de behandelrelatie, tekort aan competenties bij de supervisant
 • Leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties in werkbegeleiding/supervisie te doorbreken en relaties te repareren
 • Evalueren, toetsen en beoordelen 
 • Welke handvatten zijn behulpzaam om je rol als poortwachter optimaal te vervullen? 
 • Persoonsgerichte versus methodische supervisie/werkbegeleiding: welke werkwijze hanteren binnen dit spectrum?
 • Hanteren van culturele en ethische aspecten
 • Inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen

Doelgroep

 • Werkbegeleiders die al enige ervaring hebben met het geven van werkbegeleiding
 • (Beginnende) supervisoren (behandeling en diagnostiek) 
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de kaders die behandeld zijn in de basiscursus werkbegeleiding.

Inhoud

In de cursus komen theoretische achtergronden en leeraspecten van supervisie en werkbegeleiding aan bod, waarbij we ingaan op overeenkomsten en verschillen en de brede context van de (BIG-) opleiding. Tevens besteden we aandacht aan de afbakening ten opzichte van psychotherapie en leertherapie, en aan parallelle kenmerken in de processen in deze begeleidingsvormen. Centraal staat hierbij wat de werkbegeleider/supervisor kan bijdragen aan het leren en ontwikkelen van de beginnend professional. 
In deze cursus maak je kennis met modellen en didactische werkvormen die bruikbaar zijn in het vormgeven van werkbegeleiding en supervisie. Daarbij gaat het onder andere over hoe je gesprekken vormgeeft en aansluit bij de ontwikkeling en fase van de opleiding. De aangereikte werkvormen zijn gebaseerd op didactische kennis, en op wetenschappelijk onderzochte supervisiemodellen. Het onderwerp stagnaties in werkbegeleiding en supervisie komt aan bod, waarbij casuïstiek van de deelnemers wordt uitgewerkt en de aangereikte werkwijzen en modellen gebruikt worden om het proces op gang te helpen. Tijdens de cursus maakt iedere werkbegeleider/supervisor een sterkte/zwakte analyse van de eigen competenties als werkbegeleider/supervisor. Ook is er ruimte om stil te staan bij (de ontwikkeling van) een eigen stijl als werkbegeleider en supervisor. Door de lesdagen heen illustreren de docenten verschillende onderdelen aan de hand van videomateriaal en demonstraties. 

Toetsen

Presentatie van een casus of dilemma vanuit de eigen praktijk. Bijdragen aan het uitwerken van de casuïstiek tijdens de bijeenkomsten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze cursus kan als nascholing gevolgd worden t.b.v. herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

Literatuur & Benodigdheden

Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale PhD
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2474 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl